Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Längd ca 28 cm från huvudet till benen
Garnåtgång
Novita Muumitalo
(007) Mumintroll 100 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3 eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Slätstickning fram och tillbaka:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.

Masktäthet:
23 m x 32 v slätstickning = 10 cm

OBS!
Mumintrolloet stickas från huvudet mot nosen utan sömmar och därefter mot benen. Händer, öron och svans stickas separat. Ögon och fingrar broderas i arbetet i efterhand.
Designer
Sari Nordlund
Köp kit för detta mönster

Huvud

Lägg upp 28 m på två stickor med Magic Cast On-metoden
(14 m på varje sticka) https://www.novitaknits.com/fi/fi/
tutorials/villasukan-neulominen/novita-magic-cast-tekniikalla-sukat

Fördela m jämnt på 4 stickor och sätt en markör i början av varvet. Fortsätt att sticka runt.

Varv 1: Sticka 14 rm, sätt en markör och sticka hela varvet ut.

Varv 2: *Sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, sticka tills det finns 2 m kvar före nästa markör, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, 1 rm* och upprepa *–*. Varvet ökades med 4 m och det finns nu 32 m i arbetet.

Varv 3: Sticka m räta.

Upprepa varv 2–3 ännu 9 gånger och sticka ännu varv 2. Arbetet ökades med 40 m under varvet och det finns nu 72 m i arbetet.

Forma mumintrollets nos med förkortade varv. Nästa del stickas fram och tillbaka. 

1. Förkortad varv: sticka 9 rm på rätsidan, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

2. Förkortad varv: *sticka am på avigsidan fram till maskmarkören*, upprepa *–* en gång, sticka 9 am, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

3. Förkortad varv: sticka rm på rätsidan fram till nästa markör, passera maskmarkören, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, sticka rm tills det finns 2 m kvar före nästa markör, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, 1 rm, passera maskmarkören, sticka rm tills det finns 2 m kvar före nästa omslag, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag. Varvet ökades med 2 m och det finns nu 74 m i arbetet.

4. Förkortad varv: *sticka am på avigsidan fram till maskmarkören*, upprepa *–* en gång, sticka am tills det finns 2 m kvar före nästa omslag, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

Upprepa förkortade varv 3–4 ännu en gång = 76 m.

5. Förkortad varv: sticka rm på rätsidan fram till nästa markör, passera maskmarkören, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, sticka rm tills det finns 2 m kvar före nästa markör, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, 1 rm. Varvet ökades med 2 m och det finns nu 78 m i arbetet.

Fortsätt att sticka runt på rätsidan.

Nästa varv: sticka rm fram till nästa maskmarkör genom att samtidigt sticka omslagen ihop med m bredvid [sticka 2 rm ihop vänster om nosen och gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) höger om nosen], passera maskmarkören och sticka rm hela varvet ut.

Sticka nu nosen. Sticka rm fram till nästa maskmarkör, ta bort maskmarkören och flytta nästa 42 m (= resten av varvet) på en hjälptråd för rygg. Lägg upp 10 m med omslag för hals = 46 m. Fördela m jämnt på fyra stickor. Ta bort maskmarkören som visar början av varvet, den ska sättas på ett nytt ställe på nästa varv. Fortsätt att sticka runt. 

Sätt ett markeringstråd eller en maskmarkör mitt i halsens upplägningskant. Alla mått mäts härifrån från och med nu.

Nosen

Sticka 41 rm, sätt en markör i början av varvet.

Forma mumintrollets nos med förkortade varv. Nästa del stickas fram och tillbaka. 

1. Förkortad varv: sticka 14 rm på rätsidan, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

2. Förkortad varv: sticka am på avigsidan fram till maskmarkören, sticka 14 am, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

3. Förkortad varv: sticka rm på rätsidan fram till maskmarkören, sticka rm tills det finns 2 m kvar före nästa omslag, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

4. Förkortad varv: sticka am på avigsidan fram till maskmarkören, sticka am tills det finns 2 m kvar före nästa omslag, vänd arbetet och gör samtidigt ett omslag.

Upprepa förkortade varv 3–4 ännu två gånger.

5. Förkortad varv: sticka på rätsidan fram till maskmarkören.

Fortsätt att sticka runt på rätsidan.

Nästa varv: sticka rm hela varvet ut genom att samtidigt sticka omslagen ihop med m bredvid (sticka 2 rm ihop vänster om nosen och gör en överdragshoptagning höger om nosen). 

Fortsätt att sticka slätstickning tills nosen mäter 3,5 cm från halsens markeringstråd. Börja sedan med minskningar.

