Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Överkantens brädd ca 136 cm och höjd på mitten ca 63 cm
Garnåtgång
Novita Baby Merino
siverpil 150 g
Tillbehör
Stickor:
Novita nr 4 eller enligt handlag och
en Novita hjälpsticka
Masktäthet
Sticktekniker:
- Spetsstickning:
sticka enligt diagrammen och beskrivningen.
- Rätstickning:
sticka m räta på både rät- och avigsidan.

Masktäthet:
23 m spetsstickning = 10 cm

OBS!
Börja sticka triangelsjalen från nacken, mitt i långsidan. På varje rätvarv görs ökningar i båda sidorna och i mitten enligt beskrivningen (varvet ökas alltid med 4 m).
Designer
Sisko Sälpäkivi
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 3 m och sticka 1 varv am på avigsidan. Börja sedan med spetsstickning från varv 1 i diagram I: (rätsidan) sticka 1 rm, gör ett omslag, sticka 1 mittenmaska rät (markerad med blått i diagrammet) och sticka vänstra sidan efter mittenmaskan på samma sätt, men spegelvänt (= gör ett omslag och sticka 1 rm) = 5 m. 

Varv 2: sticka 1 rm, 3 am och 1 rm = 5 m. 

Varv 3: 1 rm, gör ett omslag, 1 rm, gör ett omslag, sticka 1 mittenmaska rät och sticka vänstra sidan efter mittenmaskan på samma sätt, men spegelvänt (= gör ett omslag, 1 rm, gör ett omslag och sticka 1 rm) = 9 m. 

Varv 4: sticka 1 rm, 7 am och 1 rm = 9 m. 

Fortsätt att sticka från varv 5 och sticka varv 5–94. Sticka vänstra sidan om mittenmaska på samma sätt som höger, men spegelvänt. På varje rätvarv ökas arbetet med 4 m (1 m till i båda sidorna och 1 m till på båda sidor om mittenmaskan). Mönsterranden på 8 varv upprepas totalt 10 gånger och det finns nu 185 m i arbetet (92 m + 1 m + 92 m).

Fortsätt med spetsstickning på samma sätt varvid kantens spetsmönster upprepas fortsättningsvis på samma sätt som på varv 13–54.

När mönsterranden på 8 varv upprepas totalt 15 gånger i sjalen, finns det 265 m i arbetet (132 m + 1 m + 132 m).

Fortsätt med spetsstickning från varv 1 i diagram II: sticka 4 m från höger i diagrammet (= 3 m + 1 m), upprepa mönsterrapporten på 20 m 6 gånger, sticka 10 m i vänster sida (= 9 m + 1 m), sticka 1 mittenmaska och sticka vänstra sidan på samma sätt, men spegelvänt. Sticka varv 2–48 i diagram II och ännu 2 varv rätstickning. Maska av.

Montering

Lägg ut sjalen fuktig och låt torka eller ånga den lätt.