Vals – koftan Novita Venla

Från 65,00 kr

Den här feminina Vals-koftan charmar med sin skira spets. Koftan, i fint Venla-garn stickar du i separata stycken som du till sist syr ihop.
Novita Vintern 2021
18
Medelsvår
Anpassa Vals – koftan Novita Venla

* Obligatoriska fält

Din anpassning

  65,00 kr

  - +

  Availability: I lager

  N042118
  Storlek(ar)
  S/M(L/XL)2XL

  Garnåtgång

  Novita Venla
  naturvit 350(400)500 g  Stickor och övriga tillbehör

  Stickor:
  Novita 3 mm eller enligt handlag

  Tillbehör:
  8(9)9 knappar  Designer
  Lea Petäjä

  Bakstycke

  Lägg upp 138(162)182 m och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 2 rm. Sticka 3 cm resårstickning.

  Sticka slätstickning och öka 0(0)2 m med jämna mellanrum på det första varvet = 138(162)184 m.

  När arbetet mäter 8(8)9 cm, öka 1 m i båda sidorna på nästa rätvarv. Gör ökningarna 1 m in genom att sticka tråden mellan m vriden rätt, dvs. genom den bakre maskbågen. Upprepa ökningarna med 6,5(6,5)7 cm mellanrum ännu 3 gånger = 146(170)192 m.

  Obs. När arbetet mäter 23(20,5)23,5 cm, markera de mellersta 6 m och börja med spetsrand 1 från varv 1 i diagrammet på båda sidor om de markerade 6 m enligt följande: Sticka nästa rätvarv tills det finns 23 m kvar före de markerade m, sticka mönstret på 23 m i diagrammet, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet och sticka varvet ut. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 2 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 23 m kvar före spetsstickningen (dsv. 46 m kvar före de markerade maskorna), sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger och sticka varvet ut. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 3 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 23 m kvar före spetsstickningen (dsv. 69 m kvar före de markerade maskorna), sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3 gånger, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3 gånger och sticka varvet ut. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  I storlek S/M: *sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna och på de mellersta 6 m, vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  I storlek L/XL och 2XL: Börja med spetsrand 4 från varv 1 i diagrammet: Sticka 1 rm på rätvarvet, sticka 12(0) m från höger i diagrammet, sticka mönstret på 23 m 3(4) gånger, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3(4) gånger, sticka 12(0) m från vänster i diagrammet och sticka 1 rm. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m. *Sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna och på de mellersta 6 m, vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  Obs. När arbetet mäter 33(35)38 cm, fäst t.ex. en olikfärgad tråd i båda sidorna som markering för ärmhål.

  När ärmhålet mäter 19(21)22 cm maska av för axel i båda sidorna på vartannat varv 2x7 m och 4x8 m (4x9 m och 2x10 m) 5x11 m och 1x12 m.

  Obs. När ärmhålet mäter 21(23)24 cm maska av för halsringning 42(46)46 m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig. Fortsätt att maska av för axel och maska av 3x2 m på vartannat varv vid halsringningen.

  Sticka andra sidan om halsringningen lika.

  Vänster framstycke

  Lägg upp 67(79)90 m och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 1 am, 2 rm (1 am, 2 rm) 2 rm, sticka sedan *2 am, 2 rm* och upprepa *–* hela varvet ut. Sticka 3 cm resårstickning och därefter slätstickning på alla m.

  När arbetet mäter 8(8)9 cm, öka 1 m i höger sida på nästa rätvarv. Upprepa ökningen ännu 3 gånger med 6,5(6,5)7 cm mellanrum = 71(83)94 m.

  Obs. När arbetet mäter 23(20,5)23,5 cm, börja med spetsrand 1 i framkanten från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 24 m kvar på varvet, sticka mönstret på 23 m i diagrammet och 1 rm. Vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet och sticka slätstickning på 1 m i sidan och i framkten. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 2 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 47 m kvar på varvet, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger och 1 rm. Vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet och sticka slätstickning på 1 m i sidan och i framkten. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 3 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 70 m kvar på varvet, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3 gånger och 1 rm. Vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet och sticka slätstickning på 1 m i sidan och i framkten. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  I storlek S/M: *sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna och vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  I storlek L/XL och 2XL: Börja med spetsrand 4 från varv 1 i diagrammet: Sticka 1 rm på rätvarvet, sticka 12(0) m från höger i diagrammet, sticka mönstret på 23 m 3(4) gånger och sticka 1 rm. Sticka varv 2–8 i diagrammet vid spetsstickningen och sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna. Sticka 4 varv slätstickning på alla m. *Sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna, vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  Obs. När arbetet mäter 33(35)38 cm, fäst t.ex. en olikfärgad tråd i höger sida som markering för ärmhål.

