Storlek
130 cm(dam)
Färdigt plagg storlek
Mössa:
mössans huvudomkrets ca 49(52) cm
Sockor:
PÅ SVENSKA! 130 cm(dam): sukan pohjan koko pituus 20 cm kengän koko 30 (25 cm kengän koko 38)
Garnåtgång
Mössa:
Novita 7 Bröder 50(50) g gult (268), 50(50) g, rött (549) och små nystan av naturvitt (010) och svart (099)
Vantar:
7 Bröder 100(100) g gult (268), 50(50) g rött (549) och små nystan av naturvitt (010) och svart (099)
Strumpor:
Novita 7 Bröder 100(100) g rött (549), 50(50) g gult, och små nystan av naturvitt (010) och svart (099)
Tillbehör
Mössa:
Strumpstickor Novita nr 3 och 3½ eller enligt handlag
Vantar:
strumpstickor Novita nr 3 och 3½ eller enligt handlag
Ullesockor:
strumpstickor Novita nr 3½ eller enligt handlag
Masktäthet
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.
Mönsterstickning i rundv: Sticka slätst enl diagr och beskrivningen.

Masktäthet: 22 m slät- eller mönsterstickning = 10 cm
Designer
Toteutus Jaana Lehtinen
Köp kit för detta mönster

Mössa

Lägg på de tunnare stickorna med rött upp 116(124) m och sticka resår i rundv 3 v rött, 2 v n.vitt, 2 v gult, 1 v rött, 2 v n.vitt, 2 v gult, 5 v rött, 2 v n.vitt, 2(3) v gult. Byt till de grövre stickorna, sticka 1 rätt v med gult och öka 1(2) m jämnt fördelat = 117(126) m. Sticka ytterl 1 v gult och därefter mönster enl diagr, upprepa rapportens 9 m 3(14) ggr. Upprepa totalt 2 ggr i storl 130 v 1-9 och i damstorl v 1-10.

Byt till n.vitt garn, sticka 1 rätt v och minska samtidigt 5(6) m jämnt fördelade = 112(120) m. Sticka ytterl 1 rätt v med vitt och sedan återstoden med rött. Sticka 1 v och påbörja sedan hopt. Sticka 8 ggr vartannat v 2 rm ihop på mitten och i slutet av varje st och därefter varje v tills 16 m återstår. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Montering

Ånga lätt upp mössan. Brodera rävarnas ögon med svarta maskstygn.

Vantar

Vänster vante

Lägg på de tunnare stickorna med rött upp 36(44) m och fördela m jämnt på fyra st. Byte av v mellan st IV och I. Sticka resår i rundv: 4(5) cm med rött, 2 v med n.vitt, 2 v gult, 1 v rött, 2 v n.vitt, 2 v gult, 4 v rött, 2 v n.vitt. Byt till de grövre st och sticka slätst med gult, öka på 1:a v 0(1) m = 36(45) m.

När slätst mäter 1(2) cm, sticka mönster enl diagr och upprepa rapportens 9 m 4(5) ggr. Sticka v 1-7. Fortsätt i slätst med gult, sticka 1(2) v och markera på följ v tumöppningen på st II: sticka från början av st 2(3) m och de följ 7(8) m med ett garn i kontrastfärg. Flytt dessa m tillbaka på vänster st och fortsätt i slätst tills du efter mönsterranden har stickat 3(4) v med gult.

Sticka åter en mönsterrand lika som föregående, 3(4) v med gult, mönsterrand och därefter med gult.

När vanten mäter från resåren mätt ca 12(15) cm eller tills den når över pekfingret, byt till n.vitt garn och sticka hoptagningarna: sticka i början av st I och III 1 rm, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och i slutet av st II och IV 2 rm ihop, 1 rm. Sticka ytterl 1 v med n.vitt och återstoden med rött samt upprepa hopt varje v tills det återstår 6(7) m. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Höger vante

Sticka lika som vänster men tumöppningen på st III.

Tummen

Dra ur markeringstråden och plocka upp m i tumöppningens nedre och övre kant så att tummen har totalt 15(17) m. Fördela m på tre st och sticka slätst i rundv med gult. När tummen mäter 4(5) cm eller når upp till halva nageln, sticka hoptagningarna. Sticka hela tiden 2 rm ihop i slutet av varje st tills 3(5) m återstår. Sticka 1 m och lyft de övriga m från vänster mot höger över denna, fäst väl.

Montering

Ånga lätt upp vantarna. Brodera rävarnas ögon med svarta maskstygn

Strumpor

Lägg på strumpstickorna med rött upp 44(56) m och fördela m jämnt på fyra st = 11(14) m på var. Byte av v mellan st IV och I. Sticka 4(4) cm resår i rundv. Byt till n.vitt garn, sticka 2 v slätst i rundv samt öka på 1:av i den mindre storl 1 m samt minska i den större storl 2 m = 45(54) m. Sticka 3 v med gult garn och därefter mönsterranden enl diagr v 1-7, upprepa rapportens 9 m 5(6) ggr. Fortsätt i slätst 3 v med gult och 2 v med vitt. Byt till rött garn och sticka 2,5 cm resår, minska på 1:a v 1(2) m = 44(52) m.

Sticka därefter för hällappen m på st I i resår över på st IV (= 22(26) m), låt de övriga m vila. Vänd arb och sticka förstärkt sticksätt så här: Varv 1: (avigsidan) lyft 1:a m ostickad (garnet på avigan) och sticka de övriga m avigt. Varv 2: *lyft 1 m ostickad, garnet bakom arb, 1 rm*, upprepa *-* v ut. Vänd. Upprepa v 1 och 2 totalt 11(13) ggr (= 22(26) v).

Sticka avigsidans v och därefter hoptagningarna under hälen: (fortsätt i samma förstärkta sticksätt) Sticka på rätsidan tills 8(9) m återstår på vänster st, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd. Lyft 1:a m ostickad, sticka 6(8) am, 2 am ihop, vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 7(8) m på v, 1 öhpt, vänd. Fortsätt på samma sätt tills m i vardera sidan minskats bort och endast 8(10) m återstår på mitten. Fördela m på två st, 4(5) m på vardera st.

Plocka därefter med den lediga st upp 11(13) m utmed hällappens vänstra kant + 1 m mellan hällappen och st II. Sticka de upplockade m vridet rätt. Sticka m på st II och III rätt. Plocka upp på den st som det är 4(5) m under hälen 11(13) m utmed hällappens högra kant + 1 m mellan hällappen och st III, sticka m vridet rätt och hällappens 4(5) m rätt.

Fortsätt i slätstickade rundv med alla 54(64) m och sticka kilhoptagningarna så här: sticka 2 rm ihop i slutet av st I och 1 öhpt i början av st IV. Sticka 1 mellanv, upprepa hopt på samma sätt, sticka 2 mellanv, sticka hopt, 3 mellanv osv. Fortsätt med hopt tills det på samtl st är 10(12) m.

Fortsätt i slätst tills sulan mäter 15(20) cm eller strumpan når över lilltån. Sticka bandhoptagning för tån så här: sticka i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hopt vartannat v tills det på varje st återstår 5(6) m. Minska därefter varje v tills 8 m återstår. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Ånga lätt upp strumporna. Brodera rävarnas ögon med svarta maskstygn.