WYS (West Yorkshire Spinners) och Novita har redan under årtionden samarbetat förenande sitt kunnande för att skaffa pris- och kvalitetsmässigt världens bästa ull. Det gläder oss att kunna berätta, att vi kommer att ytterligare intensifiera vårt samarbete och dra nytta av de bästa kunskapsområdena i vartdera företaget. WYS-märket har långa traditioner i det idylliska West Yorkshire, som kallas för den brittiska garnindustrins vagga. Novita å sin sida har årtionden långt kunnande i utveckling och produktion av garn samt design av särpräglade och igenkännliga printgarner. Novita och WYS kommer att använda sig av kunnandet i vartdera företaget genom att ytterligare utöka samarbetet för utveckling och produktionsplanering.

Vartdera märket har sina egna fabriker, WYS i England och Novita i Finland, i Koria. Företagen kommer även att samarbeta i fråga om stickkollektionerna; stickmodeller av brittiska designers kommer att finnas i Novita tidningar och Novitas mönster på motsvarande sätt i Britannien. WYS garn kan köpas från Novitas nätbutik.

WYS lansering av kollektionen ”Coctails” är ett resultat av detta nya intimare samarbete. I kollektionens garn har man använt sig av färgsättningen hos Novitas klassiska produkter. ”Vi är väldigt entusiastiska över vår nya samarbetsmodell med vilken vi strävar till att skapa ännu mer lockande garner för handarbetsutövare”, säger Novitas verkställande direktör Daniela Yrjö-Koskinen.

Tilläggsuppgifter om WYS garnen finns på företagets hemsida på adress www.wyspinners.com.