  När ärmhålet mäter 12(14)15 cm, sticka nsäta rätvarv tills det finns 13(15)15 m kvar på varvet och flytta dem t.ex. på en tråd för halsringning. Maska av 2x3 m, 2x2 m och 2x1 m på vartannat varv vid halsringningen.

  Obs. När ärmhålet mäter 19(21)22 cm maska av för axel i höger sida på vartannat varv 2x7 m och 4x8 m (4x9 m och 2x10 m) 5x11 m och 1x12 m.

  Höger framstycke

  Börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 1 rm och sticka som vänster framstycke, men spegelvänt.

  Ärmar

  Lägg upp 74(76)78 m och sticka resårstickning tills resåren mäter 6 cm. Börja med spetsstickning mitt i stycket från varv 1 i diagrammet: sticka 14(15)16 rm, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger och sticka 14(15)16 rm. Sticka slätstickning i båda sidorna och varv 2–8 i diagrammet vid spetsstickning. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  *Sticka slätstickning i båda sidorna och varv 1–8 i diagrammet vid spetsstickning. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  Obs. När arbetet mäter 9(12)8 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna med 3,5(2,5)2,5 cm mellanrum ännu 10(14)16 gånger = 96(106)112 m. Sticka slätstickning på de ökade m.

  När arbetet mäter 47(49)50 cm maska av 0(2)2x6 m, 2(0)2x5 m, 2(3)1x4 m och 4(3)3x3 m i båda sidorna på vartannat varv. Maska av de resterande m.

  Sticka den andra ärmen lika.

  Montering

  Lägg ut delarna på ett plant underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka. Sy axelsömmarna.

  Halsringningens kant: Flytta m vid halsringningen på rundstickan och plocka dessutom upp m runt halsringningen med hjälp av garnet så att det finns totalt 140(144)144 m i arbetet. Antalet m ska vara delbart med 4. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 1 am, 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *–* och sticka 1 am.

  När kanten mäter 2,5 cm, maska av med resårstickning.

  Framkanterna: Plocka upp ca 3 m per 4 varv längs vänstra framstyckets framkant, på rätsidan med hjälp av garnet. Antalet maskor måste vara delbart med 4. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 3 am, 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *–* och sticka 3 am. Maska av med resårstickning när resåren mäter 2,5 cm.

  Markera för knappar i kantremsan: den översta knappen ca 1,5 cm från överkanten, den nedersta ca 2 cm från nederkanten och resterande 6(7)7 med jämna mellanrum.

  Sticka lika resår i det högra framstyckets kant och gör knapphål vid markeringarna när resåren mäter 1 cm. Knapphål: sticka 2 m ihop och gör ett omslag.

  Sy fast ärmarna i ärmhålen. Sy ärmsömmarna och sidsömmarna. Sy fast knapparna.

  Mått (färdigt plagg)

  omkrets 100(116)134 cm
  längd 56(60)64 cm
  ärmens innerlängd 47(49)50 cm  Mönster och masktäthet

  Sticktekniker:
  - Resårstickning:
  sticka *2 rm

  Bakstycke

  Lägg upp 138(162)182 m och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 2 rm. Sticka 3 cm resårstickning.

  Sticka slätstickning och öka 0(0)2 m med jämna mellanrum på det första varvet = 138(162)184 m.

  När arbetet mäter 8(8)9 cm, öka 1 m i båda sidorna på nästa rätvarv. Gör ökningarna 1 m in genom att sticka tråden mellan m vriden rätt, dvs. genom den bakre maskbågen. Upprepa ökningarna med 6,5(6,5)7 cm mellanrum ännu 3 gånger = 146(170)192 m.

