Storlek
60(70)80 cm
Färdigt plagg storlek
omkrets 50(54)58 cm
längd mitt bak 24(27)30 cm
ärmens innerlängd 17(20)23 cm
Garnåtgång
Novita Baby Wool
ljusgrå 200(250)250 g
lite vitt och
ljusrött garn till brodering
Tillbehör
Rundsticka (60 cm) och strumpstickor Novita nr 4½ eller enligt handlag

Tillbehör:
5 knappar
Masktäthet
Sticktekniker:
Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
Slätstickning fram och tillbaka:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.
Rätstickning:
sticka räta maskor på varje varv.

Masktäthet:
21 m och 28 varv slätstickning = 10 cm

Obs!
Koftan stickas uppifrån och ner från luvan till fållen, se stickriktningen i mönstret.
Designer
Susanna Mertsalmi
Köp kit för detta mönster

Luva

Lägg upp 90(92)92 m på strumpstickor och sticka slätstickning runt. 

När arbetet mäter 7 cm, sticka 39 m från början av nästa varv, maska av nästa 12(14)14 m för ansiktshål och sticka hela varvet ut. Fortsätt med slätstickning fram och tillbaka på 78 m och maska av i båda sidorna på vartannat varv 1x2 m, 6x1 m och ännu på vart 4:e varv 2x1 m = 58 m.  

När mössan mäter 16 cm börja med minskningar mitt bak: 

Minskningsvarv 1: sticka 25 rm på rätvarvet, sticka 2 rm ihop, 4 rm, gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka 25 rm = 56 m.

Sticka 3 mellanvarv. 

Minskningsvarv 2: sticka 24 rm på rätvarvet, sticka 2 rm ihop, 4 rm, gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka 24 rm = 54 m.

Upprepa minskningarna på samma sätt på båda sidor om de mellersta 4 m ännu 4 gånger på vartannat varv = 46 m.

Livets överdel

Öka 1 m i båda sidorna på nästa rätvarvet och sticka ännu avigvarvet = 48 m. Lägg upp ännu 2 nya m i slutet av varvet och vänd arbetet.

Börja med ökningar för halsringning och raglan: 

Ökningsvarv 1: sticka framstyckets 3 rm på rätvarvet, öka 1 m (= sticka tråden mellan m vriden rät), 1 rm, öka 1 m vid ärmstycket, sticka 13 rm, öka 1 m, sticka 1 rm vid bakstycket, öka 1 m, 16 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m vid andra ärmen, sticka 13 rm, öka 1 m och sticka 1 rm vid andra framstycket, öka 1 m, 1 rm och lägg upp 2 till m i slutet = 60 m. Sticka avigvarvet och lägg upp 2 till m i slutet av varvet.

Ökningsvarv 2: sticka framstyckets 6 rm på rätvarvet, öka 1 m (= sticka tråden mellan m vriden rät), 1 rm, öka 1 m vid ärmstycket, sticka 15 rm, öka 1 m, sticka 1 rm vid bakstycket, öka 1 m, 18 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m vid andra ärmen, sticka 15 rm, öka 1 m och sticka 1 rm vid andra framstycket, öka 1 m, 4 rm och lägg upp 2 till m i slutet = 72 m. Sticka avigvarvet och lägg upp 2 till m i slutet av varvet.

Ökningsvarv 3: sticka framstyckets 9 rm på rätvarvet, öka 1 m (= sticka tråden mellan m vriden rät), 1 rm, öka 1 m vid ärmstycket, sticka 17 rm, öka 1 m, sticka 1 rm vid bakstycket, öka 1 m, 20 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m vid andra ärmen, sticka 17 rm, öka 1 m och sticka 1 rm vid andra framstycket, öka 1 m, 7 rm och lägg upp 2 till m i slutet = 84 m. Sticka avigvarvet och lägg upp 4 till m i slutet av varvet.

