Storlek
30(38)42
Garnåtgång
Novita Nalle
100(100)100 g grått (043)
50(50)50 g grafitgrått (044)
Novita Wool 50(50)50 g vitt (011)
Tillbehör
Stickor: Novita nr 3-3½ eller enligt handlag
Masktäthet
Sticksätt: Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.
Jacquardmönster: Sticka slätst enl diagr.
Resår: *1 rm, 1 am*, upprepa *-*.
Masktäthet: 24 m jacquardmönster = 10 cm
Designer
Susanna Mertsalmi
Köp kit för detta mönster

Lägg upp

Lägg med grafitgrått upp 48(56)64 m fördelat på fyra st = 12(14)16 på var. Byte av v mellan v st I och IV. Sticka 12(14)16 cm resår i rundv. Fortsätt i jacquardmönster, upprepa 6(7)8 ggr rapportens 8 m och v 1-8.

När jacquardmönstret mäter 10 cm, och det sist stickade v är v 4 eller 8 i diagr, påbörja hällappen genom att sticka m på st I över på st IV [= 24(28)32 m]. Låt de övriga m vila. Byt till grafitgrått garn, vänd arb, lyft 1:a m ostickad och sticka de övriga m avigt. Vänd arb, *lyft 1 m ostickad, 1 rm*, upprepa *-* ytterl 11(13)15 ggr. Upprepa dessa båda v totalt 12(14)16 ggr [= 24(28)32 v].

Sticka avigsidans v och därefter hoptagningarna under hälen så här: Fortsätt i samma förstärkta stickning. Sticka på rätsidan tills det återstår 9(10)11 m, sticka 1 öhpt [= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade], vänd. Lyft 1:a m ostickad, sticka 6(8)10 am, 2 am ihop, vänd. Lyft 1:a m ostickad, sticka tills det återstår 8(9)10 m, 1 öhpt. Fortsätt på detta sätt varvid m i vardera sidan minskar tills det återstår 8(10)12 m på mitten. Fördela m på 2 st = 4(5)6 m på var.

Fortsätt att sticka enl diagr så att mönstret fortsätter obrutet utanpå foten. Plocka upp på den lediga st 12(14)16 m utmed hällappens vänstra kant + 1 m mellan st, sticka m med grått vridet rätt på st I, fortsätt i mönster på st II och III. Plocka upp 12(14)16 m utmed hällappens högra kant + 1 m mellan st och sticka m vridet rätt på st IV.

Fortsätt i jacquardmönster med samtl 58(68)78 m, sticka överlopps m med grått och sticka kilhoptagningarna för vristen så här: sticka i slutet av st I 2 rm ihop och i början av st IV 1 öhpt. Sticka 1 mellanv, upprepa hopt, 2 mellan v, upprepa hopt, 3 mellanv osv tills det är 12(14)16 m på samtl st.

Fortsätt i jacquardmönster tills foten mäter 15(19)23 cm eller når över lilltån. Byt till grafitgrått garn och sticka hoptagningarna för tån så här: sticka i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm och i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hopt vartannat v tills det återstår 5(6)7 m på varje st. Minska därefter varje v tills 8 m återstår. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

 

Montering

Ånga lätt upp strumporna.