Novita flätstickning

Gilla 1
Kommentarer 0

 

 

FLÄTSTICKNING ELLER KABELSTICKNING ger en levande yta och en porös känsla. Man kan sticka flätor istället för resår, exempelvis i muddar på vantar och sockor, i fållar på tröjor och koftor eller som separata lodräta ränder på exempelvis en halsduk. Flätan kan stickas av räta och aviga maskor eller med en mer utmanande stickyta. Flätan framträder bäst som slätstickad med aviga maskor på båda sidorna.

Flätvridningen inträffar när maskornas positioner, dvs. maskornas stickordning ändras. Flätmaskorna korsar varandra och en flätvridning bildas. Den smalaste möjliga flätan bildas av två intilliggande maskor. Vanligtvis stickar man flätor av jämt antal maskor för att få en jämn fläta. För att ändra maskornas position används ofta en extra sticka. Det kan vara en vanlig strumpsticka eller en krökt flät-/hjälpsticka formad speciellt för stickning av flätor. En del av maskorna i flätan flyttas över på hjälpstickan undertiden som följande maskor i flätan stickas och sedan stickas maskorna från hjälpstickan. Håller man maskorna på hjälpstickan bakom arbetet, vrider sig flätan åt höger. Vill man att flätan vrider sig åt vänster, håller man maskorna på hjälpstickan framför arbetet. Genom att variera antalet maskor i flätan får man antingen en bredare eller en smalare fläta.

 

Fläta av 2 maskor

På bilden intilliggande flätor och separata flätor.

 

2 maskors fläta med en hjälpsticka


Flätvridning åt höger:

 

Lyft 1 maska på hjälpstickan bakom arbetet, sticka 1 rät maska och från hjälpstickan 1 maska rät.

 

Flätvridning åt vänster:

 

Lyft 1 maska på hjälpstickan framför arbetet, sticka 1 rät maska och från hjälpstickan 1 maska rät. (bilderna 4–6)
Sticka flätans maskor avigt på avigsidan. Sticka flätvridningen alltid på rätsidan dvs. på vartannat varv.

 

2 maskors fläta utan hjälpsticka

Flätvridning åt höger:

Sticka först vänstra stickans andra maska från främre maskbågen rät, sticka sedan första maskan rät och släpp till sist båda maskorna från vänstra stickan. (bilderna 7–9)

Flätvridning åt vänster utan hjälpsticka:

Sticka först vänstra stickans andra maska från bakre maskbågen rät, sticka sedan första maskan rät och släpp till sist båda maskorna från vänstra stickan. (bilderna 10–12)


Sticka flätans maskor avigt på avigsidan. Sticka flätvridningen alltid på rätsidan dvs. på vartannat varv.

Fläta av 3 maskor

På bilden intilliggande flätor och separata flätor.

Flätvridning åt höger:

Lyft 2 maskor på hjälpstickan bakom arbetet, sticka 1 rät maska och från hjälpstickan 2 maskor rät.

Flätvridning åt vänster:

 

Lyft 1 maska på hjälpstickan framför arbetet, sticka 2 maskor rät och från hjälpstickan 1 maska rät. Sticka flätans maskor avigt på avigsidan. Sticka flätvridningen alltid på rätsidan och på vart 4:e varv.

 

Fläta av 4, 6 och 8 maskor (här beskrivs 6 maskors fläta)

Vanligtvis stickar man flätor av jämt antal maskor för att få en jämn fläta. Ju bredare fläta desto fler varv stickas mellan flätvridningarna. Exempelvis i 4 maskors flätan görs flätvridningen på vart 4:e varv,
i 6 maskors flätan på vart 6:e varv och i 8 maskors flätan på vart 8:e varv. Vid behov kan man göra flätvridningen tätare.

Fläta av 6 maskor

På bilden intilliggande flätor och separata flätor.

 

Flätvridning åt höger:

Lyft 3 maskor på hjälpstickan bakom arbetet, sticka 3 maskor rät och från hjälpstickan 3 maskor rät.

Flätvridning åt vänster:

 

Lyft 3 maskor på hjälpstickan framför arbetet, sticka 3 maskor rät och från hjälpstickan 3 maskor rät. Sticka flätans maskor avigt på avigsidan. Sticka flätvridningen alltid på rätsidan och på vart 6:e varv.

Fläta av 9 maskor likt en hårfläta

 

Varv 1: sticka en 6 maskors flätvridning åt höger och 3 maskor rät.

 

Varv 2–4: sticka flätans maskor på rätsidan rät och på avigsidan avigt.

Varv 5: sticka 3 maskor rät och en 6 maskors flätvridning åt vänster.

Varv 6–8: sticka flätans maskor på rätsidan rät och på avigsidan avigt. Upprepa flätans varv 1–8.

Kommentarer ( )

Please Logga in to comment.

Har du inte ett konto?

Registrera ett konto .