VARFÖR FINNS DET KNUTAR I GARNEN?

På grund av tillverkningstekniska orsaker finns det knutar i garnen. Vi har dock som målsättning i vår produktion, att det inte ska finnas flera knutar i samma nystan.

VAD ÅSTADKOMMER KNUTARNA I MULTIFÄRGADE GARN?

Av tillverkningstekniska orsaker finns det knutar även i multifärgade garn. Om knuten är gjord förrän garnet har färgats eller printats blir det inte någon förändring i rapporten dvs i mönstringens upprepning. Knutar som gjorts efter färgningen eller printningen kan förorsaka förändringar i mönstringen. Under produktionen är det inte möjligt att knyta ihop ett garn så att mönstringen skulle efter knuten alltid fortsätta obruten. Vi rekommenderar att man efter knuten kontrollerar att mönstringen fortsätter på rätt sätt. Vid behov kan man nysta av garn från nystanet tills man kommer till rätt ställe i mönstringen och då knyta knuten på nytt. 

VARFÖR FINNS DETT ETT PARTINUMMER PÅ BANDEROLLEN?

På grund av färgningstekniska orsaker kan man inte upprepa samma färg exakt lika från parti till parti. Skillnaderna i garnens nyanser är små mellan olika partier, men i ett färdigt arbete kan nyansskillnaderna synas.

VARFÖR ÄR DET VARIATIONER I GARNNYSTANENS VIKTER?

Oberoende av vad nystanet väger vid inköpet, innehåller nystanet alltid det på banderollen angivna meterantalet. Nystanets vikt inverkar inte på produktens meterantal. Eftersom ullen torkar efter produktionen förorsakar det viktförändringar. Till ullens goda egenskaper hör att den kan suga upp fukt utan att kännas våt. 7 Bröder-garnet kan suga upp till och med 15 % fukt. I motsvarande grad väger ett nystan på 150 gram betydligt mindre då det torkat upp. Det är alltså inte alls ovanligt, att ett garnnystan kan i torra förhållanden väga till och med ca 140 gram.

I garn tillverkade av konstfiber växlar inte vikten så mycket, eftersom de inte kan binda eller avge alltför stora mängder fukt.