Storlek
XS/S(M)L(XL)XXL
Färdigt plagg storlek
omkrets 84(92)100(108)118 cm
längd 37(39)41(43)45 cm
ärmens innerlängd 45(46)47(48)49 cm
Garnåtgång
Novita Cotton Mercerized
250(300)350(400)450 g
Tillbehör
Stickor Novita nr 2½–3 och 3–3½ eller enligt handlag

Tillbehör:
5 knappar
Masktäthet
Sticktekniker:
Resårstickning:
sticka *2 rm, 2 am*, upprepa *–*. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
Rät slätstickning:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.
Avig slätstickning:
sticka am på rätsidan och rm på avigsidan.
Rätstickning:
sticka alla varv räta.

Masktäthet:
26 m x 37 v rät slätstickning på de grövre stickorna = 10 cm
Designer
Lea Petäjä
Köp kit för detta mönster

Bakstycke

Lägg upp 106(118)126(138)150 m på de tunnare stickorna och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka2 rm (2 am) 2 am (2 rm) 2 am. Sticka 5 cm resårstickning.

Byt till de grövre stickorna, sticka rät slätstickning och minska 0(2)0(2)0 m på det första varvet = 106(116)126(136)150 m.

När arbetet mäter 8(9)9(10)10 cm öka 1 m i båda sidorna inom 1 m. Upprepa ökningarna med 3 cm mellanrum ännu 2 gånger = 112(122)132(142)156 m.

När arbetet mäter 18(19)20(21)22 cm maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x5(6)6(7)7 m, 1x3 m, 1(2)3(3)4x2 m och 3(2)3(4)4x1 m = 86(92)96(102)112 m.

När ärmhålet mäter 17(18)19(20)21 cm maska av för halsringning 40(40)40(42)42 m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig. Minska 2x1 m på vartannat varv vid halsringningen. 

När ärmhålet mäter 19(20)21(22)23 cm maska av de resterande 21(24)26(28)33 m för axel. 

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Vänster framstycke

Lägg upp 57(63)67(73)79 m på de tunnare stickorna. Börja med rätstickning och resårstickning på avigsidan: sticka 5 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *–* och sticka 0(2)2(0)2 am. Sticka i framkanten (= vänster sida) 5 m rätstickning och på de övriga m 5 cm resårstickning.

Byt till de grövre stickorna, fortsätt med rätstickning på 5 m, rät slätstickning vid resårstickningen och minska 0(1)0(1)0 m på första varvet vid slätstickning = 57(62)67(72)79 m.

När arbetet mäter 8(9)9(10)10 cm öka 1 m i höger sida inom 1 m. Upprepa ökningen med 3 cm mellanrum ännu 2 gånger = 60(65)70(75)82 m.

När arbetet mäter 18(19)20(21)22 cm maska av för ärmhål i höger sida på vartannat varv 1x5(6)6(7)7 m, 1x3 m, 1(2)3(3)4x2 m och 3(2)3(4)4x1 m = 47(50)52(55)60 m.

När ärmhålet mäter 9(10)11(12)13 cm lämna kvar 17(17)17(18)18 m i framkanten för halsringning. Maska av 1x3 m, 2x2 m och 2x1 m på vartannat varv. 

När ärmhålet mäter 19(20)21(22)23 cm maska av de resterande 21(24)26(28)33 m för axel. 

Markera nu för knappar i framkanten på stycket. Det översta knapphålet ska vara 0,5 cm från halsringningen, det nedersta 2 cm från fållen och de resterande med jämna mellanrum. 

Höger framstycke

Sticka som vänster framstycke, men spegelvänt, och sticka samtidigt knapphål vid markeringarna (= sticka 2 m från framkanten, sticka 2 m ihop, gör ett omslag och sticka hela varvet ut). 

Ärmar

Lägg upp 58(60)62(64)66 m på de tunnare stickorna och sticka resårstickning tills resåren mäter 5 cm.

Byt till de grövre stickorna och sticka rät slätstickning. 

När arbetet mäter 12(9)12(10)15 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna med 3(3)2,5(2,5)2 cm mellanrum ännu 10(11)13(14)16 gånger = 80(84)90(94)100 m.

När arbetet mäter 33(34)35(36)36(37) cm maska av i båda sidorna på vartannat varv 1x4(4)5(5)6(6) m, 1x3 m, 2x2 m, 9(10)11(12)13(14)x1 m, 1x2 m och 1x3 m. Maska sedan av de resterande m. 

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka. 

Sy axelsömmarna. 

Halsringning

Flytta m vid halsringningen på tunnare stickor och plocka upp m runt halsringningen på de tunnare stickorna från rätsidan så att det finns totalt 128(128)130(132)132 m i arbetet. Sticka resårstickning tills kanten mäter 3 cm och maska av.

Sy ihop sidosömmarna och ärmsömmarna. 

Sy fast ärmarna i ärmhålen. Sy fast knapparna.