Storlek
38(44)
Garnåtgång
Novita 7 Veljestä
Färg 1: jul eller grafitgrått eller en 100 g
Färg 2: körsbär eller Halti eller Levi knappt 50 g
Färg 3: grafitgått eller ljung eller klippa knappt 50 g
Färg 4: sten eller bärgröt eller sten knappt 50 g
Färg 5: lav knappt 50 g
Färg 6: naturvitt knappt 50 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3½ eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *2 rm, 2 am* och upprepa *–* hela varvet ut.
- Mönsterstickning runt:
sticka slätstickning enligt diagrammet och beskrivningen.

Masktäthet:
24 m slätstickning = 10 cm
Designer
Irina Valtonen
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 64(68) m med färg 1 och fördela m på fyra stickor, 16(17) m på varje. Varvet byts mellan sticka I och IV. Sticka 3(3,5) cm resårstickning runt.

Sticka 1 varv rm och öka samtidigt 4(4) m med jämna mellanrum = 68(72) m. 

Börja med mönsterstickning runt från varv 1 i diagram I(II) och upprepa mönsterrapporten på 4 m 17(18) gånger. Sticka i damstorleken varv 1–38 i diagrammet, sticka 2 varv med färg 2 och sticka ännu varv 6–42, i herrstorleken sticka varv 1–44 i diagrammet och sticka ännu varv 1–42.

OBS! När skaftet mäter 14(15) cm, börja med minskningar: sticka i början av sticka I 2 rm ihop och sticka i slutet av sticka IV 2 rm ihop. Upprepa minskningarna i damstorleken ännu 9 gånger på vart 4:e varv och i herrstorleken ännu 9 gånger på vart 5:e varv = 48(52) m. Fördela m jämnt så att det finns 12(13) m på varje sticka. OBS! Mönstret bryts där varvet byts.

Sticka resten av strumpan med färg 1.

Sticka 0(1) varv rm och börja med hällapp genom att sticka m från sticka I på sticka IV = 24(26) m. Lämna kvar de resterande m. Vänd arbetet och sticka förstärkt stickning: 

Varv 1: lyft 1 m utan att sticka den och sticka de resterande m aviga. Vänd arbetet. 

Varv 2: *lyft 1 m utan att sticka den, sticka 1 rm*, upprepa *–* ännu 11(12) gånger. 

Upprepa varv dessa två varv totalt 12(13) gånger = 24(26) varv.

Sticka ännu avigvarvet och börja med minskningar för hälbotten: fortsätt med samma förstärkta stickning som tidigare. Sticka rätvarvet i hällappen tills det finns 9 m kvar i vänster sida. Gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka 6(8) am och sticka nästa 2 am ihop, vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka tills det finns 8 m kvar och gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många, dvs. 8(10) m. När sidomaskorna tar slut, fördela hällappens m på två stickor, 4(5) m på varje. 

Plocka sedan upp 12(13) m i hällappens vänstra sida på den lediga stickan + 1 m mellan stickorna. Sticka de upplockade m vridna räta på sticka I. Sticka rm på sticka II och III. Plocka upp 12(13) m från hällappens högra sida + 1 m mellan stickorna och sticka de upplockade m vridna räta på sticka IV. 

Fortsätt med slätstickning på alla dessa 58(64) m och börja med minskningar för kil: sticka de sista 2 m på sticka I ihop räta och gör en överdragshoptagning i början av sticka IV. Sticka varvet utan minskningar och gör sedan minskningar som ovan. Upprepa minskningarna på vart 3:e varv totalt två gånger och ännu en gång(två gånger) på vart 4:e varv. Efter minskningar för kil finns sdet totalt 48(52) m i arbetet, 12(13) m på varje sticka.

När sulan mäter 20/23) cm, börja med minskningar för avslutning: sticka 2 rm ihop i slutet av sticka I och III, 1 rm och sticka i början av sticka II och IV 1 rm och gör en överdragshoptagning. Upprepa minskningarna som ovan på vartannat varv ännu 3(4) gånger. Gör därefter minskningar på varje varv.

När det finns 8 m kvar klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl.

Sticka den andra sockan lika.

Montering

Ånga sockorna lätt.