Storlek
En storlek: dam
Garnåtgång
Novita 7 Bröder knappt 100 g naturvitt (010)
Tillbehör
Strumpstickor: Novita nr 3½ eller enligt handlag
Masktäthet
Sticksätt:
Rätstickning plant: Sticka alla v rätt.
Rätstickning i rundv: Sticka växelvis 1 v rätt och 1 v avigt.
Masktäthet: 20 m och 44 v rätstickning = 10 x 10 cm
Designer
Susanna Mertsalmi
Köp kit för detta mönster

Höger vante

Stickas på tvären med förkortade v. Lägg upp 54 m och sticka rätstickning plant.

Varv 1: Sticka från nedre kanten 53 rm, vänd.

Varv 2: 1 omsl, 53 rm, vänd.

Varv 3: 52 rm, vänd.

Varv 4: 1 omsl, 52 rm, vänd.

Varv 5: 51 rm, vänd.

Varv 6: 1 omsl, 51 rm, vänd.

Varv 7: 50 rm, vänd.

Varv 8: 1 omsl, 50 rm, vänd.

Varv 9: 49 rm, vänd.

Varv 10: 1 omsl, 49 rm, vänd.

Varv 11: 49 rm, 5 x omsl + följ m rätt ihop = 54 m, vänd. Arb är uppe i toppen på vanten.

Varv 12: 44 rm, vänd.

Varv 13: 1 omsl, 43 rm, vänd. Sticka på följ v omsl rätt ihop med följ m.

Upprepa ytterl 2 ggr v 2-13 och sedan 1 gång v 2-11. På följ dvs 12:e v stickas öppningen för tummen.

Tumöppningen: sticka 27 rm, sticka de följ 9 m med ett garn i kontrastfärg, flytta m tillbaka på vänster st och fortsätt att sticka normalt.

Sticka v 13, upprepa 2 ggr v 2-13 och ytterl 1 gång v 2-11, maska av.

Sy sömmen i sidan och i toppen.

Tummen

Dra ur tråden i tumöppningen och plocka upp m på st och dessutom 2 m i vartdera hörnet = 22 m. Fördela m på tre st och sticka rätst i rundv. Börja rätst antingen med ett rätt eller ett avigt v beroende på föregående v.

Minska i tummens yttre kant (ovanför det nedre hörnet) genom att 6 x vartannat v sticka 2 rm ihop = 16 m. Fördela m på tre st och fortsätt i rätstickning tills endast toppen av tummen syns. Sticka för hopt 2 rm ihop i början av varje st. Sticka 1 v. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Vänster vante

Sticka lika som höger vante men vänd avigsidan utåt så att tummen blir i rätt sida.

Ånga lätt upp vantarna.