Ökningsvarv 4: sticka framstyckets 14 rm på rätvarvet, öka 1 m (= sticka tråden mellan m vriden rät), 1 rm, öka 1 m vid ärmstycket, sticka 19 rm, öka 1 m, sticka 1 rm vid bakstycket, öka 1 m, 22 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m vid andra ärmen, sticka 19 rm, öka 1 m och sticka 1 rm vid andra framstycket, öka 1 m, 10 rm och lägg upp 4 till m i slutet = 100 m. Sticka 4 rm, 92 am och 4 rm på avigvarvet.

Sticka fortsättningsvis rätstickning på 4 m i båda sidorna
(= knapplisten) och fortsätt med ökningar för raglan som ovan där styckena byts. Gör ökningarna ännu 7(8)10 gånger på vartannat varv, 3 gånger på vart 4:e varv och 1 gång på vartannat varv. Arbetet ökas alltid med 8 m på varje ökningsvarv och det finns nu 188(196)212 m i arbetet.

När knapplisten mäter 5 cm, gör 1:a knapphålet 2 m från framkanten (för pojkar i höger sida och för flickor i vänster sida). Knapphål: sticka 2 m från framkanten, gör ett omslag, sticka 2 rm ihop och sticka hela varvet ut. Gör ännu 3 knapphål med 5(5,5)6 cm mellanrum. 

OBS! När du har ökat klart, fördela arbetet i tre delar för fåll och ärmar på nästa rätvarvet: sticka framstyckets 27(28)30 m, flytta nästa 43(45)49 m i ena ärmen t.ex. på en tråd och lägg upp 3(5)5 m till i stället, sticka bakstyckets 48(50)54 m, flytta nästa 43(45)49 m i andra ärmen t.ex. på en tråd och lägg upp 3(5)5 m till istället och sticka det andra framstyckets 27(28)30 rm. Sticka avigvarvet. Det finns nu
totalt 108(116)124 m i fram- och bakstyckena. 

Fåll

Fortsätt att sticka på 108(116)124 m. Sticka 4 m rätstickning i båda sidorna och slätstickning på de resterande m. 

När du har stickat 1 cm på fållens m, öka 2 m i båda sidorna på nästa varv: sticka 28(30)32 rm på rätvarvet, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, sticka 50(54)58 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m och sticka 28(30)32 rm. Upprepa ökningarna i båda sidorna på båda sidor om 1 m med 1 cm mellanrum ännu 3 gånger och efter 2 cm ännu 1 gång = 128(136)144 m.

När fållen mäter 10(12)14 cm, minska på nästa rätvarvet med jämna mellanrum 15(16)17 m = 113(120)127 m.

Sticka 7 varv rätstickning och maska av.

Ärmar

Plocka upp 43(45)49 m som väntar vid ena ärmen på strumpstickor och plocka 2(3)3 m till av m som lagts upp vid ärmhålet = 45(48)52 m. Fördela m på fyra strumpstickor, sticka slätstickning runt och minska  1(0)0 m vid ärmhålet på första varvet = 44(48)52 m.

När du har stickat 1 cm, minska 1 m vid ärmhålet på båda sidor om 1 m. Upprepa minskningarna med 2 cm mellanrum ännu 2(3)4 gånger = 38(40)42 m. 

När ärmen mäter 15(18)21 cm, minska på nästa rätvarvet med jämna mellanrum 6(6)8 m = 32(34)34 m.

Sticka 7 varv rätstickning runt (sticka am på vartannat varv och rm på vartannat varv) och maska av. 

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag och ånga lätt på avigsidan genom en fuktig duk.

Sy ihop sömmen uppe på hjässan. 

Huvans kant: Plocka upp på rätsidan längs huvkanten och framstyckenas halsringning totalt 80(82)84 m. Sticka rätstickning och gör det sista knapphålet direkt på första varvet i samma linje som de tidigare knapphålen. När du har stickat 5 varv rätstickning, maska av.

Sy fast knapparna. Brodera i huvan, längs överkanten av ansiktshålet, en näsa med rosa garn och ögon med vitt garn.