  Obs. När arbetet mäter 23(20,5)23,5 cm, markera de mellersta 6 m och börja med spetsrand 1 från varv 1 i diagrammet på båda sidor om de markerade 6 m enligt följande: Sticka nästa rätvarv tills det finns 23 m kvar före de markerade m, sticka mönstret på 23 m i diagrammet, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet och sticka varvet ut. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 2 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 23 m kvar före spetsstickningen (dsv. 46 m kvar före de markerade maskorna), sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger och sticka varvet ut. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 3 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 23 m kvar före spetsstickningen (dsv. 69 m kvar före de markerade maskorna), sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3 gånger, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3 gånger och sticka varvet ut. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  I storlek S/M: *sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna och på de mellersta 6 m, vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  I storlek L/XL och 2XL: Börja med spetsrand 4 från varv 1 i diagrammet: Sticka 1 rm på rätvarvet, sticka 12(0) m från höger i diagrammet, sticka mönstret på 23 m 3(4) gånger, sticka de markerade 6 m rätt, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3(4) gånger, sticka 12(0) m från vänster i diagrammet och sticka 1 rm. Sticka slätstickning i båda sidorna och på de mellersta 6 m och vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m. *Sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna och på de mellersta 6 m, vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  Obs. När arbetet mäter 33(35)38 cm, fäst t.ex. en olikfärgad tråd i båda sidorna som markering för ärmhål.

  När ärmhålet mäter 19(21)22 cm maska av för axel i båda sidorna på vartannat varv 2x7 m och 4x8 m (4x9 m och 2x10 m) 5x11 m och 1x12 m.

  Obs. När ärmhålet mäter 21(23)24 cm maska av för halsringning 42(46)46 m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig. Fortsätt att maska av för axel och maska av 3x2 m på vartannat varv vid halsringningen.

  Sticka andra sidan om halsringningen lika.

  Vänster framstycke

  Lägg upp 67(79)90 m och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 1 am, 2 rm (1 am, 2 rm) 2 rm, sticka sedan *2 am, 2 rm* och upprepa *–* hela varvet ut. Sticka 3 cm resårstickning och därefter slätstickning på alla m.

  När arbetet mäter 8(8)9 cm, öka 1 m i höger sida på nästa rätvarv. Upprepa ökningen ännu 3 gånger med 6,5(6,5)7 cm mellanrum = 71(83)94 m.

  Obs. När arbetet mäter 23(20,5)23,5 cm, börja med spetsrand 1 i framkanten från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 24 m kvar på varvet, sticka mönstret på 23 m i diagrammet och 1 rm. Vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet och sticka slätstickning på 1 m i sidan och i framkten. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 2 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 47 m kvar på varvet, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger och 1 rm. Vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet och sticka slätstickning på 1 m i sidan och i framkten. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  Börja med spetsrand 3 från varv 1 i diagrammet: Sticka nästa rätvarv tills det finns 70 m kvar på varvet, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 3 gånger och 1 rm. Vid spetsstickningen sticka varv 2–8 i diagrammet och sticka slätstickning på 1 m i sidan och i framkten. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  I storlek S/M: *sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna och vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  I storlek L/XL och 2XL: Börja med spetsrand 4 från varv 1 i diagrammet: Sticka 1 rm på rätvarvet, sticka 12(0) m från höger i diagrammet, sticka mönstret på 23 m 3(4) gånger och sticka 1 rm. Sticka varv 2–8 i diagrammet vid spetsstickningen och sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna. Sticka 4 varv slätstickning på alla m. *Sticka slätstickning på 1 m i båda sidorna, vid spetsstickningen sticka varv 1–8 i diagrammet. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  Obs. När arbetet mäter 33(35)38 cm, fäst t.ex. en olikfärgad tråd i höger sida som markering för ärmhål.

  När ärmhålet mäter 12(14)15 cm, sticka nsäta rätvarv tills det finns 13(15)15 m kvar på varvet och flytta dem t.ex. på en tråd för halsringning. Maska av 2x3 m, 2x2 m och 2x1 m på vartannat varv vid halsringningen.

  Obs. När ärmhålet mäter 19(21)22 cm maska av för axel i höger sida på vartannat varv 2x7 m och 4x8 m (4x9 m och 2x10 m) 5x11 m och 1x12 m.

  Höger framstycke

  Börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 1 rm och sticka som vänster framstycke, men spegelvänt.

