Sticka ett yrke till kvinnor

Novita inledde år 2017 ett samarbete med volontärnätverket Kvinnobanken och Kyrkans Utlandshjälp i Finland i en kampanj "Sticka ett yrke till kvinnor". Samarbetes mål var att samla medel för att förbättra u-landskvinnornas utkomstmöjligheter via yrkesutbildning. 

Ett helt eget garn för Kvinnobanken

Novita tog fram ett helt eget garn för det här välgörenhetsprojektet, som såldes i Finland i 2017. För varje sålt nystan gick 0,50 € (ca 5 kr) till Kvinnobanken. Totalt samlades hela 21 605 € in genom kampanjen!

Yrkesutbildning till kvinnor i Nepal 

Via Kvinnobanken styrdes de insamlade medlen till ett projekt i Nepal, som organiserar yrkesutbildning och ger hjälp till kvinnor att hitta arbete och starta egna företag. Kurserna omfattade t.ex. vävning, och pärla- och bambuhantverk.  

Vad är Kvinnobanken?

Kvinnobankens mål är att förbättra u-landskvinnornas utkomstmöjligheter med hjälp av de medel som doneras till Kvinnobanken. Samtidigt strävar man att främja de mänskliga rättigheterna.

Kvinnorna får yrkesutbildning och hjälp att finna arbete och starta företag. De får även möjlighet att delta i byabankverksamheten. Med tillgång till egna pengar kan kvinnorna se till att hushållets pengar används för familjens behov och för att trygga familjens uppehälle. Kvinnobankens mål är att skapa bestående välfärd som gagnar hela samhället. Det målet kan uppnås när man stöder kvinnorna.

Kvinnobankens finansiärer är företag, samfund, kvinnor och män. Kyrkans Utlandshjälp svarar för förverkligandet av projekten. Projekt genomförs på många olika kontinenter; i Afrika, Asien och Latinamerika.