Minskningsvarv 1: sticka 1 rm, *sticka 9 rm, 2 rm ihop*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet minskades med 4 m och det finns nu 42 m i arbetet. Sticka 2 varv slätstickning.

Minskningsvarv 2: sticka 1 rm, *sticka 2 rm ihop, 2 rm*, upprepa *–* tills det finns 1 m kvar, sticka 1 rm. Varvet minskas med 10 m och det finns nu 32 m i arbetet. Sticka 2 varv slätstickning.

Minskningsvarv 3: *sticka 1 rm, 2 rm ihop, 1 rm*, upprepa *–* hela varvet ut = Varvet minskades med 8 m och det finns nu 24 m i arbetet. Sticka 2 varv slätstickning.

Minskningsvarv 4: *sticka 1 rm, 2 rm ihop, 1 rm*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet minskades med 6 m och det finns nu 18 m i arbetet. Sticka 1 varv slätstickning. 

Minskningsvarv 5: *sticka 1 rm, gör en överdragshoptagning, 3 rm, 2 rm ihop, 1 rm*, upprepa *–*. Varvet minskas med 4 m och det finns nu 14 m i arbetet.

Minskningsvarv 6: *sticka 1 rm, gör en överdragshoptagning, 1 rm, 2 rm ihop, 1 rm*, upprepa *–*. Varvet minskas med 4 m och det finns nu 10 m i arbetet.

Minskningsvarv 7: ta bort maskmarkören och sticka 2 rm. 

Fördela de resterande maskorna på två stickor (5 m på varje) och klipp av garnet så att det finns tillräckligt med garn kvar för maskstygnen.

Kroppen

Plocka upp ryggens m från hjälptråden. Sticka 21 rm, sätt en markör i början av varvet, sticka de resterande 21 rm. Plocka 2 m från halsens vänstra kant och sticka dem räta. Plocka 10 m vid halsens uppläggningskant och sticka dem räta. Plocka 2 m från halsens högra kant och sticka dem räta = 56 m. Sticka rm fram till maskmarkören. Fördela m jämnt på 4 stickor. 

Ökningsvarv 1: Sticka 22 rm, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen, *sticka 3 rm, sticka 1 m genom främre och bakre maskbågen*, upprepa *–* ännu 2 gånger, sticka rm hela varvet ut. Varvet ökades med 4 m och det finns nu 60 m i arbetet. Sticka 4 varv rm runt.

Ökningsvarv 2: *10 rm, öka 1 m genom att plocka upp tråden mellan m bakifrån och sticka den rät genom främre maskbågen*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet ökades med 6 m och det finns nu 66 m i arbetet. Sticka 5 varv slätstickning.

Ökningsvarv 3: *11 rm, öka 1 m som ovan*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet ökades med 6 m och det finns nu 72 m i arbetet. Sticka 5 varv slätstickning.

Ökningsvarv 4: *9 rm, öka 1 m som ovan*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet ökades med 8 m och det finns nu 80 m i arbetet.

Sticka slätstickning tills kroppen mäter 10 cm från halsens maskmarkör.

Minskningsvarv 1: *8 rm, sticka 2 rm ihop*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet minskades med 8 m och det finns nu 72 m i arbetet. Sticka 2 varv slätstickning.

Minskningsvarv 2: *7 rm, sticka 2 rm ihop*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet minskades med 8 m och det finns nu 64 m i arbetet. Sticka 2 varv slätstickning.

Minskningsvarv 3: *6 rm, sticka 2 rm ihop*, upprepa *–* hela varvet ut. Varvet minskades med 8 m och det finns nu 56 m i arbetet. Sticka 2 varv slätstickning.

På nästa varv separeras benen från kroppen. Sticka 3 rm, flytta föregående 6 m till en hjälptråd och ta samtidigt bort maskmarkören. Sticka 22 rm och flytta m som du nyss stickade på en separat hjälptråd för höger ben. Sticka 6 rm och flytta m som du nyss stickade på en separat hjälptråd. Sticka rm hela varvet ut. Lägg upp 2m med omslag och sätt samtidigt en maskmarkör mellan dessa två m = varvets början. Fördela m jämnt på tre stickor och fortsätt att sticka runt = 24 m.

Vänster ben

Sticka 3 varv slätstickning.

