Novita Virkad Ruta

VIRKADE RUTOR är väldigt användbara. Du kan använda dem som enskilda dekorationer eller för att montera ihop dem till en mängd olika plagg, plädar och accessoarer. Rutorna kan du sammanfoga i virkstadiet eller alternativt sy eller virkaihop dem i efterhand. Flera av modellerna i det här numret består av virkade rutor. I den här teknikskolan virkar vi en ruta som i Magda-väskan, modell 7.

När du byter färg på ett nytt varv, kan du virka in trådändan i maskorna på baksidan av rutan.

 

Virka en startkedja på 8 luftmaskor och slut till en cirkel med en smygmaska.

virkattu pala aloitusketju

 

Varv 1: Virka i cirkeln 1 luftmaska och 12 fasta maskor. Slut varvet med en smygmaska i luftmaskan i början av varvet. Klipp av tråden och dra den igenom maskan.

virkattu pala ensimmäinen kerros

 

Varv 2: Fäst den nya färgtråden i den första fasta maskan med en smygmaska. Virka 4 luftmaskor, sedan i roten av luftmaskorna 2 dubbelstolpar ihop och ännu 3 luftmaskor.

virkattu pala toinen kerros

 

Virka i nästa maska *3 dubbelstolpar ihop och 3 luftmaskor* i nästa maska, upprepa *-* 10 gånger till och slut varvet med en smygmaska i den fjärde luftmaskan i början av varvet. Klipp av tråden och dra den igenom maskan.

virkattu pala toinen kerros loppuun

 

Varv3: Fäst den nya färgen i den första luftmaskbågen med en smygmaska och virka i samma luftmaskbåge 3 luftmaskor, 2 stolpar och 1 luftmaska.

virkattu pala kolmas kerros alku

 

Virka i nästa luftmaskbåge 3 stolpar, 3 luftmaskor och 3 stolpar (hörnet).

virkattu pala kolmas kerros kulma

 

Virka i två följande luftmaskbågar 1 luftmaska och 3 stolpar. 

virkattu pala kolmas kerros sivu

*Virka 1 luftmaska och upprepa förloppet i bilderna 6 och 7*, upprepa *–*.

 

Virka 1 luftmaska och i hörnets luftmaskbåge 3 stolpar, 3 luftmaskor, 3 stolpar. Virka i nästa luftmaskbåge 1 luftmaska, 3 stolpar, 1 luftmaska och slut varvet med en smygmaska i den tredje luftmaskan i början av varvet. Klipp av tråden.

virkattu pala kolmas kerros loppuun

 

Varv 4: Fäst den nya färgen i föregående varvets sistgjorda luftmaskbåge med en smygmaska och virka 4 luftmaskor. Virka i kantens maskbågar 3 stolpar och 1 luftmaska samt
i hörnen 3 stolpar, 3 luftmaskor, 3 stolpar och 1 luftmaska.

virkattu pala neljäs kerros

 

Virka i varvets första luftmaskbåge ännu 2 stolpar och slut varvet med en smygmaska i den tredje luftmaskan från varvets början.

virkattu pala valmis

Du kan foga ihop rutorna på det sista varvet med den intilliggande rutan eller sy ihop de färdiga rutorna i efterhand, med kaststygn.

 

Diagram: