80 

Så här stickar du en enkel raggsocka. Följ instruktionerna steg för steg.
 

Skostorlek: ca 30(38)46

Garnåtgång:  Novita 7 Bröder 150(150)200 g jeansblått (160)

Strumpstickor: Novita nr 3½ eller enligt handlag

Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*. Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.

 

Masktäthet: 21 m slätstickning = 10 cm

Lägg upp maskor

Lägg upp 40(48)56 m på fyra strumpstickor = 10(12)14 på var. Byte av v mellan st I och IV.

Skaft

Sticka 12(14)16 cm resår i rundv.

Hällapp

Sticka därefter för hällappen m på st I i resår över på st IV [= 20(24)28 m]. Låt de övriga m vänta.

Förstärkt hällapp

Vänd arb och fortsätt i förstärkt sticksätt så här: Varv 1: [avigan] lyft 1 m ostickad [garnet på avigan] och sticka de övriga m avigt. Varv 2: [rätan] *lyft 1 m ostickad med garnet på avigan, 1 rm*, upprepa *-* v ut. Vänd. Upprepa v 1-2 totalt 10(12)14 ggr = 20(24)28 v. Sticka ännu ett avigt v.

Hoptagningarna under hälen

Fortsätt i samma förstärkta sticksätt, sticka avigsidans v och därefter hoptagningarna under hälen så här: sticka rätsidans v tills det återstår 7(9)10 m, sticka 1 öhpt [= lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade], vänd.

 Lyft 1 m ostickad, sticka 6(6)8 am, 2 am ihop, vänd.

Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 6(8)9 m, 1 öhpt. Fortsätt på detta sätt så att m i sidorna hela tiden minskar och det på mitten alltid är 8(8)10 m. När samtl m i sidorna är slut, fördela hällappens m på 2 st = 4,4 (4,4) 5,5 m.

Plocka upp maskor

Plocka därefter med den lediga stickan utmed hällappens vänstra kant upp 10(12)14 m + 1 m mellan hällappen och st II. Sticka de upplockade m vridet rätt [= i de bakre maskbågarna] med den vänstra st under hälen.

Sticka alla m på st II och III rätt.

Plocka därefter utmed hällappens högra kant upp 10(12)14 m + 1 m mellan st III och hällappen med den st som har 4(4)5 m under hälen, sticka de upplockade m vridet rätt samt hällappens m rätt.

Ett annat sätt att plocka upp maskor

Du kan också plocka upp maskor så här: för st I, med 4(4)5 m, genom båda maskbågarna på den första lyfta maskan och dra garnet igenom (= du skapar en ny maska). Fortsätt så här längs hela kanten och plocka upp 1 m mellan stickorna. Sticka st II och III rätt. Plocka upp maskorna i andra kanten på motsvarande sätt med den lediga stickan, och till sist de 4(4)5 maskorna i hälen.

Kilhoptagningar

Fortsätt i slätst med samtl 50(58)68 m och sticka kilhoptagningarna så här: sticka de 2 sista m på st I rätt ihop samt 1 öhpt i början av st IV. Sticka 1 mellan v, upprepa hopt, sticka 2 mellan v, upprepa hopt, sticka 3 mellanv osv tills det på samtl st återstår 10(12)14 m.

Terä

Fortsätt i slätst tills foten mäter 15(20)25 cm eller når över lilltån.

Hoptagningar för tå

Sticka hoptagningarna för tån så här:

Bandhoptagning: Sticka i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm, samt i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hopt vartannat v tills 5(6)7 m återstår och därefter varje v tills 8 m återstår. Ta av garnet, trä genom m, dra till och fäst väl.

Du kan också göra tån med stjärnhoptagning:

Sticka mitt på och i slutet av varje st 2 rm ihop = 32(40)48 m. Sticka 3(4)5 mellanv och upprepa hopt på samma sätt = 24(32)40 m. Sticka 2(3)4 mellanv och upprepa hopt = 16(24)32 m. Fortsätt på detta sätt och minska alltid 1 mellanv mellan hoptagningsv tills 8 m återstår. Ta av garnet, trä genom m, dra till och fäst väl.

0