47 

Förkortningar som används i Novitas stickbeskrivningar

 

m = maska

rm = rät maska

am= avig maska

v = varv

*-* = upprepa mellan stjärnorna

1 öhpt = lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade

1 döhpt = lyft 1 m ostickad, sticka 2 rm ihop och dra den lyfta m över de hopstickade

5