Novita Montering av stickade plagg

Allt du behöver för att få ditt stickade plagg från lösa stycken till ett färdigt plagg: vi lär dig fukta plagget, fästa garnändor, sy sömmar och plocka upp maskor för kragen.

 

Fukta stickningen så här

Lägg de färdiga styckena på ett jämnt underlag med avigsidan uppåt. Spänn ut enligt de angivna måtten och fäst med knappnålar i underlaget. Sprayfukta styckena eller ånga lätt upp. Låt torka ordentligt på underlaget.

Då man fuktar stickade plagg avlägsnar man spänningar som uppstått i garnet under stickningen. Plagget håller även bättre måtten, blir jämnare, mjukare och slätare. Styckenas kanter får man samtidigt rakare varvid de blir lättare att sy ihop.

 

Fästning av trådar

I kanterna fäster man trådändorna i sömmarna. Trådändor som uppstått då man fortsatt garnet mitt på stycket, träs i de aviga maskorna. De lönar sig inte att göra en knut mitt på stycket, eftersom denna väldigt lätt flyttar över sig till rätsidan. Då man fäster trådändor lönar det sig att trä ett litet stycke tillbaka.

I resår- eller rättvänd slätstickning går det lättast att trä in tråden i kanten på en maskrad.

 

Sy ihop så här

För att få en så osynlig söm som möjligt, använd för sömnaden ett garn i samma färg som stickningen samt en trubbig stoppnål. Om garnet är tjockt, kan man från det avlägsna några trådar och sålunda få ett tunnare garn att sy med.

De fuktade och torra delarna lägger man på bordet med rätsidan uppåt med de kanter mot varandra som ska sys ihop. I en del sömmar lämnas sömnadstråden synlig för att sömmen ska bli plattare och smidigare.    Lämna i början av sömmen en ca 10 cm lång garnända, som till slut träs in i den färdiga sömmen.

 

Olika sätt att sy sömmar:

1. Med stygn från kant till kant både på rät- och avigsidan

Rätsidan: ta på nålen 2 tvärtrådar mellan de två yttersta m i kanten. Upprepa växelvis i vardera kanten. Det nya stygnet börjar på samma ställe som det föregående stygnet i samma kant kom upp. Börja sömmen med att för det första stygnet ta endast 1 tvärtråd på nålen varvid det är lättare att få kanterna exakt mot varandra.

 

Avigsidan: Ta på nålen endast en tvärtråd mellan de två yttersta kantmaskorna. Upprepa växelvis i vardera kanten.

2. Hopsömnad av avmaskningskanter

Oavmaskade kanter kan sys ihop med maskstygn, dvs man syr en söm som liknar ett stickat varv så här: *Stick in nålen genom en maska från rätsidan mot avigsidan och därefter tillbaka genom följande maska från avigan mota rätan.* Upprepa *-* växelvis i vardera kanten sömmen till slut.

 

.

Sy ihop avmaskade kanter med maskstygn.

 

3. Avmaskningskant fastsydd i sidkant

En avmaskad kant kan sys fast i en sidkant med maskstygn. Ta tvärtråden mellan de två yttersta maskorna på nålen. För att kanterna ska bli jämnt fastsydda ta ibland 2 tvärtrådar på nålen, eftersom höjden på ett varv är mindre än bredden på en maska.

.

En isydd ärm, med många hoptagningar för ärmkupan, kan vara svår att få snyggt fastsydd med maskstygn. Man kan då dra till stygnen, men sömmen blir då något tjockare.

4. Upplockning av maskor i halsringningen

 

Sticka de väntande maskorna normalt.

 

Plocka upp nya maskor i toppen av avmaskade maskor.

 

Plocka upp nya maskor mellan de yttersta kantmaskorna. För att få upplockningen jämn bör man, beroende på sticksättet, hoppa över vart fjärde eller vart tredje mellanrum.