Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
damstorlek
Garnåtgång
Novita 7 Veljestä
naturvitt 350 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3½ och
Novita nr 4 eller enligt handlag
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *2 rm, 2 am*, upprepa *–*.
- Avig slätstickning runt:
sticka am på varje varv.
- Rät slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
- Flätstickning: sticka enligt diagrammet och beskrivningen.

Masktäthet:
20 m slätstickning = 10 cm
Designer
Arja Viitala
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 80 m på de grövre stickorna och fördela maskorna på fyra stickor, 20 m på varje. Varvet byts mellan sticka I och IV. Sticka resårstickning runt och börja resårstickningen genom att sticka 1 am. Sticka 16 cm resårstickning.

Byt till de tunnare stickorna. Börja med flätstickning från varv 1 i diagrammet: sticka resårstickning på 38 m, avig slätstickning på 9 m, flätmönstret på 24 m och ännu avig slätstickning på 9 m. Fortsätt att sticka m i denna ordning. Sticka varv 2–16 i diagrammet och upprepa sedan varv 1–16. 

När skaftet mäter 26 cm, minska genom att sticka 2 am ihop i sidan av båda ränderna med am (vid flätan). Upprepa minskningarna med 5 cm mellanrum ännu 6 gånger = 66 m. 

När skaftet mäter 56 cm, minska 12 m med jämna mellanrum vid resårstickningens 38 m = 54 m. 

Börja med hällapp genom att sticka m vid resårstickningen på en sticka (= 26 m). Lämna kvar de resterande m. Vänd arbetet, lyft 1 m utan att sticka den och sticka de resterande m aviga. Vänd arbetet och börja med förstärkt vriden stickning:

Varv 1: *lyft 1 m utan att sticka den, sticka 1 rm*, upprepa *–* ännu 9 gånger. Vänd arbetet.

Varv 2: lyft 1 m utan att sticka den och sticka de resterande m aviga. Vänd arbetet.

Varv 3: lyft 1 m utan att sticka den, sticka 2 rm, *lyft 1 m utan att stkicka den och sticka 1 rm*, upprepa *–* och sticka den sista m rät.

Varv 4: lyft 1 m utan att sticka den och sticka de resterande m aviga. Vänd arbetet. 

Upprepa varv 1–4 tills hällappen mäter 26 varv.

Börja med minskningar för hälbotten: fortsätt med samma förstärkta stickning som tidigare. Sticka rätvarvet i hällappen tills det finns 9 m kvar. Gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka 8 am och sticka följande 2 am ihop, vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka tills det finns 8 m kvar, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många (10 m). När sidomaskorna tar slut fördela hällappens m på två stickor: 5 m på båda.
Flytta tråden mellan sticka I och IV genom att sticka 5 rm.

Sticka 5 m i hällappen, plocka 14 m längs vänster sida av hällappen med hjälp av garnet, sticka 28 m på ovansidan, plocka 14 m längs andra sidan av hällappen och sticka 5 m i hällappen. 

Fortsätt med flätmönstret på ovansidan, avig slätstickning på 2 m på båda sidor om flätan, sticka rät slätstickning på de resterande m och börja samtidigt med minskningar för kil: sticka 2 rm ihop före am vid rät slätstickning och gör en överdragshoptagning på andra sidan. Gör minskningarna först 2 gånger på varje varv, sedan 2 gånger på vartannat varv och de resterande minskningarna på vart 3:e varv. 

När det finns 28 m kvar, fortsätt med mönsterstickning tills sulan mäter 20 cm eller lilltån täcks.

Börja med minskningar för avslutning:

Varv 1: sticka tills det finns 4 m kvar av slätstickningen före am, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning, sticka avig slätstickning fram till början av flätmönstret, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning och sticka resten av m. 

Varv 2: sticka m som de ser ut, dvs. det finns nu 4 rm i båda sidorna. 

Varv 3: sticka tills det finns 1 m kvar på vänster sticka före första minskningen, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning och gör likadana minskningar i andra sidan. Upprepa minskningarna ännu 4 gånger på vartannat varv och gör de resterande minskningarna på varje varv. I de två sista flätvridningarna sticka m på hjälpstickan bakom arbetet räta ihop. 

När det finns 10 m kvar, klipp av garnet, dra det genom maskorna, dra åt och fäst väl. 

Sticka den andra sockan lika. 

Montering

Ånga sockorna lätt.

Tvinna ännu 2 st. snören på ca 1 m med tredubbelt garn. Trä snören i mitten av resårstickningen och knyt vid utsidan. Gör långa tofsar till snörändorna.