Novita tvåfärgad brioche

TVÅFÄRGAD PATENTSTICKNING eller brioche (från engelskan) är en imponerande stickteknik som ofta används i halsdukar, mössor och andra accessoarer. När du stickar det med två färger blir båda sidorna lite olika. Den här intressanta stickytan passar bra även till stickade plagg.


Patentstickning går att göra på flera olika sätt och här i teknikskolan lär vi ut en av dem. På svenska använder vi orden patentstickning och briochestickning. När du stickar i slutna varv är det bra om du visualiserar varven i olika färg som ett.

 

 

Sticka fram och tillbaka

Lägg upp med färg 1. ojämnt antal maskor. Börja sticka på avigsidan 1 rm och sticka sedan resår jämnt antal varv. (bild 1)

Påbörja patentstickning: Sticka på arbetets avigsida: 1 m rät, *gör ett omslag på stickan och lyft 1 m avigt ostickad, sticka 1 m rät*, upprepa*–* varvet
ut. (bild 2)

 

 

 

Sticka tvåfärgad patent så här:

Varv 1: (arbetets rätsida) sticka med färg 1, 1 rm= kantmaska. *Sticka ihop den lyfta maskan och omslaget rät, gör ett omslag på stickan och lyft 1 m avigt ostivkad*, upprepa *–* och i slutet på varvet sticka lyfta maskan ihop med omslaget rät. Sticka 1 rm = kantmaskan. (bilder 3a–3c)

 

 

Varv 2: (arbetets rätsida) Dra över maskorna tillbaka till andra ändan av rundstickan och ta färg 2 i arbetet. Lyft kantmaskan avigt ostickad. *Gör ett omslag på stickan och lyft 1 m ostickad, sticka ihop omslaget och den lyfta maskan rät*, upprepa *–* och gör i slutet på varvet ett omslag på stickan samt lyft 1 m ostickad. Lyft även sista maskan dvs. kantmaskan ostickad. (bilder 4a–4c)

 

Varv 3: (arbetets avigsida) sticka med färg 1 kantmaskan avigt. *Sticka ihop omslaget och den lyfta maskan avigt, gör ett omslag på stickan och lyft 1 m avigt ostickad*, upprepa *–* och i slutet på varvet sticka ihop omslaget och den lyfta maskan avigt. Sticka sista kantmaskan avig. (bilder 5a–5c)

 

Varv 4: (arbetets avigsida) dra över maskorna tillbaka till andra ändan av rundstickan och byt till färg 2. Lyft kantmaskan avigt ostickad. * Gör ett omslag på stickan och lyft 1 maska ostickad, sticka ihop omslaget och den lyfta maskan*, upprepa *–* och i slutet på varvet gör ett omslag på stickan och lyft 1 m ostickad (ta garnet till framsidan av arbetet). Lyft ännu sista kantmaskan ostickad (bilder 6a–7c)

 

Upprepa varv 1–4, sista varvet du stickar är varv 4. (bilder 7a och 7b)

 

Avslutningsvarvet i patent:


Sticka med färg 1: Sticka 1 rm (= kantmaskan) *sticka ihop omslaget och den lyfta maskan rät, sticka 1 am* och upprepa *–*. I slutet på varvet, sticka ihop omslaget och den lyfta maskan och sticka kantmaskan rät. (kuva 8)
Sticka ännu 1 varv resår och maska av med resårstickning.

 

 

Sticka i slutna varv

Börja med resårstickning 1rm x 1 am i slutna varv. Maskantalet ska vara jämt och varvet börjar med 1 rm. (bild 9)

 

Tvåfärgad patentstickning i slutna varv:

Varv 1 med färg 1: Sticka *1 rm, gör ett omslag på stickan (omsl) och lyft 1 m ostickad*, upprepa *–* varvet ut. (bild 10)

 

 

Varv 2 med färg 2: *gör ett omsl och lyft 1 m ostickad, sticka ihop omsl och nästa maska avigt*, upprepa *–* varvet ut. (bild 11)

 

Varv 3 med färg 1: *sticka ihop omsl och 1 m rät, gör ett omsl och lyft 1 m ostickad*, upprepa *–* varvet ut (bild 12) Upprepa varv 2–3.

 

 

Rätsidan

 

Avigsidan

 

Minskningar och ökningar i patentstickning

Om man ska öka eller minska i patentstickning sker det generellt i etapper på tre maskor och tre patentvarv, för att bibehålla jämnt antal maskor. Om du ska minska, sticka ihop tre maskor t.ex. 1 rät, 1 avig och 1 rät. Exempelvis om man ska göra en jämn minskning, typ raglanärm, gör man minskningarna på vart tredje varv.

 

Ökning (med färg 1):

Sticka i nästa maska 3 maskor dvs. sticka den rät, gör ett omslag på stickan och sticka samma maska rät en gång till. Släpp nu maskan från vänstra stickan. (bild 15)

 

Sticka på nästa varv omslaget avigt med färg 2. (bild 16) Om du stickar fram och tillbaka, sticka omslaget rät på avigsidan.

 

 

2 ökningar gjorda:

 

Minskningar:

Sticka ihop 3 m rät, inkluderat omslaget. Minskningen lutar till höger.

 

Dubbel minskning: lyft räta maskan med omslaget rät ostickade, (bild 19a)

sticka ihop följande två maskor (avig m och rät m med omslag) rät, (bild 19b)

 

och dra den lyfta maskan över den nyss gjorda minskningen. (bild 19c)

 

Minskningen lutar till vänster. (bild 19d)

 

På bilden, båda minskningarna. (bild 20)