Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Skostorlek 38/39
Garnåtgång
Novita Venla
naturvitt knappt 100 g,
gråbo knappt 50 g och
äppelblomma knappt 50 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 2½ eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Spetsfläta:
sticka enligt diagrammet och beskrivningen.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
- Mönsterstickning:
sticka slätstickning enligt diagrammet.

Masktäthet:
32 m mönsterstickning = 10 cm

OBS!
När mönstrets bredd är 7 maskor eller fler, bind fast tråden på avigsidan genom att linda dem runt varandra på avigsidan. De små rosa blommorna kan du antingen sticka med mönsterstickning eller brodera på den färdiga sockan genom att imitera maskor.

Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 100 m med det äppelblomsfärgade garnet och fördela maskorna på fyra stickor, 25 m på varje. Varvet byts mellan sticka I och IV. Börja med spetsflätan från varv 1 i diagram I och upprepa mönsterrapporten på 5 m 20 gånger. Sticka varv 2–4. Upprepa sedan varv 1–4 ännu 3 gånger. 

Byt till det naturvita garnet och sticka 1 varv rm. Fortsätt att sticka slätstickning och minska 1 m på varje sticka på första varvet = 96 m.

När arbetet mäter 7 cm, börja med mönsterstickning runt från varv 1 i diagram II och sticka mönstret på 96 m. Upprepa sedan varv 2–68 i diagram II.

På varv 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62 och 68 minskas varvet alltid med 1 m. Efter minskningarna finns det 80 m i arbetet. 

Fortsätt att sticka slätstickning med det naturvita garnet och fortsätt med minskningar enligt beskrivningen. Sticka minskningsvarvet enligt följande: gör en överdragshoptagning i början av sticka I och II och sticka2 rm ihop i slutet av sticka III och IV = 76 m. Sticka 1 mellanvarv. Sticka minskningsvarvet som ovan = 72 m. Sticka 2 mellanvarv. Sticka minskningsvarvet som ovan = 68 m. Sticka 3 mellanvarv. Gör minskningarna endast på sticka I och IV = 66 m. Sticka 3 mellanvarv. Gör minskningarna endast på sticka I och IV = 64 m. Sticka 2 varv rm. Skaftet mäter nu ca 34 cm.

Fördela maskorna på fyra stickor, 16 m på varje.

Börja med hällapp genom att sticka m från sticka I på sticka IV räta med det äppelblomsfärgade garnet = 32 m. Lämna kvar de resterande m och vänd arbetet. 

Börja med förstärkt stickning:

Varv 1: (rätsidan) *lyft 1 m utan att sticka den, tråden på avigsidan, sticka 1 rm*, upprepa *–* hela varvet ut. Vänd arbetet.

Varv 2: (avigsidan) lyft 1:a m utan att sticka den (tråden på avigsidan) och sticka de övriga m aviga. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1–2 totalt 16 gånger (=32 varv).

Fortsätt med samma förstärkta stickning som tidigare och börja med minskningar för hälbotten: sticka från höger i hällappen tills det finns 11 m kvar i andra sidan. Gör en överdragshoptagning
(= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka 10 am och sticka följande 2 am ihop, vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka tills det finns 10 m kvar, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många, dvs. 12 m. När sidomaskorna tar slut, fördela hällappens m på två stickor, 6 m på varje. Flytta tråden mellan sticka IV och I genom att sticka 6 rm. Sticka strumpan klar med det naturvita garnet.

Plocka sedan upp 16 m i hällappens vänstra sida + 1 m mellan stickorna på sticka I. Sticka hällappens 6 m räta och de upplockade m vridna räta. Sticka rm på sticka II och III. Plocka upp 16 m från hällappens högra sida + 1 m mellan stickorna och sticka de upplockade m vridna räta på sticka IV. 

Fortsätt med slätstickning på alla 78 m och gör minskningar för kil: sticka de sista 2 m på sticka I ihop räta och de 2 första m på sticka IV ihop räta genom överdragshoptagning. Upprepa minskningarna ännu på vartannat varv tills det finns 16 m kvar på varje sticka. 

Fortsätt med slätstickning tills längden på sulan är ca 19 cm eller tills lilltån täcks. 

Börja sedan med minskningar för avslutning genom bandhoptagningar: Sticka 2 rm ihop, 1 rm i slutet av sticka I ch III och sticka 1 rm i början av sticka I samt IV och gör en överdragshoptagning. Gör minskningarna som ovan 2 gånger på vart 4:e varv och sedan på vartannat varv tills det finns 7 m kvar på varje sticka. Gör därefter minskningarna på varje varv. När det finns 8 m kvar klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl. 

Sticka den andra sockan lika.

Montering

Ånga sockorna lätt.