Storlek
dam(herr)
Garnåtgång
Novita 7 Bröder Polaris
bottenfärg orange-blå knappt 100(knappt 100) g eller

Novita 7 Bröder
bottenfärg mörk vinröd knappt 100(knappt 100) g och
figurfärg naturvit 50(50) g
Tillbehör
Strumpstickor Novita nr 3½ och 4 eller enligt handlag
Masktäthet
Sticktekniker:
Vriden resårstickning runt:
sticka *1 vriden rm (genom bakre maskbågen), 1 am*, upprepa *–*.
Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
Mönsterstickning runt:
sticka slätstickning runt enligt diagrammet och beskrivningen.

Masktäthet:
22 m x 25 v mönsterstickning på de grövre stickorna = 10 cm

Designer
Novita
Köp kit för detta mönster

Vänster vante

Lägg upp 40(44) m på de tunnare stickorna med bottenfärgen och fördela m på fyra stickor, 10(11) på varje. Varvet byts mellan sticka IV och I. Sticka 8(9) cm vriden resårstickning runt. Sticka 1 varv rm och öka samtidigt 1 m på varje sticka = 44(48) m. 

Byt till de grövre stickorna och börja med mönsterstickning runt från varv 1 i diagram I i damvantenoch från varv 1 i diagram II i herrvanten. Sticka sedan varv 2–14(16) i diagrammet.

OBS! När mönstrets bredd är 5 m eller fler, bind fast tråden på avigsidan genom att linda dem runt varandra. 

Fortsätt att sticka från varv 15(17) i diagrammet: sticka 11(12) m på sticka I, sticka 9(10) m i början av sticka II med en olikfärgad tråd för tumhål (markerade med rött i diagrammet). Flytta m som du stickat med det olikfärgade garnet tillbaka till vänster sticka och fortsätt med slätstickning.

I damvanten sticka ännu varv 16–49 enligt diagrammet. På varv 40 minskas 1 m på sticka II och IV och på varv 41–49 minskas 1 m på varje sticka.

I herrvanten sticka ännu varv 18–54 enligt diagrammet. På varv 44 minskas 1 m på sticka II och IV och på varv 45–54 minskas 1 m på varje sticka.

Klipp av garnet till slut och dra genom maskorna. Fäst väl på avigsidan.

Höger vante

Sticka som vänster vante, men spegelvänt, och gör ett tumhål på sticka III.

Tumme

Ta bort den olikfärgade tråden vid tumhålet och plocka upp m på de grövre stickorna längs tumhålets över och nederkant. Plocka upp m i båda sidorna så att det finns totalt 19(21) m i tummen. Fördela dessa m på tre stickor och sticka flerfärgsstickning runt på samma sätt som i vanten på sticka II.

När du har stickat 5(5,5) cm eller när hälften av tumnageln täcks maska av för avslutning: sticka 2 rm ihop med bottenfärgen i slutet på varje sticka tills det finns 4(3) m kvar. Sticka sedan 1 m och lyft de resterande m över den från vänster till höger, fäst väl.

Montering

Ånga vantarna lätt.