Sticka två sockor på en gång med Magic Loop-teknik

Gilla 2
Kommentarer 0

Med magic loop-tekniken kan du sticka sådant som har liten diameter, som sockor och vantar, genom att sticka rundstickning med en lång rundsticka (100 cm) i stället för med strumpstickor. Stickningens maskor fördelas på hälft så att de maskor som är i tur att stickas är på stickan och de resterande maskorna bakom arbetet på kabeln. I båda sidorna, mellan maskorna, hänger en extra länk av kabeln.

Den största nyttan av magic loop-tekniken får du genom att sticka båda sockorna, vantarna eller ärmarna samtidigt. Du behöver alltså byta sticka bara en gång i stället för fyra gånger. När du stickar två produkter samtidigt, kan du antingen använda två nystan eller början och slutet av samma nystan.

 

 

 

 

Novita 7 Veljestä: Raggsockor med magic loop-teknik

Storlek ca. 34(38)42

Garnåtgång 7 Veljestä 150(150)150 g

Rundsticka (100 cm) Novita nr 3½

Stickmönster Resårstickning i rundvarv: sticka *2 rm, 2 am*, upprepa *–*. Slätstickning i rundvarv: sticka alla varv rätt.

Stickfasthet 21 m slätstickning = 10 cm

 

Lägg upp 28(36)44 m med garn inifrån nystanet för socka 1 och lägg dessutom upp 28(36)44 m med garn från nystanets utsida för socka 2.

Dela m för socka 1 på hälft [14(18)22 m och 14(18)22 m] och dra ut kabeln mellan m så att den bildar en länk och dela därefter upp m för den andra sockan på samma sätt och dra ut kabeln till en länk mellan m (bild 1).

 

 

 

Vik m för socka 1 dubbelt och håll garnet bakom arbetet.

 

 

 

Sticka resårstickning med *2 rm, 2 am* och upprepa *–* fram till länken

 

 

 

Flytta de stickade m till kabeln och de resterande m för socka 1 från kabeln till stickan. Fortsätt i resårstickning varvet ut och låt garnet för socka 1 vila. Sticka därefter med maskorna och garnet för socka 2 resår *2 rm, 2 am*, upprepa *-* fram till länken.

 

 

 

Flytta de stickade m till kabeln, de resterande m för socka 2 från kabeln till stickan och fortsätt med resårstickning varvet ut.

Sticka på detta sätt 9(11)13 cm resårstickning i rundv på båda sockorna.

 

 

 

Börja med hälkappan för socka 1 genom att sticka hälften av m för socka 1 i resårstickning [= 14(18)22 m]. Låt de resterande m vila.

 

 

 

Vänd arbetet och sticka förstärkt sticksätt med m för 1:a sockans hälkappa:

Varv 1: (avigsidan) lyft 1:a m ostickad (tråden på avigsidan) och sticka de övriga m avigt. Vänd arbetet.

Varv 2: (rätsidan) *lyft 1 m ostickad, tråden på avigsidan, sticka 1 rm*, upprepa *–* varvet ut. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1–2 totalt 7(9)11 gånger [= 14(18)22 varv].

Sticka ännu 1 v från avigan och börja därefter med hoptagningarna under hälen: fortsätt i förstärkt sticksätt. Sticka på rätsidan tills det återstår 5(7)8 m. Gör en överdragshoptagning (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Lyft 1:a m ostickad, sticka 4(4)6 am och sticka följande 2 am ihop, vänd arbetet. Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 4(6)7 m, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna blir oförändrade, dvs. 6(6)8 m. När sidomaskorna tar slut, sticka ännu rätsidans v i förstärkt sticksätt.

 

 

 

Plocka upp på vänster sticka 1 m mellan hällappen och kabeln och 7(9)11 m i hällappens vänstra sida. Sticka med höger sticka de upplockade m vridet rätt, dvs i de bakre maskbågarna. Flytta hälen över på kabeln, dra ut kabeln till en länk och flytta 1:a sockans resterande 14(18)22 m utanpå foten till vänster sticka. Sticka maskorna rätt

Sticka 2:a sockans 22(24)26 m utanpå foten rätt. Flytta dessa m över på kabeln att vila och påbörja 2:a sockans hällapp genom att sticka de resterande 22(24)26 m i resår.

Vänd arbetet. Sticka hällappen och hoptagningarna under hälen på samma sätt som för socka 1. Sticka efter den sista hoptagningen ytterligare 1 v i förstärkt sticksätt.

Plocka upp på vänster sticka 1 m mellan hällappen och kabeln och 7(9)11 m i hällappens vänstra sida. Sticka med höger sticka de upplockade m vridet rätt, dvs. i de bakre maskbågarna. Flytta hälen över på kabeln.

 

 

 

Flytta 1:a sockans 14(16)20 hälmaskor över på vänster sticka. *Plocka upp 7(9)11 m i höger sida av hällappen + 1 m mellan kabeln och hällappen. Sticka med höger sticka de upplockade m vridet rätt. Sticka hälens övriga m rätt*, dra ut kabeln till en länk och flytta m utanpå foten över på vänster sticka. Sticka på båda sockorna m utanpå foten rätt. Flytta 2:a sockans hälmaskor över på vänster sticka och upprepa *–* (bild 9).

Fortsätt i slätstickade rundvarv och sticka växelvis 1 v på socka 1 och 1 v på socka 2. Påbörja samtidigt kilhoptagningarna: sticka på socka 1 1 öhpt med de två första hälmaskorna samt 2 rm ihop med de två sista hälmaskorna. Sticka m utanpå foten.

 

Sticka för socka 2 m utanpå foten, 1 öhpt med de två första hälmaskorna samt 2 rm ihop med de två sista hälmaskorna.

Sticka 1 mellanvarv, ett minskningsvarv som ovan, 2 mellanvarv, ett minskningsvarv, 3 mellanvarv osv till det på vardera sockan återstår 14(18)22 hälmaskor.

Fortsätt i slätstickning och sticka hela tiden växelvis 1 v på vardera sockan tills foten mäter 17(20)22 cm eller tills sockan når över lilltån.

 

Påbörja bandhoptagningen för tån:

Minskningsvarv 1: sticka på socka 1: 1 rm, 1 öhpt, 16(18)20 rm, 2 rm ihop, 2 rm, 1 öhpt, 16(18)20 rm, 2 rm ihop, 1 rm.

Sticka minskningarna på socka 2 på samma sätt. Sticka 1 mellanvarv på båda sockorna.

Minskningsvarv 2: sticka på socka 1: 1 rm, 1 öhpt, 14(16)18 rm, 2 rm ihop, 2 rm, 1 öhpt, 14(16)18 rm, 2 rm ihop, 1 rm.

 

Sticka minskningarna på socka 2 på samma sätt. Sticka 1 mellanvarv på båda sockorna.

På varje minskningsvarv minskas 4 m på båda sockorna. Upprepa hoptagningarna vartannat v tills 8 m återstår. Ta av garnet, trä genom m, dra till och fäst väl.

Kommentarer ( )

Please Logga in to comment.

Har du inte ett konto?

Registrera ett konto .