Novita är officiell samarbetspartner i #VÅRTHAV-kampanjen. I samband med kampanjen lanserar Novita ett nytt garn, Novita Majakkasaari. Novita understöder #OURSEA genom att donera 10 cent för varje sålt nystan till kampanjen.

I år är det 75 år sedan ”Småtrollen och den stora översvämningen”, den första Muminboken utkom. För att fira Mumins 75-årsjubileum lanserar Moomin Characters Ltd kampanjen #VÅRTHAV tillsammans med John Nurminens Stiftelse för att samla in medel för att skydda Östersjön och dess kulturarv. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och att samla in medel till stiftelsen arbete för att skydda Östersjön. Insamlingen sker genom direkta donationer och genom försäljning av kampanjprodukter. Målsättningen är att samla in en miljon euro med kampanjen. Kampanjen pågår under hela jubileumsåret 2020.

Novita har goda erfarenheter av insamlingar genom garnförsäljning. Senast samarbetade vi med WWF, och lyckades med Novita 7 Veljestä Napapiiri-garnet samla in närmare 20 000 euro till WWF:s insamling.

John Nurminens Stiftelse har gjort ett framgångsrikt, internationellt erkänt arbete för Östersjön i många år. Tack vare stiftelsens ansträngningar och samarbetsprojekt har fosforbelastningen i Finska Viken minskat med hela 75 procent. Fosforbelastningen är den största orsaken till övergödningen av Östersjön. Detta viktiga arbete vill Novita vara med och understöda.

Ansvarsfull produktion

Novita är Finlands och Nordens största producent av handarbetsgarn.  Som producent vill vi ta vårt ansvar och belasta naturen så lite som möjligt. Novita satsar på förnybara energikällor och köper sina råvaror, såsom ull och förpackningsmaterial, från närområdena.

Novitas garn tillverkas i fabriken i Koria i Kouvola. Målsättningen är att fabriken ska vara kolneutral från och med år 2020. Per 2030 har Novita som målsättning att alla råvaror och förpackningsmaterial ska vara förnybara eller återvinningsbara.

Novitas fabrik använder EKOenergi-märkt el, som produceras med vindkraft. Under slutskedet av tillverkningsprocessen använder vi biogas. Biogasen är ett inhemskt bränsle, helt tillverkat av förnybar råvara.

Garnproduktion kräver mycket energi och vatten. Vi tar tillvara den värme som alstras vid färgningen av garnen och använder värmen för att värma upp vatten för följande färgningspartier. På det här sättet lyckas vi minska på belastningen på miljön.

Vi har redan delvis bytt till LED-belysning i fabriken och strävar efter att helt övergå till LED. Vi sorterar allt avfall och återvinner plastavfall. Dessutom strävar vi efter att ytterligare minska på förpackningsavfallet, öka återvinningen och välja förpackningsmaterial och -metoder som är bättre med tanke på en hållbar utveckling.

Läs mer om vårt företagsansvar här!