Storlek
S(M)L(XL)XXL
Färdigt plagg storlek
omkrets ca 106(114)122(130)138 cm
längd ca 70(72)74(76)78 cm
ärmens innerlängd 51(52)53(54)55 cm
Garnåtgång
Novita Nordic Wool
sand 650(700)750(800)850 g
Tillbehör
Rundsticka (80 cm):
Novita nr 4 och
Novita nr 5 eller enligt handlag

dessutom en till rundsticka (80 cm):
Novita nro 4 till framkanten

Tillbehör:
6 knappar
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning med 1 rm 1 am:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
- Strukturstickning:
sticka enligt diagrammet och beskrivningen.
- Flätstickning:
sticka enligt diagrammet och beskrivningen.
- Resårstickning med 2 rm 2 am:
sticka *2 rm, 2 am*, upprepa *–*. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.

Masktäthet:
19 m strukturstickning (zon B eller F i diagram I) på de grövre stickorna = 10 cm,
24 m flätstickning (zon C–E i diagram I) på de grövre stickorna = 10 cm
Designer
Lea Petäjä
Köp kit för detta mönster

Bakstycke

Lägg upp 116(124)132(140)148 m på den tunnare stickan och börja med resårstickning med 1 rm, 1 am genom att sticka 1 am på avigsidan. Sticka 6 cm resårstickning.

Byt till den grövre stickan och börja med struktur- och flätstickning på rätsidan från varv 1 i diagram I: sticka från höger i diagrammet zon A (= 1 m), upprepa zon B (= 4 m) på 14(18)22(26)30 m så många gånger som det behövs, sticka zon C (= 42 + 3 m), zon D (= 2 m), zon E (= 42 m + 3 m), upprepa zon F (= 4 m) på 14(18)22(26)30 m så många gånger som det behövs och sticka zon G (= 1 m). Varvet ökades med 6 m och det finns 122(130)138(146)154 m i arbetet. 

Upprepa varv 2–57 i diagrammet.

När arbetet mäter 48(49)50(51)52 cm, maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x4(4)5(5)5 m och 1x3 m. Minska ännu i båda sidorna på vartannat varv 3(3)4(4)4x1 m = 102(110)114(122)130 m. 

När ärmhålet mäter 20(21)22(23)24 cm maska av för halsringning 40(40)42(42)42 m mitt bak stadigt och sticka var sida om halsringningen för sig. Maska av 1x2 m och 1x1 m vid halsringningen på vartannat varv. 

När ärmhålet mäter 22(23)24(25)26 cm, maska av 28(32)33(37)41 m för axel.

Sticka andra sidan om halsringningen lika. 

Vänster framstycke

Lägg upp 59(63)67(71)75 m på den tunnare stickan och börja med resårstickning med 1 rm, 1 am genom att sticka 1 rm på avigsidan. Sticka resårstickning tills resåren mäter 6 cm.

Byt till den grövre stickan och börja med struktur- och flätstickning på rätsidan från varv 1 i diagram I: sticka från höger i diagrammet zon A (= 1 m), upprepa zon B (= 4 m) på 14(18)22(26)30 m så många gånger som det behövs, sticka zon C (= 42 + 3 m) och zon D (= 2 m). Varvet ökades med 3 m och det finns 62(66)70(74)78 m i arbetet. 

Upprepa varv 2–57 i diagrammet.

När arbetet mäter 41(43)44(46)47 cm, minska 1 m i framkanten, dvs. i vänster sida: sticka rätvarvet tills det finns 3 m kvar, sticka 2 am ihop och 1 am. Upprepa minskningarna med 1 cm mellanrum ännu 20(20)21(21)20 gånger och sedan med 2 cm mellanrum 3(3)3(3)4 gånger. 

OBS! När arbetet mäter 48(49)50(51)52 cm, maska av för ärmhål i höger sida 1x4(4)5(5)5 m och 1x3 m på vartannat varv. Minska ännu 3(3)4(4)4x1 m i höger sida på vartannat varv.

