Virkattu torkkupeitto, Nalle Taika, Novita Kesä 2018

Color pooling dvs färgplaneringsteknik

 

Snuttfärgade garn kan med ett givet maskantal och en given masktäthet bilda enhetliga färgytor. I allmänhet upplever man dylika färgytor, som slumpmässigt uppstår i stickningen, störande.

I color pooling tekniken dra man nytta av det snuttfärgade garnets färgrapporter och strävar efter ett snedrandigt tartanmönster.

Tekniken går ut på att man i garnet söker fram den färgrapport som upprepas. Denna rapport bestämmer arbetets bredd. Färgrapporten kan även upprepas flera gånger på bredden.

Tekniken kräver en aning tålamod och koncentration, men slutresultatet är fantastiskt, en rutig filt som ser vävd ut. I detta arbete är början den besvärligaste, men när man har klarat av den går fortsättningen nästan av sig själv, säger Niina Roponen.

Ibland kan det hända att färgbytet inte sker exakt på rätt ställe och då är orsaken i allmänhet den, att man har virkat något spändare eller lösare än på föregående varv. Någon gång kan orsaken vara den att färgrapporterna inte är helt identiska. Sådana situationer klarar man av genom att repa upp några maskor och virka dem på nytt enligt behov antingen lite lösare eller lite spändare. Då man köper garn lönar det sig att se till att alla nystan är från samma färgningsparti. Om ett färgområde är tydligt längre än föregående, lönar det sig att göra på samma sätt som då man byter nystan.

I yarn pooling kan man använda ytor av många olika slag såsom t ex en yta bestående av fasta maskor och luftmaskor, som passar för Nalle Taika-garnet.

 

Novita Nalle Taika: Virkad filt

Design och utförande: Niina Roponen

Filtens storlek: ca 120 x 86 cm

Garnåtgång: Novita Nalle Taika garn 700 g (828) Dimma

Obs Om virkfastheten ändras, ändras även filtens bredd och garnåtgången.

Virknål: nr 3½-4 beroende på handlag

Virksätt: Virka luftmaskor (lm) och fasta maskor (fm) enligt beskrivningen och diagrammet.

Virkfasthet: 24 m mönstervirkning = ca 10 cm

Obs! I Dimmans (828) färgrapport upprepas den blå färgen totalt fem gånger. Denna färg används i beskrivningen som hjälp för fastställandet av varvbytet.

Man kan naturligtvis även börja med någon annan färg, men stället där färgrapporten byter lönar det sig att markera på förhand t ex med en löpknut, då vet man var man bör övergå till varv 2.

 

Virka för uppläggningen minst 300 lm, så att öglan på virknålen är blå, men att det sist virkade lm har en annan färg (dvs man är i garnet vid färgbytet). Det gör ingenting om uppläggningen är för lång – i monteringsskedet kan överloppslängd repas upp.

Varv 1: (se diagrammet) virka i fjärde luftmaskan från nålen räknat 1 fm (blå), *1 lm, hoppa över 1 m på uppläggningen, 1 fm i följande lm*. (video)

 

Bild 1

Upprepa *-* tills den blå färgen har upprepats fem gånger på varvet och följande byte av garnets färgrapport närmar sig dvs det sjätte blå färgavsnittet.

I denna teknik är det viktigt hur de fasta maskornas färger placerar sig, var därför väldigt noga med övergången till varv 2.

Varv 2: Virka 2 lm och vänd arbetet. Virka 1 fm (inte blå) i lm på föregående v, 1 lm.

Obs! Nu borde arbetet vara vid bytet av färgrapport, dvs den följande fasta maskan som ska virkas har samma färg som den första fasta maskan på första varvet dvs blå.

Bild 2

Virka därefter *1 fm i lm, 1 lm*, upprepa *-* v ut och virka till sist 1 fm i lm.

Varv 3: Virka 2 lm och vänd arbetet. Virka 1 fm (inte blå) i lm på föregående v, 1 lm.

Obs! Nu borde arbetet åter vara vid bytet av färgrapport, dvs den följande fasta maskan som ska virkas har samma färg som den andra fasta maskan på andra varvet dvs blå.

 

Bild 3

 

Om den blå maskan kommer för tidigt, repa upp varvet enligt behov och virka på nytt något spändare.

Om den blå maskan kommer åter för sent, repa upp varvet enligt behov och virka på nytt något lösare.

 

Virka sedan *1 fm i lm, 1 lm*, upprepa *-* v ut och virka till sist 1 fm i lm.

Var noggrann med att iaktta vilken färg den fasta maskan har. Varje färgområde borde alltid förflytta sig med 1 fast maska mot vänster i jämförelse med det varv 2 v lägre ned som virkades i samma riktning.

Bild 4

Återstående varv: Virka 2 lm och vänd arbetet. Virka *1 fm i lm, 1 lm*, upprepa *-* v ut och virka till sist 1 fm i lm.

Du kan göra så här om färgernas placering inte blir rätt:

Följ hela tiden med hur färgerna placerar sig så att du inte behöver repa upp många varv
Genom att en stund virka fastare/lösare kan du försöka få färgerna att placera sig rätt
Om det ser ut som om det skulle finnas alldeles för mycket av en färg, så att det inte går att åtgärda det genom att virka lösare eller spändare, kan man göra ett överlopps omslag i den fasta maskan så här: börja den fasta maskan på normalt sätt men dra garnet endast genom den ena maskan, virka ytterligare en fast maska på samma ställe, dra det sista omslaget genom samtliga maskor på virknålen.

