Förbundet för Finländskt Arbete

har beviljat Novitas stickmodeller och tidningen Novita Design from Finland-märket.

För Novitas handarbetsmodeller görs både design, beskrivningar och fotografering i Finland. Företaget har många decenniers erfarenhet av design och beskrivningar. Tidningen Novita planeras, ombryts, fotograferas och trycks i Finland och görs till 100 % med finländskt kunnande.

– Förbundet för Finländskt Arbete beviljar märket för enastående finländsk design och märket berättar att företaget satsar på att vara banbrytare inom finsk design, säger Design from Finland- märkets Brand Manager Rilla Engblom hos Förbundet för Finländskt Arbete.

Novita

följer i sin formgivning trenderna inom såväl handarbetsdesignen som konfektionsindustrin. Novita erbjuder konsumenterna alternativ till konfektionskläder, säger Engblom.

Tidningen Novita samt de aktuella och inspirerande stickmodellerna spelar en betydande roll för företagets resultatutveckling; företagets huvudsakliga försäljning utgörs nämligen av handarbetsgarn.

– Våra kunder vill ha nya idéer och mönster för Novita garn. Mångårig erfarenhet kombinerad med handarbetstrender och öra för kunderna gör tidningen Novita med sina stickmodeller till en av Finlands mest uppskattade hobbytidningar, berättar Brand Manager Erika Appelström hos Novita.

Tilläggsinformation:

Förbundet för Finländskt Arbete är en expertorganisation med uppgift att främja uppskattningen av finländskt arbete. Förbundet administrerar märken och nättjänster för det finländska arbetet. Det år 1912 grundade förbundet har 2414 företags- eller samfundsmedlemmar.