Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Längd ca 21 cm med lås
Garnåtgång
Novita Strömsö
rosenvatten ca 5,2 m
Tillbehör
Snabblås med länk (längd 4 cm)
Designer
Sisko Sälpäkivi
Köp kit för detta mönster

Börja här

Klipp 4 st. garnremsor på 1,3 m. Vik remsorna dubbel och fäst bredvid varandra i låset, se diagram I. Vik remsorna längst ut till kanten så att trådarna längst ut till kanten är längre.

Fäst arbetet på ett bord eller en skiva så att det inte rör sig.

Börja sedan slå makraméknutar enligt diagram II så att det finns 6 trådar i mitten och du gör makraméknutar med trådarna längst ut till kanten. Gör punkt 1–3 i diagrammet. 

Fortsätt med knutar enligt diagram III i ca 15 cm. 

Slå sedan en överhandsknop med alla trådarna. Fäst 6 trådar inuti bandet och gör en länk med de två sista för låset.