Ökningsvarv 1: sticka 5 rm, öka 1 m genom att lyfta tråden mellan m till vänster sticka bakifrån och sticka den rät genom främre maskbågen, sticka 1 rm, sätt en maskmarkör, sticka 1 rm, öka 1 m genom att lyfta tråden mellan m till vänster sticka framifrån och sticka den vriden rät, sticka slätstickning hela varvet ut. Varvet ökades med 2 m och det finns nu 26 m i arbetet. Sticka 1 varv slätstickning. 

Ökningsvarv 2: sticka rm tills det finns 1 m kvar före nästa maskmarkör, öka 1 m genom att lyfta tråden mellan m till vänster sticka bakifrån och sticka den rät genom främre maskbågen, sticka 1 rm, passera maskmarkören, sticka 1 rm, öka 1 m genom att lyfta tråden mellan m till vänster sticka framifrån och sticka den vriden rät, sticka slätstickning hela varvet ut. Varvet ökades med 2 m och det finns nu 28 m i arbetet.  

Upprepa ökningarna som ovan ännu 3 gånger på vartannat varv = 34 m.

Fotsula

Fotsulan formas med förkortade varv. Nästa del stickas fram och tillbaka. Antalet m minskas med 1 m på varje varv.

1. Förkortad varv: sticka rm fram till maskmarkören, ta bort maskmarkören, sticka 3 rm, gör en överdragshoptagning och vänd arbetet = 34 m.

2. Förkortad varv: flytta garnet framför arbetet och lyft 1 m utan att sticka den, sticka 6 am på avigsidan, sticka 2 am ihop och vänd arbetet = 32 m.

3. Förkortad varv: lyft 1 m utan att sticka den, sticka 7 rm på rätsidan, gör en överdragshoptagning och vänd arbetet = 31 m.

4. Förkortad varv: flytta garnet framför arbetet och lyft 1 m utan att sticka den, sticka 8 am på avigsidan, sticka 2 am ihop och vänd arbetet = 30 m.

5. Förkortad varv: lyft 1 m utan att sticka den, sticka 9 rm på rätsidan, gör en överdragshoptagning och vänd arbetet = 29 m.

6. Förkortad varv: flytta garnet framför arbetet och lyft 1 m utan att sticka den, sticka 10 am på avigsidan, sticka 2 am ihop och vänd arbetet = 28 m.

7. Förkortad varv: lyft 1 m utan att sticka den, sticka 10 rm på rätsidan, gör en överdragshoptagning och vänd arbetet = 27 m.

8. Förkortad varv: flytta garnet framför arbetet och lyft 1 m utan att sticka den, sticka 10 am på avigsidan, sticka 2 am ihop och vänd arbetet = 26 m.

Upprepa förkortade varv 7–8 ännu två gånger och ta samtidigt bort maskmarkören som visar varvets början = 22 m.

9. Förkortad varv: lyft 1 m utan att sticka den, gör en överdragshoptagning på rätsidan, sticka 6 rm, sticka 2 rm ihop, gör en överdragshoptagning och vänd arbetet = 19 m.

10. Förkortad varv: flytta garnet framför arbetet och lyft 1 m utan att sticka den, sticka 8 am på avigsidan, sticka 2 am ihop och vänd arbetet = 18 m.

11. Förkortad varv: lyft 1 m utan att sticka den, gör en överdragshoptagning på rätsidan, sticka 4 rm, sticka 2 rm ihop, gör en överdragshoptagning och vänd arbetet = 15 m.

12. Förkortad varv: flytta garnet framför arbetet och lyft 1 m utan att sticka den, sticka 6 am på avigsidan, sticka 2 am ihop och vänd arbetet = 14 m.

Fördela de resterande maskorna jämnt på 2 stickor (7 m på varje) och klipp av garnet så att det finns tillräckligt med garn kvar för maskstygnen. Sy ihop hälens kanter med maskstygn.

Höger ben

Flytta höger benets m tillbaka på stickan. Sticka 11 rm, sätt en markör i början av varvet, sticka 11 m och lägg upp 2 nya m med omslag. Sticka slätstickning fram till maskmarkören. 

Sticka höger ben på samma sätt som vänster ben.

Armar

Lägg upp 18 m och fördela maskorna jämnt på 3 stickor (6 m på varje). Sätt en markör i början av varvet. Ärmarna stickas runt.

Sticka slätstickning tills ärmen mäter 5 cm från uppläggningskanten.

Nästa varv: sticka 8 rm, flytta nästa 2 m på en hjälptråd för tumme, sticka hela varvet ut = 16 m. Sticka 2 varv slätstickning.