  Ärmar

  Lägg upp 74(76)78 m och sticka resårstickning tills resåren mäter 6 cm. Börja med spetsstickning mitt i stycket från varv 1 i diagrammet: sticka 14(15)16 rm, sticka mönstret på 23 m i diagrammet 2 gånger och sticka 14(15)16 rm. Sticka slätstickning i båda sidorna och varv 2–8 i diagrammet vid spetsstickning. Sticka 4 varv slätstickning på alla m.

  *Sticka slätstickning i båda sidorna och varv 1–8 i diagrammet vid spetsstickning. Sticka 4 varv slätstickning på alla m*. Upprepa *–* hela stycket ut.

  Obs. När arbetet mäter 9(12)8 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna med 3,5(2,5)2,5 cm mellanrum ännu 10(14)16 gånger = 96(106)112 m. Sticka slätstickning på de ökade m.

  När arbetet mäter 47(49)50 cm maska av 0(2)2x6 m, 2(0)2x5 m, 2(3)1x4 m och 4(3)3x3 m i båda sidorna på vartannat varv. Maska av de resterande m.

  Sticka den andra ärmen lika.

  Montering

  Lägg ut delarna på ett plant underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka. Sy axelsömmarna.

  Halsringningens kant: Flytta m vid halsringningen på rundstickan och plocka dessutom upp m runt halsringningen med hjälp av garnet så att det finns totalt 140(144)144 m i arbetet. Antalet m ska vara delbart med 4. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 1 am, 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *–* och sticka 1 am.

  När kanten mäter 2,5 cm, maska av med resårstickning.

  Framkanterna: Plocka upp ca 3 m per 4 varv längs vänstra framstyckets framkant, på rätsidan med hjälp av garnet. Antalet maskor måste vara delbart med 4. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 3 am, 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *–* och sticka 3 am. Maska av med resårstickning när resåren mäter 2,5 cm.

  Markera för knappar i kantremsan: den översta knappen ca 1,5 cm från överkanten, den nedersta ca 2 cm från nederkanten och resterande 6(7)7 med jämna mellanrum.

  Sticka lika resår i det högra framstyckets kant och gör knapphål vid markeringarna när resåren mäter 1 cm. Knapphål: sticka 2 m ihop och gör ett omslag.

  Sy fast ärmarna i ärmhålen. Sy ärmsömmarna och sidsömmarna. Sy fast knapparna.


  Nybörjare

  Har du precis lärt dig sticka, kanske du ännu klura ut grundtekniker som räta och aviga maskor? Eller kanske du börjat sticka igen för första gången sedan skoltiden? Börja här.

  Teknik

  Novitas mönster för nybörjare omfattar endast de mest grundläggande teknikerna: räta och aviga maskor. Du behöver också kunna lägga upp och maska av. Arbeten stickas antingen av och an eller som rundstickning. Enkla, regelbundna minskningar kan förekomma. De flesta arbeten stickas som slät- eller rätstickning. Andra enkla mönster kan även förekomma, och då är de alltid noggrant beskrivna i mönsterbeskrivningen. Ränder kan förekomma, men ingen mer avancerad flerfärgsstickning.

  Mönster

  Alla mönster är skriftliga och innehåller inte diagram. Förkortningar används inte. Rätt stickfasthet är inte avgörande med tanke på slutresultatet. De flesta plagg på nybörjarnivå är accessoarer, så som mössor eller halsdukar. Även kuddöverdrag och andra inredningsartiklar förekommer.

  Nybörjare +

  Känner du att du kan grunderna i stickning? Kanske du vill prova på ett första par sockor, eller ett enkelt flät- eller färgmönster? En hel massa mönster väntar dig på den här nivån.

  Teknik

  Mönstren på Nybörjare + -nivån kan innehålla enkla flätor, flerfärgsstickning eller spets. Flerfärgsstickningarna har kort mönsterrapporter som upprepas, flätorna är enkla och symmetriska och ingår oftast som mindre detaljer i plagget. Färgmönster, flätor och spetsmönster behöver inte ökas eller minskas. I flerfärgsmönster stickas max 3-4 maskor med samma färg åt gången. Du bör kunna plocka upp maskor. På den här nivån hittar du även mönster med dominoteknik, timmerstocksteknik och tunisisk virkning.