Byte av nystan: Sök noggrant reda på samma ställe i färgrapporten som det föregående nystan slutade vid. Virka den fasta maska fram till det sista genomdraget, virka den fasta maska färdig med det nya garnet.

 

Montering: Repa upp eventuell överloppslängd på uppläggningen. Fäst alla trådar.

 

I färgrapporten t ex i Nalle Taika (819) Skogsbär upprepas den röda färgen 5 gånger, i (887) Hed upprepas den lila färgen 5 gånger. Filten blir ungefär lika bred som i (828) Dimma.

 

I Nalle Taika (857) Milkshake och (813) Blåhimmel är färgskiftningarna så små att det kan vara utmanande att virka color pooling med dessa.

Novita 7 Veljestä Raita: Rutig filt

Färgrapportens bredd

I färgerna Torg (884), Kryddor (846) och Dyn (889) ca 80 cm

I färgen Öppet Hav (840) ca 120 cm

Garnåtgång: Novita 7 Bröder Raita Torg (884), Kryddor (846) eller Dyn (889) 80 x 30 cm = 150 g

Med färg Öppet hav (840) 120 x 20 cm = 150 g

Obs! Om virkfastheten ändras, ändras även styckets bredd samt garnåtgången.

Virknål: nr 4 eller enligt handlag.

Virksätt: Virka luftmaskor (lm) och stolpar (st) enligt beskrivningen och diagrammet.

Virkfasthet: 4 stolpgrupper = ca 10 cm

Notera

I 7 Bröder Raita-garnets färger Torg (884), Kryddor (846) och Dyn (889) har färgrapporten alltid fyra färger och färgrapporten upprepas en gång på varvet. Om du vill ha en bredare filt, virka då dubbelt antal luftmaskor samt upprepa färgrapporten två gånger. Notera att garnåtgången ökar med 150 g per 15 cm på höjden.

7 Bröder Raita-garnet Öppet hav (840) har i en färgrapport alltid sex färger och färgrapporten upprepas en gång på varvet.

 

Virka ca 150 (Öppet hav 210) lm för uppläggningen så att lm-kedjans sista m på virknålen är i färg 1 och att den följande m virkas med färg 2 (dvs garnet är vid färgbytet).

Det gör ingenting om lm-kedjan för uppläggningen blir för lång, i monteringen repar man upp överloppslängden.

 

 

 

Varv 1: (se diagr) virka 4 lm med färg 2 samt 3 st i 7:e lm från virknålen räknat, *1 lm, hoppa över 3 lm, 3 st i följ lm*.

Bild 1

 

Upprepa *-* tills du har virkat med färg 2, 3, 4 (Öppet hav 2, 3, 4, 5, 6) samt ytterligare med färg 1 så att den sista st-gruppen på v virkas med färg 1 och det följande v börjar med färg 2.

Med den i beskrivningen angivna virkfastheten blir det på varvet 8 stolpgrupper med varje färg dvs totalt 32 (med Öppet hav 48) stolpgrupper.

Varv 2: Virka 4 lm med färg 2 och vänd arbetet. Virka 3 st mellan st-grupperna, *1 lm, 3 st mellan följande st-grupper*, upprepa *-* v ut.

Med den i beskrivningen angivna virkfastheten blir det på varvet 8 stolpgrupper med varje färg dvs totalt 32 (med Öppet hav 48) stolpgrupper.

Bild 2

 

 

 

Obs! Nu borde arbetet åter vara vid färgbytet i färgrapporten dvs följande lm virkas med färg 2.

Varv 3: Virka 4 lm med färg 2, vänd arbetet och virka 3 st mellan st-grupperna.

Virka *1 lm, 3 st mellan följande st-grupper*, upprepa *-* v ut. Obs! I början av v blir det 7 st-grupper med färg 2 dvs du måste troligtvis virka st-grupperna något lösare. Även i fortsättningen måste man alltid virka 7 st-grupper på detta ställe.

Bild 3

 

Om färg 2 kommer med för tidigt, repa då upp varvet enligt behov och virka på nytt något stadigare.
Om färg 2 åter kommer med för sent, repa upp varvet enligt behov och virka på nytt något lösare.

Var noggrann med att ge akt på färgerna. Varje färgområde borde alltid förflytta sig med en st-grupp mot höger i jämförelse med varvet 2 v lägre ned som virkats i samma riktning.

Bild 4

 

De återstående varven: Virka 4 lm och vänd arbetet. Virka 3 st mellan st-grupperna, *1 lm, 3 st mellan följande st-grupper*, upprepa *-* v ut.

Bild 5

 

Gör så här för att färgerna ska komma på rätta ställen:

  •  följ hela tiden med färgerna så behöver du inte repa upp många varv
  • genom att tidvis virka spändare/lösare kan du få färgerna att komma på rätta ställen

Byte av nystan: sök noggrant reda på samma ställe i färgrapporten som det där föregående nystan tog slut.

 

Montering: Repa upp eventuell överloppslängd på uppläggningen och fäst alla trådar