Minskningsvarv 1: *sticka 1 rm, 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning och 1 rm*, upprepa *–* en gång. Varvet minskades med 4 m och det finns nu 12 m i arbetet. Sticka 1 varv slätstickning.

Minskningsvarv 2: *sticka 1 rm, 2 rm ihop, gör en överdragshoptagning och 1 rm*, upprepa *–* en gång. Varvet minskas med 4 m och det finns nu 8 m i arbetet.

Fördela de resterande maskorna jämnt på 2 stickor (4 m på varje) och klipp av garnet så att det finns tillräckligt med garn kvar för maskstygnen. Sy fingertopparna ihop.

Tumme

Plocka tummens 2 m från hjälptråden tillbaka till stickan. Plocka ännu 2 m längst nere vid tummen = 4 m på stickan för arbetet. Lämna alla m på en sticka.

Sticka slätstickning på alla m. *Vänd inte arbetet utan flytta m tillbaka till högra sidan av stickan. Håll tråden bakom arbetet och sticka slätstickning*. Upprepa *–* ännu två gånger.

Klipp av garnet och dra genom maskorna. Dra åt och fäst väl.

Sticka den andra ärmen lika.

Öron

Lägg upp 18 m och fördela maskorna jämnt på 3 stickor (6 m på varje). Sätt en markör i början av varvet. Öronen stickas runt.

Sticka 6 varv slätstickning.

Minskningsvarv 1: sticka 1 rm, 2 rm ihop, sticka rm tills det finns 3 m kvar, gör en överdragshoptagning och 1 rm = 16 m.

Sticka 1 varv slätstickning och upprepa minskningarna som ovan på nästa varv = 14 m.

Minskningsvarv 2: *sticka 1 rm, 2 rm ihop, 1 rm, gör en överdragshoptagning och 1 rm*, upprepa *–* en gång = 10 m. Sticka 1 varv slätstickning.

Minskningsvarv 3: *sticka 1 rm, 2 rm ihop, gör en överdragshoptagning och 1 rm*, upprepa *–* en gång = 6m.

Klipp av garnet och dra genom maskorna. Dra åt och fäst väl.

Sticka det andra örat lika.

Svans

Lägg upp 5 m på en sticka. Sticka slätstickning på alla m. *Vänd inte arbetet utan flytta m tillbaka till högra sidan av stickan. Håll tråden bakom arbetet och sticka slätstickning*. Upprepa *–* tills svansen mäter ca 10 cm.

Klipp av garnet och dra genom maskorna. Dra åt och fäst väl. Klipp 4 st. garnstumpar på ca 8 cm. Bunta ihop och vik dubbelt. Dra garnen t.ex. med en virknål från den vikta änden genom svansens topp. För den öppna änden genom den vikta och dra åt ordentligt.

Montering

Fyll mumintrollets huvud, kropp och ben. Forma nosen samtidigt som du fyller den för att få till rundningen. Plocka de resterande 12 m från hjälptrådarna tillbaka till 2 stickor (6 m på varje), och sy dem ihop med maskstygn. Sy ihop öppningarna längst nere i benen. 

Fyll ärmarna och sy dem i sidan av kroppen med tummarna uppåt. Om du vill, kan du sy fingar till mumintrollet.

Sy fast öronen på huvudet med den mindre rundade sidan mot ytterkanten. Sy fast svansen.

Brodera till slut mumintrollets ögon med tunnt svart garn. 

kesa_2019_36_tekniikka_1.jpg

Novita kesä 2019, malli 36, Muumipeikko-pehmolelu

Yarn:

Novita Muumit

Magazine:

Novita Kesä 2019 -lehti (IN FINNISH)

kesa_2019_36_tekniikka_2.jpg

Novita kesä 2019, malli 36, Muumipeikko-pehmolelu

Yarn:

Novita Muumit

Magazine:

Novita Kesä 2019 -lehti (IN FINNISH)

kesa_2019_36_tekniikka_3.jpg

Novita kesä 2019, malli 36, Muumipeikko-pehmolelu

Yarn:

Novita Muumit

Magazine:

Novita Kesä 2019 -lehti (IN FINNISH)

kesa_2019_36_tekniikka_4.jpg

Novita kesä 2019, malli 36, Muumipeikko-pehmolelu

Yarn:

Novita Muumit

Magazine:

Novita Kesä 2019 -lehti (IN FINNISH)

kesa_2019_36_tekniikka_5.jpg

Novita kesä 2019, malli 36, Muumipeikko-pehmolelu

Yarn:

Novita Muumit

Magazine:

Novita Kesä 2019 -lehti (IN FINNISH)