När ärmhålet mäter 22(23)24(25)26 cm, maska av 28(32)33(37)41 m för axel.

Höger framstycke

Lägg upp 59(63)67(71)75 m på den tunnare stickan och börja med resårstickning med 1 rm, 1 am genom att sticka 1 rm på avigsidan. Sticka 6 cm resårstickning.

Byt till den grövre stickan och börja med struktur- och flätstickning på rätsidan från varv 1 i diagram I: sticka zon D i diagrammet (= 2 m), zon E (= 42 + 3 m), upprepa zon F på 14(18)22(26)30 m (= 4 m) så många gånger som det behövs och sticka zon G (= 1 m). Varvet ökades med 3 m och det finns 62(66)70(74)78 m i arbetet. 

Upprepa varv 2–57 i diagrammet.

När arbetet mäter 41(43)44(46)47 cm minska 1 m i höger sida: sticka 1 am på rätvarvet, sticka 2 am ihop och sticka hela varvet ut. Upprepa minskningarna med 1 cm mellanrum ännu 20(20)21(21)20 gånger och sedan med 2 cm mellanrum 3(3)3(3)4 gånger.

OBS! När arbetet mäter 48(49)50(51)52 cm, maska av för ärmhål i vänster sida 1x4(4)5(5)5 m och 1x3 m på vartannat varv. Minska ännu 3(3)4(4)4x1 m i höger sida på vartannat varv.

När ärmhålet mäter 22(23)24(25)26 cm, maska av 28(32)33(37)41 m för axel.

Ärmar

Lägg upp 52(52)56(56)56 m på den tunnare stickan och sticka 6 cm resårstickning med 1 rm 1 am. 

Byt till den grövre stickan och börja med struktur- och flätstickning på rätstidan från varv 1 i diagram II: upprepa zon A på 10(10)12(12)12 m (= 4 m) så mång gånger som det behövs, sticka zon B (= 32 m + 4 m) och upprepa zon C på 10(10)12(12)12 m C (= 4 m) så många gånger som det behövs. Varvet ökades med 4 m och det finns 56(56)60(60)60 m i arbetet. 

Upprepa varv 2–9 i diagrammet.

OBS! När arbetet mäter 9(12)7(7)7 cm, öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna med 3(2,5)3(2,5)2 cm mellanrum ännu 13(15)15(17)19 gånger = 84(88)92(96)100 m. Sticka mönster A i höger sida och mönster C i vänster sida på de ökade m.

När arbetet mäter 51(52)53(54)55 cm, maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x4(4)5(5)5 m och 1x3 m. Minska ännu i båda sidorna på vartannat varv 3(3)4(4)4x1 m. Maska av de resterande m.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

Sy axelsömmarna. Sy fast ärmarna enligt passmarkeringar med rött i mönstret. Sy ihop sidosömmarna och ärmsömmarna.

Kanter: Plocka upp m med hjälp av garnet på de tunnare rundstickorna (2 st.). Plocka upp m på rätsidan längs högra framstyckets kant, halsringningen och ännu vänstra framstyckets kant så att du alltid lämnar en m oplockad vid det 4:e varvet. Antalet maskor måste vara delbart med 4. Börja med resårstickning med 2 rm, 2 am på avigsidan: sticka 3 am, 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *–* och sticka 3 am. 

OBS! När resåren mäter 1 cm, markera för knapphål i vänster framkant så att det första knapphålet hamnar där minskningarna för halsringning börjar, den nedersta 3 cm från fållen och de resterande 4 med jämna mellanrum. Gör knapphålen genom att sticka 2 m ihop och gör ett omslag. 

När resåren mäter 4 cm, maska av med resårstickning.

Sy fast knapparna.

10_vintern2019_diagram-03.jpg

Magazine:

Novita Vintern 2019 -magasin