Novita Spetsstickning

Gilla 4
Kommentarer 0

Grunden för de flesta spetsstickade arbeten är en vanlig slätstickad yta. De karakteristiska, dekorativa hålmönstren bildas av omslag och hoptagningar. I spetsstickning motsvaras varje omslag av en hoptagning, så att det sammanlagda antalet maskor på ett varv varken ökar eller minskar. Vanligen görs omslag och hoptagning på samma varv. Mellan varje varv med omslag och hoptagningar stickas vanligen ett mellanvarv, oftast från avigsidan.

 

Hoptagningarna kan luta till höger eller vänster, och kan även användas i kombination.

Vanligen har spetsstickningar en tydlig rät- och avigsida.

Hålen kan även användas som knapphål eller t.ex. dekorativa picot-kanter.

Märk att diagrammet avbildar arbetet från rätsidan.

 

 

Börja följa diagrammet från höger.

 

 

1

1. varvet: Sticka först 8 m fram till mönsterrapporten: 3 rm, 2 rm tillsammans.

 

 

2

Sticka 3 rm och gör ett omslag på stickan.

 

 

3

Nu stickas mönsterrapporten på 14 m: 1 rm, omslag, 3 rm, 1 överdraghoptagning (öhpt) Lyft 1 m utan att sticka den...

 

 

4

sticka 1 rm...

 

 

5

och dra den lyfta maskan över den du nyss stickade. ja vedä nostettu silmukka neulotun yli). Gör ett omslag. 

 

 

6

Gör en dubbel överdragshoptagning (= lyft 2 m utan att sticka, som om du stickade 2 rm ihop)...

 

 

7

sticka 1 rm...

 

 

8

och dra de lyfta maskorna över den maska du stickade nyss. Gör ett omslag. Sticka 2 rm till., 3 rm, 1 omsl. Upprepa mönsterrapporten enligt beskrivningen.

 

 

9

I vänster kant stickas ännu 9 maskor: 1 rm, 1 omsl., 3 rm, öhpt, 3 rm.

 

 

10

2. varvet: Eftersom vi stickar av och an, läses följande varv i diagrammet från vänster till höger. Sticka de 3 första och 3 sista maskorna på varvet rätt (aviga på rätsidan), sticka i övrigt am (räta på rätsidan).

Sticka även omslagen avigt, här bildas nu hål.

 

 

11

Sticka varven 3-9 i diagrammet (lika som varven 1-2).

 

 

12

Varv 10: sticka alla maskor rätt (på avigan).

 

 

13

Fortsätt sticka från varv 1 och upprepa varven 1-10 så många gånger som behövs.

 

 

Tips!

Öka och minska i spetsstickning

Spetsstickning bygger på ökningar och minskningar, som alltid tar ut varandra. Då man minskar i spetsstickning, minskas både omslaget och dess motsvarande hoptagning. I stället stickas vanligen 1 rät maska.

Då man ökar i spetsstickning fortsätter man på spetsmönstret tills man har tillräckligt med maskor för både omslag och hoptagning. Alternativt kan man med de ökade maskorna sticka slätstickning.

Kommentarer ( )

Please Logga in to comment.

Har du inte ett konto?

Registrera ett konto .