  Mönster

  Diagram kan ingå i mönsterbeskrivningarna. Ifall specialtekniker ingår, finns de noggrant beskrivna i text och/eller videor. Vi kan också föreslå ”genvägar”, dvs. enklare sätt att åstadkomma samma (eller nästan samma) resultat. De flesta bassockor eller sockor med häl som stickas efteråt finns på denna nivå, liksom även tumvantar utan kil. Många tröjor finns även här, vanligen med ok eller raglanärm.

  Medel

  Är stickning en riktig hobby för dig? Förkortningar, diagram och instruktioner är ett språk du behärskar flytande? Kanske letar du efter nya utmaningar, även om det kan innebära en del sprättande och omtagningar?

  Teknik

  Förutom basteknikerna används här ofta olika specialtekniker, som t.ex. förkortade varv. Ett och samma mönster kan innehålla både spets och flätor. Magic loop-stickning, näverstickning (entrelac), tvåfärgad patent, även här. Över lag kräver mönster på denna nivå en förmåga att "läsa" sticknignen. Spetsmönstren är mer avancerade än på föregående nivå, men även här stickas själva spetsen endast på rätsidan. Enkla, regelbundna intarsiamönster kan även ingå.

  Mönster

  Mönstren på denna nivå kan kräva att plagget formas simultant, t.ex. att framstycket formas i bägge kanter för ärmhål respektive hals eller att ett flätmönster ingår i minskning för ärm. Ärmar på tröjor kan vara mer avancerat formade. De flesta mönster på tröjor finns på denna nivå. Även magic-loop mönster och sockor som stickas från tån uppåt ingår.

  Avancerad

  Stäng av teven och lås dörrarna – här krävs koncentration! Även om det inte tillkommer mycket nytt i teknikväg, så är de avancerade mönster mer äventyrliga. Det händer helt enkelt mer och samtidigt. Det kräver skicklighet, koncentration och gestaltningsförmåga.

  Teknik

  Här hittar du mer avancerade intarsiamönster, inklusive intarsia i rundstickning. Patentmönster med minskningar och/eller flätor finns även här. Ladda upp med maskmarkörer, här kan nämligen början på varven skifta under arbetets gång. Spets och flätor kan stickas även från avigsidan. Också plagg som "steekas", dvs. klipps upp ingår här. Själva klippandet är inte svårt, men kräver nerver och självförtroende som kommer med erfarenhet.

  Mönster

  Mönsterbeskrivningarna kan innehålla komplexa skeden och kräva simultan läsning av diagram och skrivna instruktioner. Stickfastheten kan variera under arbetets gång. Mönstren är ofta detaljrika och fler olika tekniker används i kombination. Storleken på arbetet är inte det avgörande då det gäller svårighetsgraden; fokus ligger på teknik, komplexitet och risken för misstag och felsteg under arbetets gång.

  Stickfasthet och provlapp

  Varje mönster baserar sig på en viss stickfasthet, som anges i maskor eller rader per 10 cm. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp innan du börjar med det egentliga projektet. Om din stickfasthet avviker från mönstrets, kommer ditt färdiga plagg att ha fel mått.

  Provlapp

  Börja med att sticka en provlapp. Använd det garn, de stickor och det mönster du tänkt använda i projektet. Gör provlappen lite större än 10x10 cm så att du kan mäta upp maskorna ordentligt. Nåla fast den färdiga provlappen på ett underlag och ånga den lätt. Räkna maskorna och raderna: sätt en knappnål i en maska nära ena kanten. Mät upp 10 cm från denna maska och sätt en till knappnål vid 10 cm. Räkna maskorna från nål till nål – här är din stickfasthet! Mät både maskor och rader (på höjden) om det behövs. Om du mäter resår eller patentstickning, töj ut stickningen lite innan du mäter.

  Justera stickfastheten

  Om din stickfasthet inte matchar den som anges i mönstret, kan du justera dem genom att byta stickor. Om din provlapp har för få maskor per 10 cm (dvs. din stickning är för lös), justera genom att välja ett par mindre stickor. Om provlappen har för många maskor per 10 cm, byt till grövre stickor. Sticka alltid en ny provlapp med de nya stickorna för att få rätt stickfasthet och i slutändan rätt storlek på plagget. Märk också att garnåtgången är garnspecifik; om du stickar med ett annat garn än det som anges i mönstret, kan åtgången variera.

  Skriv en recension
  Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account