Storlek
38/39
Garnåtgång
Novita 7 Bröder 150 g rött (549)
Tillbehör
Strumpstickor: Novita nr 3½-4 enligt handlag
Masktäthet
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.
Spetsmönster: Sticka enl diagrammet och beskrivningen. Upprepa v 1-6.
Masktäthet: 21 m slätstickning = 10 cm
Designer
Maija-Riitta Sirenius
Köp kit för detta mönster

Lägg upp

Lägg upp 48 m på tre st = 16 m på var. Varvbytet mellan st I och IV. Sticka spetsmönster i rundv enl diagr, upprepa 6 ggr rapportens 8 m. Upprepa 5 ggr v 1-6. Fördela sedan m på tre st så här: 15, 17 och 16 m. Sticka resår och spetsmönster mitt fram så här: sticka på st I 1 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *-* ytterl 2 ggr, 2 am, sticka på st II 1 rm, spetsmönster med 11 m, 2 x *2 rm, 2 am*. Sticka på st III 3 x *2 rm, 2 am*, 2 rm, 1 am och sticka i den sista m 1 am + 1 rm = 49 m.

Sticka i denna indelning tills skaftet mäter 26 cm, fördela m på fyra st utgående från början av v = 8, 16, 9 och 16.

Hälen

Sticka hällappen. Sticka m på st I i resår över på st IV = 24 m. Låt de övriga m vila. Vänd och sticka förstärkt stickning: Varv 1: (avigsidan) lyft 1 m ostickad (garnet framför arb), sticka övriga m avigt, vänd. Varv 2: (rätsidan) *lyft 1 m ostickad (garnet bakom arb), 1 rm*, upprepa *-* v ut, vänd. Upprepa totalt 12 ggr v 1 och 2 = 24 v.

Markera de 8 mittersta m dvs fäst ett garn i kontrastfärg i den 9:e m från vardera kanten räknat. Fortsätt i samma förstärkta stickning och sticka hoptagningarna under hälen så här: *vänd (avigsidan) lyft 1 m ostickad, sticka avigt fram till den andra markeringen, sticka den markerade m och följ m avigt ihop. Vänd, lyft 1 m ostickad, sticka fram till den andra markeringen, lyft den markerade m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade*. Upprepa *-* varvid m i vardera sidan minskar tills det på mitten återstår 8 m. Fördela m på två st = 4,4 m.

Plocka med den lediga st upp 12 m utmed hällappens vänstra kant + 1 m mellan hällappen och st II. Sticka de upplockade m vridet rätt på st I (där 4 av hällappens m finns). Sticka med m på st II och III spetsmönster med 7 m lika som hittills och 2 rm, 2 am på var sida om dem samt slätst med de övriga m. Plocka från hällappens högra kant upp 12 m + 1 m mellan st III och hällappen, sticka de upplockade m vridet rätt och de resterande 4 m under hälen rätt.

Kilhoptagning

Fortsätt i rundv i slätst och spetsmönster med samma indelning som hittills. Sticka samtidigt för kilhoptagningarna 2 rm ihop i slutet av st I och 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) i början av st IV. Upprepa hopt vartannat v tills 47 m återstår.

När foten mäter 20 cm, eller når över lilltån, sticka slätst med alla m och minska totalt 3 m jämnt fördelade på st II och III. Dela jämnt upp m med 11 m på var st.

Tåhoptagning

Sticka för tåhoptagningarna i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hopt vartannat v tills 6 m återstår på varje st och därefter varje v tills totalt 8 m återstår. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.