NOVITA OCH ANSVARSFULLHET

Novita har jobbat med hållbar utveckling i många år, och arbetet fortsätter som en naturlig del av vår verksamhet, varje dag. Välkommen att läsa mer om vårt ansvarsarbete!

För vår del är ansvarsarbetet inte slutfört, trots att vi redan har uppnått viktiga etapper på vägen. Vi har förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling i första hand i fråga om de tre mål som är viktigast för oss: ansvarsfull konsumtion, klimatåtgärder samt samarbete och partnerskap.

Ansvarsfullhet är ett av de centrala värdena för vårt företag. I enlighet med detta värde vill vi tillhöra föregångarna inom textilbranschen även i klimatfrågor. Vi upplever att vi har ett ansvar att använda miljövänliga tillverkningsmetoder och material. Vi vill också utveckla företaget på lång sikt för kommande generationer samt ta ansvar för företagets personal och för samhället. Dessutom vill vi vägleda konsumenten att göra mer ansvarsfulla val genom att erbjuda mer ekologiska alternativ.

öka andelen naturfiber i vårt sortiment
öka andelen återanvändbara och hållbart producerade fibrer i vårt sortiment
öka användningen av certifierade råvaror
delta i fler naturskyddssamarbeten
övergå helt till LED-belysning vid vår fabrik
kompensera alla flygresor t.o.m. 2025

VÄLKOMMEN TILL VÅRT ANSVARSARBETE!

NOVITA OCH MILJÖN

EN KLIMANEUTRAL FABRIK

VÄLGÖRENHET

ANSVARSFULL ULL

ANSTÄLLDA

HÅLLBART MODE