Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
damstorlek
Garnåtgång
Novita 7 Veljestä
lav 50 g och
bärgröt 50 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr. 3–3½ och
Novita nr. 3½–4 eller enligt handlag
En sticka nr. 8 och
Virknål:
Novita nr. 3½ för uppläggning av bården
Masktäthet
Sticktekniker:
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
- Mönsterstickning runt:
sticka slätstickning enligt diagrammet och beskrivningen.
- Vriden resårstickning runt:
Varv 1:
sticka *1 rm vriden åt vänster (= sticka m rät genom bakre maskbågen), 1 am vriden åt vänster (= sticka m avig genom bakre maskbågen)*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 2:
sticka *1 rm vriden åt höger (= lyft m rät till höger sticka utan att sticka den, lyft m tillbaka till vänster sticka, vänstra sidan av m är nu framåt på stickan och sticka den rät), 1 am vriden åt höger (= lyft m rät till höger sticka utan att sticka den, lyft m tillbaka till vänster sticka, vänstra sidan av m är nu framåt på stickan och sticka den avig)*, upprepa *–* hela varvet ut.
Upprepa varv 1–2.
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am* och upprepa *–*.

Masktäthet:
22 m strukturstickning = 10 cm
Designer
Lea Petäjä
Köp kit för detta mönster

Snäckbård

lägg upp 84 m löst med det bärgrötfärgade garnet på sticka nr 7–8. Vänd arbetet och byt till de grövre strumpstickorna.

Varv 1: (detta varv får vara stadigt) sticka på strumpstickan *6 rm ihop genom bakre maskbågen (använda vid behov virknål till hjälp), 1 rm* och upprepa *–* ännu 2 gånger. Sticka på samma sätt 6 m på alla fyra strumpstickor. Det finns 24 m i arbetet. Vänd arbetet.

Varv 2: sticka *1 am, lyft tråden mellan m på stickan och sticka den avig*, upprepa *–*. Det finns 48 m i arbetet, 12 m på varje sticka. Vänd arbetet.

Byt till det lavfärgade garnet och sticka 1 varv rm. Vänd inte arbetet utan fortsätt att sticka runt. Varvet byts mellan sticka IV och I.

Virka ännu 1 varv rm med det lavfärgade garnet.

Börja med mönsterstickning från varv 1 och upprepa mönsterrapporten på 6 m 8 gånger. Sticka ännu varv 2–6 i diagrammet. Sticka 2 varv med det lavfärgade garnet och minska 2 m på varje sticka på sista varvet = 40 m.

Sticka 3,5 cm resårstickning. Sticka 1 varv rm och öka 2 m med jämna mellanrum = 42 m.

Fortsätt med mönsterstickning från varv 7: upprepa mönsterrapporten på 6 m 3 gånger, sticka nästa 3 m i diagrammet, öka 1 m för tumkil (= sticka tråden mellan m vriden, dvs. rät genom bakre maskbågen), sticka nästa 3 m i diagrammet och upprepa sedan mönsterrapporten på 6 m 3 gånger = 43 m (42 m + 1 tumkilsmaska)

Sticka varv 8–34 i diagrammet. På varv 8 ökas tumkilen med 1 m och på varv 11, 15, 19, 23, 27 och 31 ökas tumkilen alltid med 2 m. Det finns nu 56 m i arbetet (dvs. 42 m + tumkilens 14 m).

Flytta tumkilens 14 m t.ex. på en tråd och fortsätt med mönsterstickning på 42 m ännu i 12 varv. Byt till de tunnare stickorna och sticka resten av halvvanten med det lavfärgade garnet.

Sticka 1 varv rm. Sticka sedan vriden resårstickning och minska 1 m på varje sticka på varv 1 = 38 m. När du har stickat 4 varv vriden resårstickning, maska av med vriden resårstickning.

Tumme

Plocka upp m som väntar på en tråd för tumme och plocka dessutom upp 2 m runt tumhålet = 16 m. Fördela m på tre grövre strumstickor. Sticka 1 varv rm. Byt till de tunnare strumpstickorna, sticka sedan 4 varv vriden resårstickning och maska av med vriden resårstickning.

Sticka den andra halvvanten lika.

Montering

Ånga halvvantarna lätt.