Storlek
barn(dam)herr
Färdigt plagg storlek
omkrets något utsträckt ca 52(56)56 cm
(OBS! Stickningen töjer)
Garnåtgång
Novita Nordic Wool
ljung 50 g,
klippa 50 g och

Novita 7 Veljestä
bärgröt till tofsen
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3 och
Novita nr 3½ eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*.
- Patent med två färger runt:
Varv 1 med färg 1:
sticka *1 rm, gör ett omslag (omsl) och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 2 med färg 2:
*omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 3 med färg 1:
*sticka omsl och 1 m räta ihop, omsl och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut. Upprepa varv 2–3.

Masktäthet:
16 m patent med två färger på de grövre stickorna något utsträckt = 10 cm
Designer
Sisko Sälpäkivi
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 96(104)104 m på de tunnare stickorna med färg 1 och sticka resårstickning runt tills resåren mäter 3 cm. 

Byt till de grövre stickorna och sticka patent med två färger enligt beskrivningen.

När mössan mäter ca 12(20)15 cm och du har avslutat varv 2 med färg 2, börja med minskningar: 

Minskningsvarv 1 med färg 1: sticka m på sticka I tills det finns 4 m kvar (3 m + omslaget i mitten), sticka 2 m räta ihop (+ omslaget mellan), omsl och lyft den sista 1 m utan att sticka den. Sticka m på de andra stickorna lika. 

Minskningsvarv 2 med färg 2: sticka m på sticka I tills det finns 4 m kvar (3 m + omslaget i slutet), gör ett omslag, lyft 2 m och stlicka omsl och nästa 1 m aviga ihop. Sticka m på de andra stickorna lika. 

Minskningsvarv 3 med färg 1: sticka m på sticka I tills det finns 4 m kvar (3 m + omslaget i början), sticka 2 m räta ihop (+ omslaget i början), gör ett omsl och lyft den sista 1 m utan att sticka den. 

Minskningsvarv 4 med färg 2: *gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.  

Upprepa minskningsvarven 1–4 tills det finns 6 m kvar (4 m + 2 omsl). Klipp av färg 2. 

På nästa varv sticka på varje sticka: omsl och 1 m räta ihop, sticka 1 am + omsl + 1 rm ihop och sticka 1 rm. Klipp av garnet och dra genom de resterande 12 m.

Montering

Ånga mössan lätt. Gör ännu en tofs om du vill.