Novita Noppor som relief

Med stickade eller virkade noppor får du en framträdande tredimensionell stickyta.
I den här teknikskolan lär du dig fem olika sätt att antingen sticka eller virka noppor.

 

3 maskors noppa

 

Varv 1: Sticka av 1 maska 3 maskor: sticka 1 rm, gör ett omslag på
stickan och sticka 1 rm. Vänd arbetet.

Varv 2: sticka 3 am och vänd arbetet.

Varv 3: sticka 3 rm och vänd arbetet.

Varv 4: sticka 3 am och vänd arbetet.

Varv 5: lyft 2 m ostickade som om du skulle sticka dem ihop rätt, sticka 1 rm och dra de lyfta maskorna
över den stickade. Kvar blir 1 m.

 

4 maskors noppa

 

Varv 1: Sticka av 1 maska 4 maskor: sticka maskan rätt först i främre maskbågen, sen i bakre
maskbågen, i främre maskbågen och ännu i bakre maskbågen.

Varv 2: flytta maskorna tillbaka till vänstra stickan och sticka dem rätt. Flytta tråden bakom till höger
kant.

Varv 3: flytta maskorna tillbaka till vänstra stickan och sticka dem rätt
(upprepa vid behov).

Dra maskorna en i taget över den sist stickade = 1 maska.

5 maskors noppa

Varv 1: Sticka av 1 maska 5 maskor: sticka 1 rm, gör ett omslag på stickan, sticka 1 rm, gör ett omslag
på stickan och sticka 1 rm. Vänd arbetet.

Varv 2: sticka 5 am och vänd arbetet.

Varv 3: sticka 5 rm och vänd arbetet.

Varv 4: sticka ihop 2 m avigt, 1 am och 2 m ihop avigt, vänd arbetet.

Varv 5: sticka ihop 3 m rätt i bakre maskbågen.

Vira garnet runt maskorna

Noppan är stickad av 2–4 maskor (på bilden 3 m).

Flytta maskorna på en hjälpsticka och vira garnet motsols runt maskorna flera varv t.ex. 4–6
gånger (på bilden 5 gånger).

Flytta maskorna tillbaka till vänstra stickan och sticka dem rätt.

Fortsätt att sticka enligt beskrivningen. Var noga med att alla noppor blir lika stora.

Virkad noppa

Ta maskan på virknålen, virka 2 luftmaskor (lm)

och virka 4 stolpar (st) utan sista genomdragningen.

Ta tråden på virknålen och dra tråden genom samtliga maskor på virknålen.

 

Flytta maskan till högra stickan.