Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Damstorlek
Garnåtgång
Novita Natura
naturvitt och
lera 50 g av varje
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 5 eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am* och upprepa *–*.
- Patentstickning med två färger runt:
Varv 1 med naturvitt:
sticka *1 rm, gör ett omslag (omsl) och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 2 med lera:
*gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 3 med naturvitt:
*sticka omsl och 1 m räta ihop, omsl och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.
Upprepa varv 2–3.

Masktäthet:
16 m patentstickning med två färger = 10 cm
Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Vänster vante           

Lägg upp 28 m på strumpstickor med dubbelt naturvitt garn och fördela maskorna på fyra stickor, 7 m på varje. Varvet byts alltid mellan sticka I och IV, i ytterkanten. Sticka 1 varv resårstickning runt. Klipp av det andra naturvita garnet. 

Börja med patent med två färger runt från varv 1 med naturvitt i diagrammet: (upprepa zon A–B på sticka I och II och sticka zon B–C på sticka III och IV) 

Varv 1 med naturvitt: sticka *1 rm, gör ett omslag (omsl) och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.

Varv 1 med lera: *gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.

Varv 2 med naturvitt: *sticka omsl och 1 m räta ihop, omsl och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut. 

Varv 2 med lera: *gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.

Fortsätt att sticka på samma sätt, dvs. 1 varv med naturvitt och 1 varv med lera för varje varv.

När du har stickat varv 5 med naturvitt, börja med flätvridningar på nästa varv med lera, dvs. på varv 5 med lera. Sticka m på sticka I och II. Sticka på sticka III och IV: sticka 3 m, plocka upp nästa 4 m på en hjälpsticka bakom arbetet (den lyfta m och omslaget räknas som en maska), sticka 4 m på vänster sticka, sticka de 4 m som väntar på hjälpstickan och 3 m*. 

Sticka därefter varv 6 med naturvitt. Sticka från varv 6 (med lera) till varv 12 (naturvitt) och upprepa sedan varven som markerats med hakparentes i höger sida av diagrammet 5 gånger. Det finns 6 flätvridningar i arbetet.   

OBS! När skaftet mäter 7 cm börja med ökningar för tumkil på nästa varv med naturvitt. Sticka varvet tills det finns 2 m kvar i slutet av sticka II. Sticka 5 m i den naturvita m enligt följande: sticka 1 rm, gör ett omslag (omsl), 1 rm, gör omsl och sticka 1 rm. Kilen ökades med 4 m och det finns nu 5 m i arbetet. Sticka 5 mellanvarv, dvs. turvis 1 varv med lera och naturvitt. Gör sedan en till ökning i samma maskrad som den förra. Det finns 9 m i kilen. Fortsätt att sticka tills kilen mäter 6 cm (= 12 naturvita varv). Fortsätt nästa varv till början av kilen. Flytta 9 m i kilen på en hjälptråd. 

Lägg upp 1 ny m vid kilen och fortsätt att sticka tills pekfingret täcks.

Minskningar för avslutning: 

Minskningsvarv: *Lyft rm och omslaget (omsl) räta utan att sticka dem, sticka 2 nästa m räta ihop, dra den lyfta m över de ihopstickade och sticka resten av m på stickan. 

Sticka II: Sticka tills det finns 4 m kvar på stickan, lyft rm och omsl räta utan att sticka dem, sticka nästa m rät, dra den lyfta m över den stickade. Flytta m till vänster sticka och dra den 2:a m över m som flyttats och sticka den sista m. 

Sticka III: sticka som sticka I. 

Sticka IV: sticka som sticka II. 

Sticka 3 mellanvarv, dvs. turvis 1 varv med lera och naturvitt. 

Upprepa minskningarna som ovan. Det finns 12 m i arbetet, 3 m/sticka. Sticka 1 varv med naturvitt så att du alltid stickar rm och omslaget räta ihop och am avig. 

Klipp av garnet och dra genom maskorna med hjälp av en nål. Dra igen hålet och fäst väl.

Höger vante

Sticka zon B–C på sticka I och II och upprepa zon A–B på sticka III och IV. Gör tumkil i början av sticka III i den första naturvita m.

Tumme

Plocka upp de 9 m som väntar på hjälptråden och dessutom 3 m runt tumhålet. Fördela dessa 12 m på tre stickor och sticka patent med två färger runt. 

När hälften av nageln är täckt och du har avslutat ett varv med lera, börja med minskningar. Sticka 1 varv med naturvitt så att du alltid stickar rm och omslaget räta ihop och am avig. Sticka sedan 2 rm ihop genom bakre maskbågen hela varvet ut = 6 m. 

Klipp av garnet och dra genom maskorna med hjälp av en nål. Dra igen hålet och fäst väl.

Montering

Ånga vantarna lätt.