Novita och miljön

novita_ja_ymparisto1

NOVITA OCH MILJÖN

I enlighet med våra värden vill vi tillhöra föregångarna inom textilbranschen även i klimatfrågor. Vi vill också vägleda konsumenten att göra mer ansvarsfulla val genom att erbjuda mer ekologiska alternativ. I början av 2019 fattade vi beslutet att definiera egna mål med anknytning till ansvarsfullhet. Vi hade utfört ett ansvarsfullt arbete redan i decennier, men målmedvetenheten saknades i vår verksamhet. I enlighet med vår nuvarande ansvarsstrategi vill vi genom vår verksamhet först erkänna den befintliga situationen, därefter minska vår negativa miljöpåverkan och först till sist kompensera för det vi inte kan minska på annat sätt.

novita_ja_ymparisto2

Ett klimatneutralt Novita

 

Vårt klimatavtryck har minskat avsevärt sedan 2017, eftersom vår fabrik då började använda mer biogas och EKOenergi producerad med vindkraft. År 2018 beräknades vårt årliga klimatavtryck till 607 ton per år, vilket är en exceptionellt låg siffra med tanke på omfattningen av Novitas verksamhet. Denna siffra inkluderar inte utsläpp förorsakade av produktion av råmaterial. I början av 2020 ställde vi upp ett mål att redan under samma år uppnå koldioxidneutralitet i vår verksamhet. Vi uppnådde detta mål genom att minska vårt klimatavtryck bland annat på följande sätt:

- Vi tar tillvara den värme som alstras vid färgningen av garn och använder värmen för att värma upp vatten för följande färgningspartier.

- De appreturmedel och färgämnen som används vid produktion av Novita-garn uppfyller kraven i Reach-förordningen. Vi strävar efter att välja biologiskt nedbrytbara och så lite skadliga och allergiframkallande färgämnen som möjligt i vår produktion.

- All ull som Novita använder kommer från Finland och närliggande områden, såsom Storbritannien och Norge.

- Fabriken i Kouvola använder EKOenergimärkt el producerad med vindkraft. I slutskedet av tillverkningsprocessen använder vi även biogas, ett inhemskt, förnybart biobränsle. Mängden produktionsavfall vid vår fabrik är liten och allt avfall som uppstår i verksamheten återvinns.

- Novita kompenserar det återstående klimatavtrycket genom att delta i ett solenergiprojekt i Indien som stöder återhämtningen av naturen. Utsläppskompensering innebär kompensering av koldioxidutsläpp genom att förhindra att en motsvarande mängd utsläpp uppstår någon annanstans, till exempel genom att investera i projekt för förnybar energi, som vi har gjort. Du kan fritt läsa om vår kompensering i utsläppsminskningsregistret Gold Standard på adressen registry.goldstandard.org.

Framtidsmål

 

Vårt ansvarsarbete har redan fått erkännande på internationell nivå, men arbetet med ansvarsfullhet fortsätter ändå varje dag. Arbetet och målen räcker till långt in i framtiden. Vårt nästa stora mål är att allt råmaterial och förpackningsmaterial som Novita använder ska vara förnybart eller återvinningsbart före 2030. Andra framtidsmål är bl.a.

- kompensering av alla flygresor före 2025

- ökning av mängden återvunnet material i våra produkter

- ersättande av fibrer som innehåller akryl och plast med återvinningsfibrer eller andra mer ansvarsfulla fibrer

- ökning av mängden naturfibrer i vårt produktsortiment

- ökning av användningen av certifierade material

- deltagande i flera välgörenhets- och naturskyddsprojekt

Kompenseringen av klimatavtrycket är också i fortsättningen en viktig del av vårt ansvarsarbete. I framtiden vill vi i högre grad delta i naturbaserade kompenseringsprojekt i närområdet, såsom beskogningsprojekt. Transparensen i vår produktionskedja är också ett delområde av ansvarsfullheten som vi vill utveckla. Dessutom hoppas vi att alla av våra samarbetspartner i framtiden ska förbinda sig till ett avtal enligt BSCI-standarden.

novita_ja_ymparisto3

Läs mer