Novita Sticka häl i efterhand

Häl stickad i efterhand görs i sockor som är stickade antingen från skaft till tå eller från tå till skaft.

Gör en öppning för hälen. Sticka maskorna på Sticka IV och I med avvikande färg. Klipp av tråden och sticka på nytt maskorna på Sticka
IV och I med färgen du har i arbetet. Fortsätt enligt beskrivningen.

Häl med bandhoptagning

Avlägsna märkgarnet och plocka upp maskorna från hälöppningens över- och nederkant samt 2 extramaskor i båda kanterna av hälen = 52 m.

Sätt maskmarkörer mellan de 2 extra maskorna i var sida. Fördela maskorna jämnt på fyra stickor, 13 m på varje sticka. Varvbytet är nu i ena sidan. Sticka 1 varv
rätstickning.

Börja nu med hälens hoptagningar: sticka i början på Sticka I och III 1 rm, gör en överdragshoptagning (lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta över den stickade)
och sticka ihop 2 m rät i slutet på Sticka II och IV.

Upprepa hoptagningarna på varannat varv, tills du har 5 m kvar på varje sticka.

Flytta maskorna på två stickor, klipp av tråden och sy ihop resterande maskor med maskstygn.