Novita Intarsia

 

I den här teknikskolan lär vi ut intarsiastickning. Med intarsiateknik stickar du större eller lite mindre separata motiv i stickytan men även flerfärgade motiv. Största skillnaden med ordinär jacquardstickning (mönsterstickning) är att varje färgyta är stickad med ett eget separat nystan. Då slipper du flotteringar (långa trådar) på stickningens avigsida.

Diagram

 

Intarsiastickning fram och tillbaka

Sticka motivet enligt diagrammet som åskådliggör motivets maskor.

 

Stickningens rätsida: Sticka vardera färg med separata nystan enligt diagrammet.


Knyt fast tråden i den föregående tråden.

 

Stickningens avigsida: Sticka aviga maskor och vid färgbytet, vrid den nya tråden runt den föregående tråden. Då fäster du trådarna i olika färger och
undviker hål vid färgbytet. Den föregående tråden får vänta på avigsidan.

Vrid trådarna runt varandra vid varje färgbyte.

Nästa varv på rätsidan.

Fortsätt lika genom att följa motivet i diagrammet.

Färdigstickat mönstermotiv:

 

Intarsiastickning i slutna varv

Motivet är intarsiastickat i slutna varv enligt följande:

 

Sticka varvet fram till motivet, sticka motivet och sedan varvet till slut.

Nästa varv: *vänd arbetet, gör ett omslag på stickan och sticka maskorna avigt, på avigsidan följ motivet i diagrammet.

I slutet på varvet, sticka sista maskan rät ihop med omslaget som du gjorde i början av varvet.

Vänd arbetet, gör ett omslag på stickan och sticka maskorna rätt på rätsidan. Följ diagrammet vid motivet.

Sticka ihop varvets sista maska med omslaget som du gjorde i början av varvet med övedragshoptagning
(= lyft 1 maska rät ostickad, sticka 1 maska och dra den lyfta maskan över den
stickade)*.

Upprepa *-* och sticka motivet till slut enligt diagrammet.

 

Gör alltid i början på varvet ett omslag och i slutet på varvet stickar du ihop omslaget med varvets sista maska, antingen rätt eller avigt beroende på om du stickar på ett rät eller avigt varv.

Slutfört arbete i slutna varv:

Arbetet i slutna varv, fram

Arbetet i slutna varv, bak. Arbetets varvbyten synliga på andra sidans stickyta.