Storlek
98(110)122(134)146 cm
Färdigt plagg storlek
omkrets 68(72)76(80)84 cm
längd mitt bak 38(41)44(47)51 cm
ärmens innerlängd 29(31)34(36)39 cm
Garnåtgång
Novita Muumit
(007) Mumintroll 150(150)200(200)250 g,
(507) Snorkfröken 100(150)150(200)200 g och

Novita Cotton Soft
(537) dunört 50(50)50(50)50 g
Tillbehör
Stickor:
Novita nr 3½
Novita nr 4 eller enligt handlag

Andra tillbehör:
7 knappar
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
- Slätstickning:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.

Masktäthet:
20 m x 28 v slätstickning på de grövre stickorna = 10 cm

Designer
Lea Petäjä
Köp kit för detta mönster

Bakstycke

Lägg upp 70(74)78(82)86 m med färgen Mumintrollet på de tunnare stickorna och sticka resårstickning tills resåren mäter 4 cm. 

Byt till de grövre stickorna och sticka randig slätstickning turvis 2 varv med färgen Snorkfröken och 2 varv med färgen Mumintrollet.

När arbetet mäter 25(27)29(31)34 cm maska av för ärmhål 1x3 m i båda sidorna. Minska 4x1 m i båda sidorna på vartannat varv: sticka 2 rm på rätvarvet, gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och när det finns 4 m kvar på varvet, sticka 2 rm ihop och 2 rm. Det finns 56(60)64(68)72 m i arbetet efter minskningarna.

När ärmhålet mäter 11(12)13(14)15 cm maska av för halsringning 24(24)26(26)26 m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig. Maska av 1x2 m vid halsringningen.

När ärmhålet mäter 13(14)15(16)17 cm, maska av 14(16)17(19)21 m för axel.

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Höger framstycke

Lägg upp 33(35)37(39)41 m med färgen Mumintrollet på de tunnare stickorna och sticka resårstickning tills resåren mäter 4 cm. 

Byt till de grövre stickorna och sticka randig slätstickning turvis 2 varv med färgen Snorkfröken och 2 varv med färgen Mumintroll.

När arbetet mäter 25(27)29(31)34 cm, maska av för ärmhål 1x3 m i höger sida på vartannat varv. Minska 4x1 m i höger sida på vartannat varv enligt följande: sticka 2 rm på rätvarvet, gör en överdragshoptagning och sticka hela varvet ut. Det finns
26(28)30(32)34 m i arbetet efter minskningarna.

När ärmhålet mäter 6(7)8(9)10 cm flytta de första 7(7)8(8)8 m i vänster sida t.ex. på en tråd för halsringning. Minska 5x1 m på vartannat varv vid halsringningen: sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar, sticka 2 rm ihop och 2 rm. Det finns 14(16)17(19)21 m i arbetet efter minskningarna. 

När ärmhålet mäter 13(14)15(16)17 cm, maska av 14(16)17(19)21 m för axel.

Vänster framstycke

Sticka som höger framstycke tills arbetet mäter 25(27)29(31)34 cm.

Maska av 1x3 m i vänster sida för ärmhåle. Minska 4x1 m på vartannat varv i vänster sida enligt följande: sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar, sticka 2 rm ihop och 2 rm. Det finns 26(28)30(32)34 m i arbetet efter minskningarna.

När ärmhålet mäter 6(7)8(9)10 cm flytta de första 7(7)8(8)8 m i höger sida t.ex. på en tråd för halsringning. Minska 5x1 m på vartannat varv vid halsringningen: sticka 2 rm på rätvarvet, gör en överdragshoptagning och sticka hela varvet ut. Det finns 14(16)17(19)21 m i arbetet efter minskningarna. 

När ärmhålet mäter 13(14)15(16)17 cm, maska av 14(16)17(19)21 m för axel.

Ärmar

Lägg upp 39(39)41(41)43 m med färgen Mumintroll på de tunnare stickorna och sticka resårstickning tills resåren mäter 4 cm.

Byt till de grövre stickorna och sticka randig slätstickning turvis 2 varv med färgen Snorkfröken och 2 varv med färgen Mumintrollet.

OBS! När arbetet mäter 7(7)7(5)6 cm, öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna med 3,5(3)3(2,5)2,5 cm mellanrum ännu 6(8)9(12)13 gånger = 53(57)61(67)71 m.

När arbetet mäter 29(31)34(36)39 cm, maska av 1x3 m i båda sidorna. Minska 4x1 m i båda sidorna på vartannat varv: sticka 2 rm på rätvarvet, gör en överdragshoptagning och när det finns 4 m kvar på varvet, sticka 2 rm ihop och 2 rm. Maska av de resterande m.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

Sy axelsömmarna.

Halsringningens kant: Flytta m vid halsringningen på de tunnare stickorna och plocka dessutom upp m runt halsringningen så att det finns totalt 84(84)86(86)88 m i arbetet. Sticka 2 cm resårstickning och maska av med resårstickning.

Sy fast ärmarna enligt passmarkeringar med rött i mönstret.

Sy ärmsömmarna och sidosömmarna.

Knapplist: Plocka upp 20 m per 10 cm med hjälp av det dunörtsfärgade garnet på de tunnare stickorna från det vänstra framstyckets framkant på rätsidan (antalet maskor måste vara delbart med 2 + 1 m) och sticka resårstickning. När listen mäter 2 cm och du har avslutat ett avigvarv, maska av löst med resårstickning så att knapplisten lägger sig snyggt och inte drar för mycket.

Markera nu för knappar i listen så att den översta hamnar ca 1,5 cm från halsringningens kant, den understa 1,5 cm från fållen och de resterande 5 med jämna mellanrum. Sticka en likadan list i det högra framstyckets kant och gör knapphål vid markeringarna när listen mäter 1 cm. Knapphål: gör ett omslag och sticka 2 m ihop.

Sy fast knapparna.