Novita Slip, slip, knit -minskning (ssk)

Lär dig sticka en ssk-minskning (slip, slip, knit). Precis som överdragshoptagningen lutar denna minskning åt vänster.

 

1. Lyft 1 maska

Lyft den första maskan på vänster sticka över på höger sticka. För in stickan som om du stickade en rät maska, dvs. från vänster till höger.

2. Lyft 1 maska till

Lyft följande maska från vänster sticka på samma sätt.

3. För maskorna tillbaka

För maskorna tillbaka på vänster sticka.

4. Sticka maskorna tillsammans

Sticka de två maskorna tillsammans. Sticka från bakre maskbågarna.