Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Loopens mått: bredd ca 15 cm, omkrets ca 150 cm
Garnåtgång
Novita 7 Bröder
100 g svart och dessutom tillsammans
100 g av olika färger. För loopen på bilden har använts 11 olika färger: blodrött, terrakotta, rött, mörkgrönt, orange, ljung, blått, jeansblått, vitt, grönt och purpurrött.
Tillbehör
Virknål: Novita nr 4-4½ eller enl handlag
Masktäthet
Masktäthet: en ruta = ca 15 x 15 cm
Designer
Anneli Sarsila-Westerlund
Köp kit för detta mönster

Rutans beskrivning

(se diagram)

Virka vid byte av färg garnändorna in i stolparna, så blir det mindre antal garnändor att fästa.

Virka för uppläggningen 6 luftmaskor (lm) och slut till en ring med 1 smygmaska (sm) i den 1:a lm.

Varv 1: 3 lm (= 1:a stolpen (st) på v), virka i ringen 2 st, *3 lm, 3 st*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger, virka 3 lm och slut v med 1 sm i 3:e lm i början på v och byt samtidigt färg. 4 stolpgrupper på v.

Varv 2: 4 lm, *i hörnets luftmaskbåge (lmb) 3 st + 3 lm + 3 st, 1 lm*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger och virka i den sista lmb 3 st + 3 lm + 2 st, slut v med 1 sm lika som på v 1 och byt samtidigt färg.

Varv 3: 3 lm, 2 st runt lm mitt på sidan, 1 lm, *i hörnets lmb 3 st + 3 lm + 3 st, 1 lm, 3 st i lm mitt på sidan, 1 lm*, upprepa *-* 2 gånger. Virka i hörnets lmb 3 st + 3 lm + 3 st, 1 lm, slut v med 1 sm och byt samtidigt färg.

Fortsätt att virka enligt diagrammets varv 4-6.

Virka för loopen 10 rutor enl beskrivningen med olika färger på v 1-4 och v 5-6 alltid med svart.

Montering

Ånga rutorna lätt. Sy ihop rutorna med svart till en rundel så här: lägg rutorna på ett plant underlag med avigsidan uppåt och sy ihop maska för maska. Fäst trådändorna. Virka till slut 1 v fasta m i vardera kanten.