Storlek
30(38)42
Garnåtgång
Novita 7 Bröder
ljusbrunt 150(150)200 g
Tillbehör
Strumpstickor Novita nr 3½-4, långa stickor eller rundsticka nr 3½-4 enligt handlag

Tillbehör:
8 knappar
Masktäthet
Sticktekniker:
Flätmönster:
Sticka enl diagrammet och beskrivningen. Upprepa v 1-16.
Rätstickning:
Sticka alla v rätt.
Slätstickning i rundv:
Sticka alla v rätt.

Masktäthet:
21 m slätstickning = 10 cm
Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Lägg upp

Höger strumpa: Lägg upp på de långa stickorna eller rundstickan 51(61)71 m och sticka plant först 3 v rätst och därefter flätmönster så här: 5 rm, börja sticka från diagrammets högra kant, upprepa 4(5)6 x rapportens 10 m och sticka 5 rm. Fortsätt i denna indelning med 5 m rätst i vardera sidan för knäppningskanterna. Efter 2 v flätmönster sticka det första knapphålet i höger kant så här: 1 rm, 2 rm ihop, 1 omsl, sticka v ut. Upprepa knapphålet 3 x vart 10:e(14:e)14:e v. Upprepa diagrammets v 1-16 tills skaftet mäter ca 16(22)22 cm och det sist stickade v är v 8 i diagr. Sticka ytterl 1 rätt v och minska samtidigt 5(7)9 m jämnt fördelat vid flätmönstret och lämna de 6 sista m ostickade = 46(54)62 m. Fördela m på fyra strumpstickor: 13(15)17 m på de yttersta och 10(12)14 m på de mittersta. Lägg de 6 sista m under de motsvarande m på första st och sticka m parvis ihop (1 m från vardera st) = 40(48)56 m. Fördela m med 10(12)14 m på var st. Knäppningskanten på utsidan av benet och bytet av v mitt bak. Sticka fram till slutet av st IV.

Hällappen

Sticka därefter hällappen. Sticka m på st IV rätt över på st I = 20(24)28 m. Låt de övriga m vila. Sticka 18(22)26 v rätst. Fortsätt i rätst och sticka hopt under hälen så här: Sticka från höger kant tills det återstår 7(9)10 m på vänster st, sticka 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka 6(6)8 rm, 2 am ihop, vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka 6(6)8 rm, 1 öhpt, vänd. Fortsätt på detta sätt så att m i vardera sidan minskar hela tiden och det till slut återstår 8(8)10 m på mitten. Fördela m på 2 st = 4(4)5 på var.

Plocka därefter upp 9(11)13 m utmed hällappens vänstra kant + 1 m mellan hällappen och st II, sticka m på st II och III, plocka upp 1 m mellan st III och hällappen samt 9(11)13 m utmed hällappens andra kant, sticka de 4(4)5 m under hälen. Fortsätt i slätstickade rundv och sticka på 1:a v de upplockade m vridet rätt.

Kilhoptagning

Sticka samtidigt vristens kilhoptagningar så här: sticka i slutet av st I 2 rm ihop samt 1 öhpt i början av st IV, sticka 2 mellanv, upprepa hopt på följ v och därefter vart 4:e v tills det är 10(12)14 m på varje st. Fortsätt i slätst tills foten mäter 15(20)25 cm eller når över lilltån.

Sticka stjärnhoptagningen för tån så här: sticka 2 rm ihop på mitten och i slutet av varje st = 32(40)48 m. Sticka 3(4)5 mellanv och upprepa hopt på samma sätt på följ v = 24(32)40 m. Sticka 2(3)4 mellanv och upprepa hopt = 16(24)32 m. Fortsätt på detta sätt alltid med ett mellanv mindre mellan hopt tills det återstår 8 m. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Sticka vänster strumpa lika men knäppningen i motsatt sida.

Montering

Sy i knapparna.