Novita Förkortade varv

Text, bild och video: Piia Maria Pekkanen

FÖRKORTAT VARV innebär ett varv där en del maskor inte stickas och där arbetet vänds mitt på varvet. Förkortade varv används exempelvis i timglashälar och i halsringningen på oktröjor. Förkortade varv kan användas för att skapa diagonala former i en stickning eller för att på höjden åstadkomma extra vidd i mitten av ett stickat stycke.

I den här teknikskolan får du lära dig att sticka förkortade varv med hjälp av maskpar eller dubbelmaskor. I internationella publikationer kallas tekniken German Short Rows.

När du vänder ett arbete mitt på ett varv uppstår ett oönskat hål på det stället du vänder. Det problemet undviker du genom att göra ett maskpar i början av varvet. Ett maskpar binder ihop varven så att vändpunkten knappt märks. Maskeparet stickas alltid som en enda maska. Sett från rätsida ser ett stickat maskpar ut som en vanlig rät maska.

 

 

Lyft maskpar

silmukkaparin nostaminen nurjalla puolella

1. Sticka rätt fram till vändningspunkten och vänd arbetet. Ta garnet till framsidan av arbetet och lyft den första maskan avigt ostickad.

silmukkaparin nostaminen ja langan kiristäminen

2. För garnet över den högra stickan bakåt. Dra åt garnet så mycket att maskan från föregående varvet stiger upp på stickan och bildar ett maskpar.

silmukkapari nurjalla

3. Maskparet är lagom spänt när, sett uppifrån, maskparets korsningspunkt ligger mitt över stickan.

silmukkaparin nostaminen oikealla puolella

4. Sticka avigt till nästa vändningspunkt och vänd arbetet. För garnet till framsidan av arbetet och lyft den första maskan avigt ostickad.

silmukkaparin nostaminen ja langan kiristäminen

5. Gör ett maskpar på samma sätt som i början av det aviga varvet: för garnet över högra stickan bakåt och dra åt så att maskan från det
föregående varvet stiger upp.

silmukkapari oikealla

6. Rätsidans maskpar ser lite annorlunda ut än avigsidans maskpar. Båda maskparen lyfter du ändå på samma sätt.

 

Sticka maskpar

silmukkaparin neulominen

1. Maskparet har två trådar på framsidan av stickan. Sticka ihop dem som en enda maska.

silmukkaparin neulominen oikein

2. Sticka maskparet rätt, genom att föra spetsen av stickan från vänster genom båda trådarna till baksidan av arbetet och gör en rät maska.

silmukkaparin neulominen nurin

3. Sticka maskparet avigt genom att föra spetsen av stickan från höger genom båda trådarna till framsidan av arbetet och gör en avig maska.

 

lyhennetyt kerrokset oikea puoli

Förkortade varv sett från rätsidan.

lyhennetyt kerrokset nurja puoli

Förkortade varv sett från avigsidan.