Storlek
38
Garnåtgång
Novita 7 Veljestä
grafitgrått 100 g och

Novita 7 Veljestä Multiraita
husa 100 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3½ eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Mönsterresårstickning:
sticka *1 rm med grafiti grå, 1 am med Multiraita*, upprepa *–* hela varvet ut.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
- Mönsterstickning runt:
sticka slätstickning enligt diagrammet.

Masktäthet:
22 m mönsterstickning = 10 cm


Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 56 m med det grafitfärgade garnet och fördela maskorna på fyra stickor, 14 m på varje. Varvet byts mellan sticka I och IV. 

Sticka spiralranden runt: (börja med Multiraita-garnet där färgerna byts och med någon annan färg än den mörkare gråa).

Varv 1: behåll båda garnen framför arbetet. Sticka *1 am med grafit grå, för Multiraita-garnet i kors under det grafitfärgade garnet, sticka 1 am med Multiraita, för det grafitfärgade garnet i kors under Multiraita*, upprepa *–* hela varvet ut. Garnen tvinnas runt varandra, men på nästa varv öppnas tvinningen.

Varv 2: behåll båda garnen fortfarande framför arbetet. Sticka 1 rm med grafit grå, för Multiraita-garnet i kors över det grafitfärgade garnet, sticka 1 rm med Multiraita, för det grafitfärgade garnet i kors över Multiraita*, upprepa *–* hela varvet ut.

Sticka sedan 4 varv mönsterresårstickning. Sticka 1 varv rm med Multiraita. På nästa varv sticka turvis 1 rm med grafit grå och 1 rm med Multiraita. Sticka 2 varv rm med grafit grå. 

Börja med mönsterstickning från varv 1 i diagrammet och upprepa mönsterrapporten på 14 m på varje sticka. Sticka varv 2–23 i diagrammet och ännu varv 2–12. Skaftets höjd är ca 19 cm. Klipp av garnen.

Sticka ett timglashäl på sticka I och IV = 28 m.

Byt till det grafitfärgade garnet och sticka m på sticka IV och I räta. Vänd arbetet, lyft 1 m utan att sticka den och dra åt tråden bakom arbetet så att maskbågarna från föregående varv vid den lyfta maskan lyfts upp på stickan = maskpar. Sticka därefter am till slutet av sticka IV, vänd arbetet och lyft ett likadant maskpar på stickan som ovan. OBS! Lyft alltid 1 am utan att sticka den i början av varvet.

Fortsätt att sticka förkortade varv på samma sätt, vänd alltid tillbaka före maskparet från föregående varv. När det finns 10 vanliga m kvar i mitten av arbetet och 9 maskpar i båda sidorna, börja med förlängda varv:

Sticka de mellersta 9 m räta och dessutom 1 maskpar (= sticka m i maskparet ihop till en maska). *Vänd arbetet, lyft första m utan att sticka den. Sticka varvet tills du kommer till maskparet i andra sidan, sticka maskparet och vänd arbetet*. Upprepa *–* tills du har alla m tillbaka i arbetet. Sticka nästa varv med det grafitfärgade garnet tills du är mellan sticka I och IV, dvs. där varvet byts.

Börja sticka med Multiraita och fortsätt med mönsterstickning på 54 m på samma sätt som innan hälen. Om du vill kan du plocka de överflödiga m på båda sidor om hälen på första varvet och maska av dem sedan på nästa varv. Sticka mönsterstickning tills längden på sulan är 19 cm eller tills lilltån täcks.

Minskningar för avslutning: Fortsätt med mönsterstickning och gör minskningarna alltid med grafit grå. Sticka minskningsmaskorna med grafit grå på mellanvarven. Sticka 2 rm ihop i slutet av sticka I och III och gör en överdragshoptagning i början av sticka II och IV. Gör minskningarna som ovan på vartannat varv tills det finns 8 m kvar på varje sticka. Gör därefter minskningarna på varje varv. 

När det finns 12 m kvar, klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl.

Sticka den andra sockan lika.

Montering

Ånga sockorna lätt.