Novita Näverstickning eller Entrelac

Gilla 0
Kommentarer 0

Lär dig sticka näverstickning eller entrelac, som det också kallas.Allmänt

 
I näverstickning stickar man en ruta åt gången vågrätt rad efter rad

Stickningens riktning byts då man byter från rad till rad. Först stickar man trianglarna i början av arbetet, därefter upprepar man rad 1 och 2 och stickar tills sist trianglarna i slutet av arbetet.

Lägg upp maskor för de första trianglarna. Maskantalet bör vara delbart med antalet trianglar/rutor. För bildserien har vi lagt upp 30 m med vilka stickas 5 trianglar, 6 m/triangel. Första v stickas från avigan.

 

 

1. Starttrianglar

Sticka 2 am, vänd arbetet, 2 rm, vänd arbetet. Sticka 3 am, vänd arbetet, 3 rm, vänd arbetet. Fortsätt med att sticka alltid 1 m mer på avigsidan tills du har stickat 6 am.

 

 

2. Starttrianglar

När du har stickat den första triangeln färdig, vänd inte arbetet utan lämna maskorna att vila på höger sticka. Sticka de följande trianglarna på samma sätt dvs 2 am, vänd arbetet, 2 rm osv.

 

 

3. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Höger sidtriangel

Sticka 2 rm, vänd arbetet, 2 am, vänd arbetet.

 

 

4. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Höger sidtriangel

Sticka i den första m 1 rm i både den främre och den bakre maskbågen (1 ökad m),

 

 

5. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Höger sidtriangel

sticka 1 öhpt (= lyft följ m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade m).

 

 

6. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Höger sidtriangel

Vänd arbetet och sticka 3 am, vänd arbetet. Sticka åter i den första m 1 rm i både den främre och bakre maskbågen, 1 rm, 1 öhpt. Vänd arbetet och sticka 4 am. Fortsätt på detta sätt tills starttriangelns alla m har stickats med och det sista v har stickats från rätsidan. Låt m vila på stickan.

 

 

7. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Första raden med sneda rutor

Plocka med garnet upp 6 m utmed sidan på följ triangel/ruta, vänd arbetet, 6 am, vänd arbetet.

 

 

8. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Första raden med sneda rutor

*5 rm, 1 öhpt, vänd arbetet, 6 am*.

 

 

9. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Första raden med sneda rutor

Upprepa *-* tills triangelns/rutans alla maskor är medstickade. Sista v från rätsidan.

 

 

10. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Första raden med sneda rutor

Sticka de återstående hela rutorna på samma sätt.

 

 

11. 1:a rutraden (från höger mot vänster) - Vänster sidtriangel

Plocka upp 6 m även utmed sidan på den sista triangeln/rutan, vänd arbetet. Sticka 2 am ihop, 4 am. Vänd arbetet, sticka 5 rm, vänd arbetet. Sticka åter 2 am ihop och de övriga m avigt, vänd arb och sticka 4 rm. Fortsätt på detta sätt tills endast 1 m återstår.

 

 

12. 2:a rutraden (från vänster mot höger) - Andra raden med sneda rutor

Plocka på rätsidan på höger sticka upp 5 kantm utmed sidtriangels sida (ta dessutom med sidtriangelns sista m),

 

 

13. 2:a rutraden (från vänster mot höger) - Andra raden med sneda rutor

vänd arbetet och sticka 6 am. Vänd arbetet och sticka 6 rm. Vänd arbetet, sticka 5 am och 2 am ihop (sista m är den första av de vilande m).

 

 

14. 2:a rutraden (från vänster mot höger) - Andra raden med sneda rutor

Vänd arbetet och sticka 6 rm. Fortsätt på detta sätt tills alla vilande m är medstickade. Låt m vila.

 

 

15. 2:a rutraden (från vänster mot höger) - Andra raden med sneda rutor

Sticka radens återstående rutor på samma sätt, men plocka upp 6 kantm på höger sticka utmed sidan på föregående ruta.

 

 

16. 2:a rutraden (från vänster mot höger) - Andra raden med sneda rutor

Upprepa rutraderna 1-2, sticka till sist rutrad 1 före avslutningstrianglarna.

 

 

17. Avslutningstrianglarna (från vänster mot höger)

Plocka upp i anslutning till sidtriangelns sista m på föregående rad 5 kantm utmed tringelns sida och sticka m avigt. Vänd arbetet sticka 6 rm. Vänd arbetet, sticka 2 am ihop, 3 am och 2 am ihop (sista m är den första av de vilande m).

 

 

18. Avslutningstrianglarna (från vänster mot höger)

Vänd arbetet och sticka 5 rm. Vänd arbetet, sticka 2 am ihop, 2 am och 2 am ihop. Vänd arbetet och sticka 4 rm. Vänd arbetet, sticka 2 am ihop, 1 am, 2 am ihop. Vänd arbetet och sticka 3 rm. Vänd arbetet, sticka 2 ggr 2 am ihop. Vänd arbetet och sticka 2 rm. Vänd arbetet, sticka 2 ggr 2 am ihop och lyft den första m över den andra. Sticka de övriga trianglarna på samma sätt.

 

 

19. Avslutningstrianglarna (från vänster mot höger)

Med olika garn får man olika slag av ytor och färgkombinationer.

Entrelac kan även stickas i rundvarv.

Kommentarer ( )

Please Logga in to comment.

Har du inte ett konto?

Registrera ett konto .