Storlek
Storlek: 40-41
Garnåtgång
Novita 7 Veljestä Mökki (7 Bröder Sommarstugan) björk eller midsommar 100 g och Novita 7 Veljestä is eller råg gröt 50 g
Tillbehör
Tillbehör
Strumpstickor: Novita nr 3½ eller enl handlag
Masktäthet
Masktäthet:
18 m och 26 v slätstickning = 10 x 10 cm

Sticksätt:
Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Designer
Anu Lustberg
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp med brunt 52 m (14+12+14+12) och sticka resår 4 varv brunt, 1 varv grönt, 2 varv brunt, 1 varv vitt, 2 varv brunt, 1 varv rosa, 2 varv brunt. Fortsätt i bubbelmönster och sticka totalt 9 rader med bubblor.

Bubbelmönster

Varv 1 och 2: rätt med brunt.
Varv 3-6: Rätstickning med 7 Veljestä Mökki-garn.
Varv 7: med brunt 1 rm, *låt följande m repa upp ner till det bruna varvet, sticka den upp repade m rätt med garnet bakom arbetet, 3 rm*, upprepa *-*.
Varv 8: Rätt med brunt.
Varv 9-12: Rätstickning med mönsterfärg.
Varv 13: med brunt 3 rm, *låt följande m repa upp ner till det bruna varvet, sticka den upp repade m rätt med garnet bakom arbetet, 3 rm*, upprepa *-*.
Varv 14: Rätt med brunt. Upprepa varv 3-14.

Hällappen

Sticka därefter hälen så här: Sticka hällappen med maskorna på sticka I och IV (totalt 25 m, reglera maskorna så att maskorna i hällappens vardera kant motsvaras av en brun maska på sista bubbelvarvet). Sticka i 25 varv på rätsidan *lyft 1 m ostickad med garnet bakom arbetet, 1 rm*, upprepa *-* och lyft den sista m ostickad. Sticka alla m avigt på avigan.

Hoptagningarna under hälen

Dela upp m i tre delar = 8-9-8 maskor och sticka i samma sticksätt 16 m, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade). Vänd, lyft 1:a m ostickad, 7 am, 2 am ihop. Vänd, lyft 1 m ostickad, 7 rm, 1 öhpt. Upprepa dessa båda v tills endast de 9 mittersta maskorna återstår = 4 m på sticka I och 5 m på sticka IV. Plocka upp utmed hällappens båda kanter 13 m både på sticka I och IV. Fortsätt att sticka med alla 62 m, bubbelmönster med maskorna på stickorna II och III = 25 m och med de övriga maskorna slätstickning med samma färger som i bubbelmönstret.

Kilhoptagningarna

Sticka ihop 2 rm för kilhoptagningarna i slutet av sticka I  och i början av sticka IV 1 öhpt. Sticka 1 mellanvarv, upprepa hoptagningarna på samma sätt, 2 mellanvarv, upprepa hoptagningarna, 3 mellanvarv osv. tills det på sticka I återstår 13 m och på sticka IV 14 m = 52 m.

Sticka därefter foten tills den når över lilltån och den sista raden med bubblor är färdig. Sticka tån enbart med brunt och hoptagningarna så här: sticka 2 rm ihop i slutet av sticka I och III , 1 rm och i början av sticka II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hoptagningarna varje varv tills 8 m återstår. Ta av tråden, trä genom maskorna, dra till och fäst väl. Fäst alla trådar och ånga strumporna lätt.