Stickmodellen du öppnat är från den nyaste Novita tidningen och är tillgänglig endast i vårt senaste nummer. Bekanta dig med Novitas tidningarna här: https://www.novitaknits.com/sv/magazines