Novita Stickad blockruta

Blockrutan är ett känt begrepp för dem som sysslat med lapparbeten. För dessa rutor använder man ofta olika resttygsbitar så restgarner passar bra för de stickade rutorna. Rutorna kan vara små eller stora, anpassade för dig och ditt projekt. Rutorna stickas på strumpstickor enbart i rätstickning. Arbetet fortlöper motsols. Då ett avsnitt dvs en remsa är färdig, lämnas maskorna på strumpstickorna att vänta på följande runda. 

 

 

Steg 1: Börja

lägg upp 5 m och sticka 5 v. Ta av garnet.

 

Steg 2: Byt färg

Byt färg och sticka 6 v. Lämna m att vila på stickan.

 

Steg 3: För över garnet

För garnet på avigan till vänster ända av stickan. Plocka med garnet och en ledig sticka upp utmed arbetets vänstra kant 3 m från ändan på den nyss stickade remsan + 5 m från startrutans sida = 8 m. Sticka 5 v. Ta av garnet och låt m vila på stickan.

 

Steg 4: Byt färg

Byt färg. Plocka upp 3 m från ändan på den senast stickade remsan + 5 m från startrutans sida = 8 m. Sticka 5 v. Garnet är nu i arbetets högra kant.

 

Flytta garnet till arbetets vänstra kant så här

*Lyft 2 m ostickade, ta garnet till framsidan, lyft 1 m ostickad, för garnet tillbaka till baksidan*, upprepa *-* v ut.

 

Steg 5

Plocka med den lediga stickan upp 3 m från ändan på den nyss stickade remsan + 5 m från startrutans sida + 3 m från följande remsa = 11 m. Sticka 5 v, ta av garnet.

 

Steg 6: Byt färg

Byt färg. Plocka med den lediga stickan upp 3 m från ändan på den nyss stickade remsan, sticka 5 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 11 m. Sticka 5 v och flytta garnet till vänster kant lika som i punkt 4.

 

 

Steg 7

Plocka upp 3 m från den senast stickade remsan, sticka 8 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 14 m. Sticka 5 v och ta av garnet. Låt m vila på stickan.

 

Steg 8: Byt färg

Byt färg. Plocka upp 3 m från den senast stickade remsan, sticka 8 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 14 m. Sticka 5 v och flytta garnet till vänster kant lika som i punkt 4 och 6.

 

Steg 9

Plocka upp 3 m från den senast stickade remsan, sticka 11 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 17 m. Sticka 5 v och ta av garnet.

 

Steg 10: Byt färg

Byt färg. Plocka upp 3 m från den senast stickade remsan, sticka 11 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 17 m.

Sticka 5 v och maska av de övriga m utom den sista m.

 

Steg 11

Plocka upp 2 m från den senast stickade remsan (1 m är redan på stickan), sticka 14 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 20 m.

Sticka 5 v och maska av m men den sista m med följande färg.

 

Steg 12: Ny färg

Plocka med den nya färgen upp 2 m från den senast stickade remsan (1 m är redan på stickan), sticka 14 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 20 m.

Sticka 5 v, maska av m och låt den sista m bli kvar på stickan.

 

Steg 13

Plocka upp 2 m från den senast stickade remsan, sticka 17 m från stickan och plocka upp 3 m från följande remsa = 23 m. Sticka 5 v och maska av.

 

Blockrutan är klar