Novita Virkad nätkasse

En virkad kasse är ett enkelt handarbetsprojekt för sommaren, och passar även dig som nyligen börjat med virkning. Den trendiga kassen mäter 28 x 33 cm, men du kan förstås justera måtten som du vill.

 

Storlek: Mätt plant liggande 28 x 33 cm

Garnåtgång: Knappt 150 g Novita Kalalanka, 12 trådigt fiskegarn.

Virknål: Novita nr 2-2½ enligt handlag.

Virksätt: Virka luftmaskor och fasta maskor enl beskrivningen.

OBS! Arbetet påbörjas från kassens övre kant.

 

 

1. Börja

Virka för uppläggningen 150 luftmaskor och slut till en ring med 1 smygmaska.

 

2. Varv 1

Virka i början av varvet 1 luftmaska och därefter 1 fast maska i varje uppläggningsmaska, slut varvet med 1 smygmaska i luftmaskan i början av varvet.

 

3. Varv 2-4

 Virka i början av varvet 1 luftmaska och därefter 1 fast maska i varje fast maska, slut varvet med 1 smygmaska i luftmaskan i början av varvet.

4. Varv 5

*5 luftmaskor, hoppa över 3 fasta maskor, 1 fast maska i följande fasta maska*, upprepa *-* ytterligare 36 gånger och virka 5 luftmaskor i slutet av varvet.

Fortsätt med att virka i spiral, dvs gå direkt över till följande varv.

 

 

 

5. Varv 6

1 fast maska i den första luftmaskbågen på föregående varv (byte av varv sker här), *5 luftmaskor, 1 fast maska i följande luftmaskbåge*, upprepa *-* ytterligare 36 gånger och virka 5 luftmaskor i slutet av varvet.

Upprepa varv 6 tills kassen mäter 33 cm och du är vid varvbytet.

 

 

6. Virka ihop bottnen

Vik kassen dubbel så att garnet är i höger hörn och virka 2 luftmaskor, virka sedan *1 fast maska i främre kanten av följande luftmaskbåge, 2 luftmaskor, 1 fast maska i bakre kanten av följande luftmaskbåge, 2 luftmaskor*, upprepa *-* tills botten är sluten. Klipp av garnet.

 

7. Handtag

Virka för uppläggningen 90 luftmaskor och slut till en ring med 1 smygmaska.

Varv 1: Virka 1 luftmaska i början av varvet och därefter 1 fast maska i varje uppläggningsmaska, slut varvet med 1 smygmaska i luftmaskan i början av varvet.

Varv 2: Virka i början av varvet 1 luftmaska och därefter 1 fast maska i varje fast maska, slut varvet med 1 smygmaska i luftmaskan i början av varvet.

Upprepa varv 2 tills arbetet mäter 3 cm.

Vänd handtagets avigsida utåt. Vik handtaget dubbelt och sy ihop uppläggningsvarvet med det sista varvet.

Virka det andra handtaget på samma sätt.

 

 

8. Montering av handtag

Sy fast handtagen i kassens övre kant utmed ca 8 cm.