Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
barnstorlek ca 110/122 cm
Garnåtgång
Novita Isoveli
bottenfärg: räv knappt 50 g och
mönsterfärg: is knappt 50 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr. 4½ eller enligt handlag
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*.
- Slätstickning runt:
sticka alla varv räta.
- Flerfärgsstickning runt:
sticka slätstickning runt enligt diagrammet och beskrivningen.

Masktäthet:
19 m flerfärgsstickning = 10 cm
Designer
Mari Kangas
Köp kit för detta mönster

Vänster vante

Lägg upp 28 m med bottenfärgen och fördela maskorna på fyra stickor, 7 m på varje. Varvet byts mellan sticka IV och I. Sticka resårstickning runt tills resåren mäter 5 cm.

Sticka 1 varv rm och öka samtidigt 1 m på sticka I och III = 30 m.

Börja med mönsterstickning från varv 1 i diagram I och sticka varv 1–9.

Gör ett hål för tumme på varv 10 i diagrammet: sticka 8 m på sticka I, sticka 1 m på sticka II och flytta nästa 6 m t.ex. på en olikfärgad tråd för tumme. Lägg upp 6 nya m i stället för de 6 som flyttats på en tråd och sticka hela varvet ut.

Sticka varv 11–25 i diagrammet.

Sticka slätstickning med bottenfärgen resten av vante och börja samtidigt med minskningar för avslutning: sticka 1 rm i början av sticka I och III, gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka 2 rm ihop och 1 rm i slutet av sticka II och IV. Upprepa minskningarna som ovan på varje varv tills det finns 10 m kvar i arbetet. Klipp av garnet, dra igenom maskorna och fäst väl.

Höger vante

Lägg upp 28 m med bottenfärgen och fördela maskorna på fyra stickor, 7 m på varje. Varvet byts mellan sticka IV och I. Sticka resårstickning runt tills resåren mäter 5 cm.

Sticka 1 varv rm och öka samtidigt 1 m på sticka II och IV = 30 m.

Börja med mönsterstickning från varv 1 i diagram II och sticka varv 1–9.

Gör ett hål för tumme på varv 10 i diagrammet: sticka m på sticka I och II, första 6 m på sticka III t.ex. på en olikfärgad tråd för tumme. Lägg upp 6 nya m i stället för de 6 som flyttats på en tråd och sticka hela varvet ut.

Sticka varv 11–25 i diagrammet.

Sticka slätstickning med bottenfärgen resten av vante och börja samtidigt med minskningar för avslutning: sticka 1 rm i början av sticka I och III, gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka 2 rm ihop och 1 rm i slutet av sticka II och IV. Upprepa minskningarna som ovan på varje varv tills det finns 10 m kvar i arbetet. Klipp av garnet, dra igenom de resterande 6 m och fäst väl.

Tumme

Plocka upp m på hjälpträden och plocka dessutom upp 8 m runt tumhålet. Fördela dessa 14 m på tre strumpstickor. Sticka slätstickning runt med bottenfärgen och minska 2 m på första varvet med jämna mellanrum. Det finns nu 12 m i arbetet, 4 m på varje sticka.

När du har stickat 4 cm eller när hälften av tumnageln täcks, börja med minskningar för avslutning genom att sticka 2 rm ihop i slutet av varje sticka. Upprepa minskningarna tills det finns 4 m kvar i arbetet.

Sticka sedan 1 m och lyft de resterande m över den från vänster till höger. Klipp av garnet och fäst väl.

Sticka tummen i den andra vanten lika.

Montering

Lägg ut vantarna på ett jämnt underlag och ånga lätt.