Välgörenhet och samarbete

hyvantekevaisyys_ja_yhteistyo5

VÄLGÖRENHET OCH SAMARBETE

Deltagande i olika välgörenhetsprojekt och naturskyddskampanjer är också en viktig del av vårt ansvarsarbete. Vi har donerat både handarbetsmaterial och medel till välgörande ändamål redan i många år. Novita har genomfört åtskilliga välgörenhetsprojekt med finländska handarbetsintresserade, Marthorna, Kvinnobanken, Barnsjukhuset, WWF, John Nurminens Stiftelse och Novitas återförsäljare. Tillsammans med konsumenterna har vi samlat in pengar till välgörande ändamål samt stickat yrken till kvinnor i utvecklingsländer, cytostatikamössor till cancerpatienter och många sockor till spädbarn, pensionärer, soldater, krigsveteraner och andra behövande.

hyvantekevaisyys_ja_yhteistyo4

Våra senaste välgörenhets- och naturskyddskampanjer

Marttaliitto

Hösten 2019 gjorde vi ett eget garn till Marttaliitto, 7 Veljestä Marttaraita, för att fira föreningens 120-årsjubileum. För varje sålt Marttaraita-nystan donerade Novita 50 cent till Marttajärjestös arbete för att stöda barnfamiljer i Finland. När kampanjen avslutades i februari 2020 uppgick det donerade beloppet till cirka 19 000 euro.


WWF

Samma år samarbetade vi med WWF inom ramarna för ett projekt där vi donerade en del av försäljningsintäkterna av 7 Veljestä Napapiiri-garnerna till WWF för skydd av den arktiska naturen. Donationsobjektet var skydd av utrotningshotade arktiska arter såsom fjällräven, saimenvikaren och öringen. Det donerade beloppet uppgick till cirka 16 000 euro.


John Nurminens Stiftelse

År 2020 var Novita officiell samarbetspartner i John Nurminens Stiftelses kampanj #VÅRTHAV. För att hedra kampanjen introducerade Novita ett nytt garn i sitt sortiment, Novita Majakkasaari. Novita stöder kampanjen #VÅRTHAV genom att donera 10 cent av varje sålt Novita Majakkasaari-nystan till insamlingen. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och samla in medel till John Nurminens Stiftelses arbete för att skydda havet och dess kulturarv samt bevara det för kommande generationer. Medlen för John Nurminens Stiftelses verksamhet samlas in med hjälp av företagsdonationer och direkta donationer av konsumenterna samt kampanjprodukter. En miljon euro har fastställts som målbelopp för insamlingen. Kampanjen pågår hela jubileumsåret 2020 och fortsätter ända fram till 31.7.2021.

Förbundet för Finländskt Arbete

Våren 2020 samarbetade vi med Förbundet för Finländskt Arbete genom att stöda kampanjen Arjen Iloksi (glädje i vardagen) som ordnades av Centralförbundet för De Gamlas Väl. Kampanjen samlade många företag för att göra ansvarsfulla gärningar som gynnar äldre människor. Novita stödde äldres vardag med olika produktpaket. Under den svåra coronaepidemin har i synnerhet äldre varit mycket socialt isolerade. Vi hoppas att Novitas garner ska ge värme och tröst till dem som ännu klarar av att sticka eller handarbeta på annat sätt.Novita och samhällsansvar


Vi vill i egenskap av ett företag inom handarbetsbranschen vara med och upprätthålla handarbetskulturen och ge alla möjlighet att uppleva handarbetets positiva effekter. Handarbete upplevs som en avslappnande hobby som ger glädje. Det är också viktigt för handarbetsintresserade att uppleva glädjen av att lyckas och åstadkomma något.

För Novita är centrala områden inom samhällsansvaret finländskt lokalt arbete samt de redan nämnda donationerna till olika organisationer och deltagandet i välgörenhetskampanjer. Dessutom är det viktigt för oss att våra största kunder följer och utvecklar vittomfattande ansvarsprogram samt att de flesta av våra leverantörer har undertecknat ett avtal enligt BSCI-standarden. 

hyvantekevaisyys_ja_yhteistyo3

Läs mer